ŽELITE BIVATI V NOVEM SVETU? Pogovor: Diana Cooper

 Diana Cooper je svetovno znana angleška pisateljica, predavateljica in terapevtka. V svojih delih namenja veliko pozornosti zviševanju človeške zavesti, saj meni, da v »novi svet«, ki se bo začel porajati po letu 2012, ne moremo preiti z zdajšnjim načinom vedenja in delovanja. Uči nas, kaj naj storimo, da bomo zmogli bivati v »novem svetu« in ne bomo ostali na zdajšnji ravni zavedanja: »Vedno se skušajmo vesti spoštljivo in neoporečno. Delujmo le v najvišje dobro vseh. Prevzemimo odgovornost prav za vse, kar se nam zgodi – ne dolžimo torej nikogar in ničesar.«

Kaj se je zgodilo v vašem življenju, da ste nenadoma navezali stike z angeli in mojstri modrosti?

Moj zakon je začel razpadati, moja samozavest in samozaupanje pa sta bila tako rekoč neznatna. Nikakršnega duhovnega, verskega ali psihičnega znanja nisem imela. Vsa obupana sem sedla na stol in zahtevala: »Če je kdo tamkaj, naj se mi pokaže! Na voljo ima eno uro.« (In res, vse se je zgodilo v eni uri!) Prikazal se mi je angel, zlato svetlobno bitje, in me v duhu ponesel na potovanje. Velikokrat me je odnesel na vrh hriba in me potisnil z njega. Medtem ko sem padala, sem bila vedno obdana s svetlobo, ki me je čvrsto držala. Potem sem bila ujeta v raketi, vendar sem se zelo hitro vrnila – kmalu pa se je vse nenadoma spremenilo v svetlobo.

Potem sva se z angelom pomaknila k izkušnji, ki je bila zame najpomembnejša – skupaj sva letela prek dvorane, ki je bila napolnjena z ljudmi, katerih aure so bile mavričnih barv. Tedaj sem se zavedela, da so to ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnim delovanjem. Angela sem povprašala: »Ali sem tudi jaz med temi ljudmi?« Odvrnil mi je: »Ne, ti si na odru.« Videla sem, da so bila na odru tri presojna bitja – skoznje so tekli žarki svetlobe. Tedaj mi je angel povedal, da bom postala duhovna učiteljica. Ob tem sem se nenadoma zavedela, da me čaka veliko dela – očistiti si moram svoja energijska polja. Potem me je angel spet vrnil v telo – to se je zgodilo natančno po eni uri. In v tej uri sem prejela in si zapomnila veliko kozmičnih informacij.

 Kako ste živeli pred to izjemno transformacijo? In kaj je transformacija povzročila v vašem življenju?

Pred opisano izkušnjo z angelom sem bila gospodinja in nisem živela v domovini. Moji otroci so se šolali v Angliji, tam so živeli v internatu. Potem ko mi je angel pokazal mojo prihodnost, sem se zavedela, da ima moje življenje neki namen, smisel. Spoznala sem tudi, da onkraj fizičnega sveta obstaja še duhovni svet. In ta spoznanja so sprožila mojo preobrazbo.

Zakaj naj bi navezali stik z angeli? Kakšne, tudi praktične koristi, imamo lahko od tega?

Angeli so ves čas okoli nas, čeprav navadno tega sploh ne vemo, saj nimamo nobenega znanja o tem. Če se povežemo z njimi in upoštevamo njihova navodila in napotke, prejemamo njihovo ljubezen, mir in varstvo. Kadar koli jih prosimo za pomoč, nam pomagajo – tako dolgo, dokler je to v naše najvišje dobro.

 Kako je povezava z angeli koristila vam? Kako se je vaše življenje zaradi te povezanosti uredilo in izboljšalo?

Najpomembnejše, kar mi je prinesla povezava z angeli, je bilo to, da sem začela razumeti, da ima moje življenje namen in da mi je v njem vedno na voljo tudi duhovna pomoč. Pridobila sem tudi pravilen občutek za red pri vseh stvareh. Zavedela sem se, da me angeli ves čas vodijo. Kadar koli sem jih zaprosila, so me varovali in mi pomagali – z njihovo pomočjo sem na primer vedno našla prava darila za svoje drage ali prazne parkirne prostore … Vedno so mi pomagali najti nove življenjske poti in »odpreti nova vrata«, zato sem se počutila varno in ljubljeno.

Med drugim ste napisali tudi knjigo Svetloba angelov (A Little Light on Angels) – v njej opisujete angelski svet in delovanje angelov. Kdo vam je dal tako natančne informacije o svetu angelov? Kako ste jih prejeli?

Deset let po moji prvi izkušnji in stiku z angelom so se angeli spet vrnili v moje življenje – takrat so me zaprosili, naj ljudem povem kaj več o njih. Videla sem jih s pomočjo jasnovidnosti – stali so pred menoj in mi telepatsko prenesli informacije za knjigo Svetloba angelov. In tako še vedno prejemam vsa njihova sporočila.

 Katere angele najbolj potrebujemo v današnjem svetu in ob gospodarski krizi, ki jo doživljamo?

Pri tem so pomembni vsi angeli, nadangeli in druga angelska kraljestva – vsak od teh ima drugačno vlogo v našem svetu. Nadangel Gabrijel nas usposablja, da bomo našli jasnost na svoji življenjski poti, prinaša nam radost, pomaga nam pri očiščevanju. Tako nas pripravlja na leto 2012 in na čas po tem – ko se bo na naš planet izlila »višja energija«. Nadangel Mihael nas varuje, poleg tega nam pomaga, da se odkrito in pošteno sporazumevamo. Prav tako nam daje moč, ki jo potrebujemo. Nadangel Chamuel odpira naša srčna središča, nadangel Sandalphon pa nas ozemljuje in nam pomaga pri povezovanju z našo zvezdno zemeljsko čakro – to je pomembno in nujno za našo duhovno rast in vnebovzetje.

Nadangel Uriel nam pomaga pri opuščanju strahov, saj le tako lahko spet vzpostavimo svojo starodavno modrost. Nadangel Rafael nas ozdravlja in pripravlja za razsvetljenje. Nadangel Jophiel pripomore k odpiranju naše kronske čakre – tako se lahko povežemo s svojo dušo, nadangel Mariel pa deluje na zvezdno čakro naše duše – pomaga, da očiščujemo karmo svojih prednikov. Nadangel Metatron pomaga pri odpiranju portala naše zvezdne čakre – in nas tako pripravlja na vnebovzetje. Poleg tega nam pomaga še veliko drugih angelov, med njimi izjemni univerzalni angel, imenovan mati Marija, ki nas ohranja v kozmični ljubezni. Univerzalni angel Butyalil, ki deluje na področju kozmičnega dogajanja, pa nas usposablja za povezovanje z našim Izvorom.

Kako angeli vstopajo, prihajajo v naš fizični svet – na Zemljo?

Angeli nikakor ne prihajajo v naš fizični svet in na Zemljo! Vedno so tukaj, med nami! Vendar so drugačni od nas – so namreč sedemdimenzionalna bitja – zato jih navadno ne moremo videti in slišati. To lahko ponazorimo s preprosto analogijo: tudi plinskega oblaka, ki je okoli nas, ne moremo videti, vendar pa občutimo, da vpliva na nas.

 V knjigi Nova svetloba vstajenja (Little Light on Ascension) pravite, da tako imenovano vstajenje ali vnebovzetje lahko dosežemo vsi ljudje. Kaj je vstajenje in kako ga lahko dosežemo?

Vstajenje se zgodi, ko svetlost in modrost naše navzočnosti »jaz sem« (ali tako imenovane monade) pripeljemo v fizično telo. Temu pravimo »višje duhovno stanje bitja«. Da bi to stanje lahko dosegli, moramo prebuditi svojih dvanajst duhovnih čaker, jih odpreti in delovati skoznje. Tako se posvetimo življenju v peti dimenziji kot mojstri modrosti. To pomeni, da prevzamemo odgovornost za vse, kar se nam zgodi – ne dolžimo torej nikogar in ničesar.

Pravite, da pomeni vstajenje dandanes nekaj drugega kakor vstajenje pred dva tisoč leti. Ali zato ljudje, ki so verni ali pa pripadajo kakšnim verskim skupinam, vstajenja ne bodo mogli doseči?

Pred dva tisoč leti je bila vibracija našega planeta nižja od zdajšnje. Zdajšnja vibracija Zemlje je višja zato, ker nanjo pritekajo povsem nove energije – te lahko pripomorejo, da zvišamo svojo frekvenco – pripravljajo nas na leto 2012 in na čas po tem.

Če je pred dva tisoč leti kdor koli želel doseči vstajenje ali vnebovzetje, je moral umreti – kajti takrat ljudje niso mogli prenesti potrebne ravni svetlobe za vstajenje in hkrati ostati v fizičnem telesu. Vsaka vera pomeni pot navzgor po »duhovni gori« in cilj vsake je seveda vstajenje. Le dogme so tiste, ki ljudi odvračajo od vstajenja ali vnebovzetja.

Kako se bo vstajenje zgodilo in uresničilo? Ga bomo dosegli vsi zemljani?

Gospa Gaja, ki je neznansko velik angel, in skrbi za naš planet, je sklenila, da bo Zemlja doživela vstajenje. To seveda pomeni, naj bi vstajenje v peto dimenzionalno frekvenco doživeli vsi (in vse), ki bivajo na njej. Na splošno je napovedano, da bo osemnajst odstotkov ljudi doživelo vstajenje med letom 2012. Število vseh, ki bodo dosegli vstajenje, pa bo po tem letu pospešeno naraščalo.

Ob vstajenju bodo ljudje izžarevali več svetlobe, bolj bodo sodelovali – delovali bodo zelo usklajeno in v najvišje dobro vseh. Prišel bo čas mednarodnega miru. Duše vseh tistih, ki pa pri tem ne želijo sodelovati, se bodo nadalje inkarnirale na nekem drugem tridimenzionalnem planetu – tam bodo nadaljevale svojo karmo.

V delu Prelomno leto 2012 (2012 and beyond) napovedujete velike, dobre spremembe – zgodile naj bi se po letu 2012. Katere poglavitne spremembe bomo doživeli takrat in v letih zatem?

Vse skupaj se bo začelo že leta 2011 – 11. novembra 2011 se bo zgodilo še nekaj: odprla se bodo nebeška vrata in oblila nas bo energija iz čistega Izvora. To bo kozmični trenutek, najbrž se bodo dogajali čudeži. Enaindvajsetega decembra 2012 pa se bo zgodil še drug kozmični trenutek – tedaj se bo na naš planet izlilo še več svetlobe iz Izvora. Odprlo se bo tudi dvanajst duhovnih čaker na našem planetu, med njimi najprej čakra, imenovana zemeljska zvezda, ki je v Londonu. To bo povzročilo, da se bo odprl zvezdni portal (uvozišče) na Arktiki.

Odpirati se bo začelo tudi triintrideset kozmičnih portalov. Ti vsebujejo Kristusovo luč, dvanajst žarkov in srebrni žarek – to bo dramatično vplivalo na različne dele sveta. Vpliv lune bo močnejši. Pojavilo se bo še več angelov in samorogov, ki nam bodo pomagali.

Kaj lahko storimo za to, da bomo zmogli bivati v tem »novem svetu« in ne bomo ostali na tridimenzionalni ravni zavedanja?

Vedno se skušajmo vesti spoštljivo in neoporečno. Delujmo le v najvišje dobro vseh in prosimo angele, naj nam pomagajo ohranjati petdimenzionalno zavedanje.

xxx

Kako bi opisali novo človeštvo in svet, ki se bosta »rodila« po dogodkih leta 2012?

Med letoma 2017 in 2022 se bodo s pomočjo naravnih sil očistili vsi temačni predeli planeta. Pričakujemo lahko, da bodo takrat zajele svet poplave, požari, potresi in da bodo izbruhi ognjenikov in orkani očistili preteklo zemeljsko karmo. Zaradi tega bodo za pomoč zaprosile tudi države, ki tega doslej še niso storile. Omenjene tragedije bodo odprle vsa srca in povezale vse narode – združili se bodo v sočutju in želji, da bi pomagali.

To bo vsekakor izziv za mnoge ljudi na Zemlji, vendar pa bo pripomoglo, da bomo odprli srca in podrli ločnice. Meje med državami bodo izginjale. Tam, kjer so ženske podrejene moški volji, bodo morale vstati in pomagati drugim. To jim bo povrnilo njihovo dobro samopodobo in samozavedanje – tako bodo spet postale močne. K temu bo pripomogla vrnitev božanske ženskosti.

Manj čiščenja bo potrebno, ko bo dovolj ljudi prebudilo svojih dvanajst čaker – te so transcendentalna duhovna središča, ki se odprejo, ko smo na poti k vnebovzetju. Takrat se energija Izvora pretaka skozi takšne osebe na Zemljo in to ozdravlja. Luč bo prebudila ljudi. Zelo veliko možnosti je, da bodo vsi, ki trenutno živijo v frekvencah tretje dimenzije, odprli srca in prestopili v četrto dimenzijo – trudili se bodo prinašati mir. Vsi, ki so trenutno v četrti dimenziji, se bodo pomaknili v peto in občutili, kako potrebno je, da se na svetu končata revščina in neravnotežje. Tisti, ki so že v peti dimenziji, se bodo povzpeli, postali zmožni nositi v svojih celicah še več luči. V državah, kjer so ljudje duhovno zaprti, kot na primer na Kitajskem, v Rusiji, v nekaterih delih Združenih držav Amerike in drugje, kjer prevladujejo dogme – bo luč psihično odprla velike skupine ljudi. Ko bodo ljudje videli angele in višje energije, se bodo začeli vpraševati o zadevah, povezanih z duhovnostjo, in se začeli povezovati z Izvorom.

Nastajale bodo tudi petdimenzionalne komune. Po letu 2022 se bo pojavilo gibanje, ki bo pomagalo vsem revnim ljudem sveta in povzročilo, da bo trgovanje postalo pošteno in neoporečno. Po letu 2032 bodo nastala nova »zlata mesta«. Ljudje bodo živeli v harmoniji, zavladal bo mednarodni mir. Ljudje bodo spet začeli prepoznavati vlogo živali.

Kakšno bo svetovno gospodarstvo v tem prelomnem času? Ali bomo res stradali?

Gospodarstvo je že zdaj podobno gnilemu hlodu – vsi, ki so padli z njega, se še vedno skušajo z vsemi močmi znova skobacati nanj … Vendar pa se morajo banke, finančne ustanove in velike gospodarske družbe spremeniti – njihov način delovanja namreč ne poteka v najvišje dobro družbe. Zato se bo moralo gospodarstvo prilagoditi novi paradigmi. Svetovna ekonomija razpada, ker se je zvišala duhovna frekvenca našega planeta, zato zobniki starega gospodarskega sistema niso več usklajeni z njo. Da bi se ljudje lahko uskladili z novo duhovno planetarno frekvenco, morajo delati častno, z odprtim duhom in pošteno – vse dotlej, dokler ne bo vsa družba delovala pravično in neoporečno.

Zato se bo posameznikom dogajalo tole: duša bo pripomogla, da se bodo ljudje odpovedali delu, ki jim ne omogoča izražanja njihove resničnosti, in si našli novo delo. Preobilje na eni strani in brezposelnost na drugi sta boleča klica po prebujenju človeštva – spodbudila bosta vse prizadete, naj skušajo živeti tako, da jim bo to prineslo duhovno zadovoljstvo. To se bo začelo udejanjati s pravično trgovino. Leta 2022 bo nastala velika kooperacija, ki jo bodo vodile bogate države, in sicer zato, da bi z njeno pomočjo ustavile nemogoče delovne razmere, ki vladajo v revnih deželah. Po letu 2032 bo denar postal nepomemben.

Ker nam počasi zmanjkuje nafte, si bomo morali najti nove, ekološko primerne energijske vire. Dotlej pa bomo teže potovali, predvsem pa bomo morali uporabljati več javnih prevoznih sredstev. Potovanje bo za posameznike postalo predrago in pretežko – ne bo namreč dovolj goriva za osebno rabo. Manj ljudi bo lahko potovalo z letali. Prevažanje tovorov bo postalo predrago, zelo težko bo voziti hrano iz oddaljenih dežel. Zato bomo morali začeti pridelovati hrano na lokalni ravni. Prav tako bodo prenehale delovati vse velikanske trgovine in nakupovalna središča.

Kakšno bo vreme? Ali bo človeštvo vzdržalo ob tako hudih vremenskih razmerah, kakršne napovedujejo za to obdobje?

Res, vremenske razmere bodo postajale čedalje hujše. Ko bo razpadla struktura sveta, se bodo začeli ljudje združevati v samozadostne, ekološke komune pete dimenzije – v njih bodo vsi sodelovali v najvišje dobro vseh. Razvijati se bo začela nova ponižnost in občutek pripadnosti v skrbi za drugega človeka. Ljudje se bodo ukvarjali s seboj tako, da bodo spoštovali in častili svoje sposobnosti in darove. Prvikrat po obdobju tako imenovane zlate Atlantide bo veliko ljudi uživalo v svojem vsakdanjem življenju in delu. Vse dobrine pa si bodo menjavali v svojih skupnostih.

 Kakšno tehnologijo bomo imeli v »novem svetu«?

Po letu 2032 bo prevladala tako imenovana duhovna tehnologija, dostopna vsem. Omogočala nam bo, da bomo imeli čisto in visokofrekvenčno medmrežje, imeli bomo neverjetne oblike moči – za zdravljenje, sporazumevanje in prevažanje. Kakor feniks iz pepela se bodo pojavila nova zlata mesta.

xxx

 Med osebno krizo je Diana Cooper doživela obisk angelov, in to ji je povsem spremenilo življenje. Je svetovno znana avtorica osemnajstih knjig, prevedenih v petindvajset jezikov – navdihnila je na tisoče ljudi na poti njihove duhovne rasti. Zelo znana je po svojem delu z angeli, svetlobnimi krogi, Atlantido, samorogi in vnebovzetjem. Izdala je tudi zelo zanimivo knjigo Prelomno leto 2012, s sporočili o čudežnih spremembah, ki naj bi se dogajale v bližajočih se prihodnjih letih. S pomočjo svojih vodnikov in angelov omogoča ljudem, da najdejo in zaživijo svoje duhovne darove in duševne zmožnosti, ter jih povezuje z njihovimi angeli, vodniki, mojstri modrosti in samorogi. Svetovno znana predavateljica, pisateljica in terapevtka Diana Cooper vodi delavnice in predavanja po vsem svetu.

Elena Danel, objavljeno v reviji AURA, april 2010, št. 248

Fotografija: Iz zasebnega arhiva

 

Več ...