VODE, KI ZDRAVIJO IN SE RAZMNOŽUJEJO

Voda je vir življenja. V naravi se nenehno spreminja, v notranjosti zemlje pa lahko zori tisočletja, preden privre na njeno površje in se celo dvigne v ozračje. Voda hrani, čisti, prenaša, povezuje, osvežuje, topi.

Voda pa je seveda še veliko več. V številnih kulturah je simbol rodovitnosti in blaginje prav zaradi svojih posebnih lastnosti. Naraščajoče število znanstvenih podatkov čedalje bolj potrjuje tudi tradicionalno intuitivno spoznanje, da je voda pravzaprav posrednica med materialnim svetom in finosnovnimi energijskimi svetovi, saj tudi zbira, prenaša in prevaja energijske vzorce in informacije. Ker je po svoji naravi tekoči kristal s spremenljivo mrežno matriko, se je sposobna prilagoditi različnim oblikam ter shraniti in za dolgo tudi ohraniti energijske informacije, s katerimi pride v stik. Prav na teh lastnostih vode temelji na primer homeopatija.

Za marsikateri vodni izvir so ugotovili, da je zdravilen. Takšni izviri so po vsem svetu, v Aziji je znana kot sveta kar reka Ganges, ki jo pijejo in se v njej kopajo številni hindujci, in bila naj bi utelešenje več indijskih boginj. Veliko zdravilnih izvirov je zlasti v Evropi. Tako Irci trdijo, da imajo več kot 3000 zdravilnih izvirov, precej pa jih je tudi v Sloveniji.

Zdravilne izvire so ljudje v predkrščanski dobi po navadi posvečali boginjam in pozneje svetnicam ali svetnikom. Marsikdo se že blizu takšnega izvira počuti kot prerojen, ne da bi vodo sploh pil. Voda iz nekaterih izvirov zdravi vid, iz drugih obnavlja rodovitnost, iz tretjih zdravi kožne bolezni in še marsikatero drugo obolenje.

Nekateri kraji so posebni

Po zdravilnih lastnostih slovijo predvsem izviri v velikih romarskih krajih, kjer se je po izročilu prikazala devica Marija. Med njimi je najbolj znan izvir v Lurdu v južni Franciji, blizu kraja, kjer se je sveti Bernardki prikazala devica Marija.

Zaradi številnih ozdravitev bolnikov, ki so pili vodo iz Lurda ali se kopali v njej, so začeli to vodo proučevati tudi znanstveniki in radiestezisti. Radiestezisti so ugotovili, da ima po Bovisovi lestvici, ki označuje, koliko enot življenjske energije je v čem, lurška voda kar 500 000 enot.

Antoine Bovis je bil francoski fizik, ki je trdil, da vsebuje voda posebne delce življenjske energije, biofotone. Kolikor več jih ima, tem bolj zdravilna je. Voda, ki ima od 6500 do 8000 bovisovih enot, velja za nevtralno, voda z manj kot 6500 bovisovimi enotami za zdravju škodljivo; voda z več kot 8000 bovisovimi enotami pa je označena kot dobra voda. Voda iz Lurda s pol milijona bovisovimi enotami po kakovosti torej zelo prekaša druge vode.

Zaradi čudežnih ozdravitev so vodo iz lurdskega izvira začeli proučevati tudi znanstveniki, saj so marsikoga tudi uradno pritegnili v dokazovanje teh čudežev. Do zdaj so kot nesporno čudežne priznali približno 70 ozdravitev, to je v več kot sto letih, odkar se je vidkinji, sv. Bernardki prikazala devica Marija razmeroma malo, saj se vsak mesec razglasi za čudežno ozdravljene približno 50 bolnikov.

Pred več kot petnajstimi leti pa je s svojimi ugotovitvami glede lurške vode zaslovela milanska biologinja dr. Enza Maria Ciccolo. Natančno je analizirala vodo iz lurškega izvira in ugotovila, da so čudežne ozdravitve v Lurdu pravzaprav resonančni pojav.

Vse se je začelo bolj po »naključju«. Kot mlada biologinja se je iz Italije odpravila v Lyon, da bi se dodatno izobrazila pri tamkajšnjem znanem zdravniku Paulu Nogierju, ki se je ukvarjal z aurikuloterapijo, posebno vrsto ušesne akupunkture. Na podlagi svojih proučevanj je dr. Nogier namreč dognal, da človek niha na nižjih elektromagnetnih frekvencah, zato je treba v njem, če je bolan, vzpostaviti harmonijo in resonanco tako, da se uskladi s pravimi elektromagnetnimi frekvencami, in ne s tistimi, kakršne oddaja večina medicinskih naprav. Resonanco pa je nujno doseči, sicer se človeku zdravje ne povrne.

Enza Ciccolo je želela Nogierjeve ugotovitve še poglobiti,odpravila se je po Evropi, da bi odkrila naravno nihanje, ki to omogoča. Poleg ljudi so jo zanimale tudi rastline, živali in kamnine. Oborožena z merilniki frekvenc, infrardečim merilnikom in sodobnimi mikrolaserji je na območju južne Francije doživela nekaj posebnega: naprave niso več delovale. Najprej je mislila, da so se pokvarile, toda po nekaj urah so spet začele normalno delovati. To se je v naslednjih dneh ponovilo. Ugotovila je, da je vzrok velikost merilnih lestvic, saj je bil njihov obseg premajhen, da bi izmerile opisani pojav. Sklepala je, da mora biti v bližini nekaj, kar spreminja običajne nihaje. Pogledala je na zemljevid in ugotovila, da je v bližini znano katoliško romarsko mesto Lurd.

Svetlobne vode

Odpravila se je tja, k slavnemu izviru, zajela nekaj vode iz njega in jo pozneje analizirala. Presenečena je odkrila, da kaže voda vseh sedem značilnih svetlobnih frekvenc, kot jih vidimo v mavrici. Postala je še bolj radovedna. Obiskala je različne italijanske univerzitetne laboratorije in tam dobila še druge znanstvene potrditve za nenavadne lastnosti zdravilne vode iz Lurda. Bakterije in drugi mikroorganizmi se v njej vedejo drugače kakor v drugih vodah ali običajni vodi iz vodovoda − izgubijo namreč svojo agresivnost, postanejo miroljubni in neškodljivi, nalezljive bolezni se ne prenašajo. Njene ugotovitve so nekateri znanstveniki sprejeli z odobravanjem, drugi pa z dvomom, saj se kemično takšna »mavrična« voda ne razlikuje od navadne.

Frekvence vode iz tega francoskega romarskega mesta pa niso samo natančno ustrezale frekvencam mavričnega spektra, temveč so se tudi presenetljivo ujemale s frekvenco zdravih človeških možganov in tkiv. Dr. Enza Ciccolo je odkrila, da zdravo človeško tkivo kaže drugačen nihajni vzorec kakor bolno. Znanstvenica meni, da so čudežne ozdravitve v Lurdu pravzaprav resonančni pojav. Voda se s prenašanjem svojih informacij, svojega spomina, energijskega pretoka v človekove organe uskladi z zdravimi frekvencami živega tkiva in bolnika povrne v naravno frekvenco, da se lahko začne zdraviti sam. Enako velja za živali.

Dr. Enza Maria Ciccolo je za takšne vode zaradi svetlobnega odbleska, ki ga imajo, najprej predlagala ime belkaste vode, potem svetlobne vode, nato pa ga zamenjala z izrazom vode ljubezni, saj je vseh sedem mavričnih barvnih svetlob pravzaprav prispodoba celote, ljubezni.

Razmnoževanje voda

Za vodo iz Lurda in še njej podobne štiri vode je dr. Enza Maria Ciccolo odkrila, da jih je mogoče »razmnoževati«. Če nekaj lurške vode vlijemo v navadno vodo, ta spremeni svoj pH, prevodnost in redoks potencial ter izboljša svoje lastnosti.

Po svojih odkritjih v Lurdu je začela dr. Enza Ciccolo proučevati še druge romarske kraje. Tako je v nekaj letih nabrala na stotine vzorcev voda iz svetih krajev vsega sveta. Vodo, ki je takšna kot v Lurdu, vsebuje torej vseh sedem sončnih mavričnih frekvenc, je našla samo še na štirih drugih krajih in vsi so povezani z Marijo, Jezusovo materjo: v romarskem kraju Montichiari pri Brescii v Zgornji Italiji, Medžugorju v Bosni in Hercegovini, San Damianu pri Piacenzi in portugalski Fatimi. Prepričana je, da so takšne svetlobne vode prav gotovo še drugje po svetu, vendar se za zdaj še ne ve, kje.

Učinki takšnih voda pa niso odvisni od verskega prepričanja. Dr. Enza Ciccolo meni, da zmore voda na takšnih posebnih krajih močneje uskladiti energijske vibracije iz zunanje narave (makrokozmosa) z naravnimi notranjimi ritmi (mikrokozmosa), zato ljudje na teh krajih začutimo notranji mir ali navzočnost nečesa svetega.

Za večino drugih posebnih voda je dr. Enza Ciccolo ugotovila, da kažejo samo eno ali dve mavrični frekvenci in jih tudi ni bilo mogoče »razmnoževati«. Nekatere vode so bile zdravilne celo samo na kraju, kjer so tekle, če so jih od tam odnesli, so zdravilne lastnosti izgubile. Dr. Ciccolo je ugotovila, da so po učinku najmočnejše vode, ki vsebujejo vseh sedem frekvenc svetlobnega spektra, druge pa veliko šibkejše.

xxx

Različno nihanje svetlobnih voda

Svetlobne vode se razlikujejo po vrsti nihanja, lahko so električne, magnetne in/ali polarizirane.

Električno naravo svetlobnih voda bi lahko primerjali s kitajskim opisom energije jang, močno je usmerjena navzven. Magnetna energija je bolj podobna energiji jin in usmerjena navznoter. Polarizirana energija pa je pravzaprav energija praizvira, združena matrica električne in magnetne energije, ki se lahko giblje v različne smeri in je navzoča v vseh svetlobnih vodah. Po mnenju dr. Enze Ciccolo je voda v Lurdu po naravi predvsem električna in tudi polarizirana. Pri vodi iz Montichiarija prevladuje magnetna energija, voda v Medžugorju, San Damianu in Fatimi pa je izrazito polarizirana.

Dr. Enza Ciccolo tudi bolezni deli po njihovi naravi v električne, magnetne in polarizirane. Magnetne bolezni so predvsem motnje, povezane s hrano ali presnovo, v polarizirane bolezni sodijo na primer težave s hrbtenico, med električne pa alergije.

Uživanje ustrezne svetlobne vode človeku povrne izgubljeno ravnotežje. Mikroinformacije pa se ne vtiskujejo v organizem nasilno, temveč so na voljo le kot resonančne podlage. Telesu je zgolj ponujeno, da se lahko povrne k naravnemu nihanju in tako ozdravi.

Pri akutnih simptomih se uporabi naravi bolezni nasprotna svetlobna voda, pri kroničnih težavah pa podobno nihajoča svetlobna voda.

xxx

Prof. Angelo DeGiglio z univerze v Bariju je z raziskavo z infrardečim fotospektrometrom dokazal, da kaže svetlobna voda različne spektre, vse druge proučevane vode (iz vodovoda, rek, ustekleničena slatina itn.) pa kažejo enak linearni spekter vodnih molekul.

Po obsežnih laboratorijskih poskusih je tudi ta znanstvenik ugotovil, da je mogoče svetlobne vode »razmnožiti«, torej prenašati njihove nihaje. Že nekaj kapljic svetlobne vode zadostuje, da se »informira« bistveno večja količina čiste pitne vode ali organskega tkiva. Poskusi na živalih, ljudeh in rastlinah kažejo, da se živa bitja tudi v resnici odzovejo na mikroinformacije.

xxx

Dr. Enza Maria Ciccolo je z uporabo nihajnih testov pri različnih vodah odkrila, da lahko tudi voda doživi stres. Takšna je na primer destilirana voda in voda, ki je bila izpostavljena obrnjeni osmozi ali drugim kemičnim čistilnim posegom, pri katerih njeno nihanje ni bilo upoštevano. Z obsežnimi bioelektičnimi testi je tudi ugotovila, da destilirana voda povsem izgubi sposobnost sprejemanja naravnih frekvenc, to pomeni, da izgubi tudi sposobnost za oživljanje in čiščenje same sebe. Pitje vode brez življenjske moči in vitalnosti pa človeku le škodi in še poveča stres v telesu.

Za dr. Enzo Ciccolo so voda in njene vibracije ključ do zdravega in srečnega življenja. Da bi ohranili kar se da visok vibracijski potencial vode, je najbolje uporabljati steklenice, glinaste posode ali porcelan, plastenke pa vodi jemljejo njeno naravo in ji dodajajo še frekvenco postane vode. Večkratno prelivanje vode, ki je dlje časa stala, iz kozarca v kozarec, zveča njeno življenjsko moč, voda se začne prebujati iz zatohlosti in otrplosti, povrne se ji igrivost. In to veselje se s pitjem prenese tudi v človeški, rastlinski ali živalski organizem.

Daja Kiari, objavljeno v reviji AURA, marec 2012, št. 271

Fotografija: Bigstockphoto.com

Več ...