USTVARIMO NOVA, DOBRA PREPRIČANJA – Pogovor: dr. Edmond Cigale

Kolikokrat razmišljate o tem, kakšna prepričanja gojite o sebi? So dobra ali slaba? Vam koristijo ali zavirajo vaš življenjski, gmotni, partnerski in duhovni razvoj ter blaginjo? Morda pa vas to sploh ne zanima, saj menite, da usmerjajo življenje vnaprej določena usoda, vplivi okolja in družbe ter družinske genske bolezni … Dr. Edmond Cigale, ki je na Univerzi Rushmore, v Združenih državah Amerike, pri svetovno znanem psihoterapevtu dr. Johnu Rowanu doktoriral iz integracije kognitivne, humanistične in transpersonalne psihologije, zatrjuje, da prepričanja in življenje lahko spremenimo: »Usoda nam ne daje več kot zgolj tisto, kar iz nje ustvarimo sami. Prav zato sem ustanovil Akademijo za transpersonalno kognitivno terapijo, na kateri lahko slušatelji spoznajo, kako naj sami ustvarijo nova dobra prepričanja, takšna, da jim bodo koristila.«

 

Na Akademiji za transpersonalno kognitivno terapijo torej delate čudeže. Zamahnete s čarobno paličico – in že vam uspe transformirati zavedanje slušateljev – njihovo življenje postane popolno …?

Čeprav vsebuje program na akademiji napredne elemente psihologije, ni čarobna paličica. Slušatelji sicer lahko dosežejo vse, kar si želijo, vendar je napredek odvisen od njih in ne od zunanjih dejavnikov ali pripomočkov, ki jih pri tem uporabljajo.

S katero napredno vrsto psihologije torej seznanjate študente?

Študente seznanjam s transpersonalno kognitivno psihologijo. Izobraževanje na akademiji je namenjeno predvsem njihovemu osebnemu in duhovnemu razvoju (ozaveščanju, soočanju z vzorci, poglabljanju resničnosti, napredku »tukaj in zdaj«) pa tudi razvoju njihovega zavedanja (pridobivanju resničnih duhovnih izkušenj in integraciji teh izkušenj v vsakdanje življenje). Poučijo se, kako naj v vsakdanjik uvrstijo načela nenasilne komunikacije ter si pridobijo strokovno znanje in spretnosti za samostojno vodenje transpersonalnih kognitivnih terapij. Poglavitni namen izobraževanja je predvsem temeljit in trajen osebni ter duhovni napredek študentov (predavatelji jih pri tem podpiramo in sprejemamo njihovo svobodno izbiro).

Vaša akademija je pri nas nekaj povsem novega … Zakaj ste jo ustanovili?

Pred štirimi leti se je pri mojem svetovalnem delu s transpersonalno kognitivno terapijo izkazalo, kako zelo učinkovita je uporaba nadosebnih ali duhovnih stanj zavesti (enotnega polja) v terapevtskem procesu. Imel sem izredno veliko obravnav … Morda sem se tudi zato odločil za ustanovitev zasebnega izobraževalnega programa, namenjenega predvsem pomoči soljudem, dajanju in sprejemanju. Pri tem mi je veliko pomagal tudi moj duhovni učitelj Mahavatar Babaji.

Ali se na akademiji lahko izobražujejo in usposabljajo sami posebneži?

(Smeh) Ne, na njej je dobrodošel vsak, ki si želi resnično osebno in duhovno napredovati ter je pripravljen tudi na osebne, življenjske in duhovne spremembe ter učenje številnih novih stvari.

Kako poteka šolanje?

Šolanje traja tri leta. Vsak mesec se srečamo dvakrat, enkrat na seminarju ob koncu tedna, drugič v delovni skupini. Srečujemo se v Ljubljani, v našem lepem Lila Centru. Vendar je primarno okolje za napredek študentov njihovo vsakdanje življenje (družina, odnosi v službi, vzgoja otrok, prosti čas ipd.), in ne predavalnica. Naš program vsebuje idealne vaje, najpomembnejše informacije ter učinkovite tehnike za postopno prevzemanje odgovornosti zase in za svoje življenje. Šolanje je usmerjeno praktično, od slušateljev pričakujemo, da bodo samostojno delali tudi doma. Bežanje v »kvaziduhovnost« se, po besedah slušateljev, konča že v prvem letniku. Pri izobraževanju spoznavamo tudi najnovejša znanstvena dognanja in poudarjamo angažirano delo za osebno rast v vsakdanjem življenju. Vsebino študija sestavlja petintrideset odstotkov teorije in petinšestdeset odstotkov praktičnih vaj. Na akademiji predavajo slovenski in tuji strokovnjaki – praktični, življenjsko izkušeni ljudje. Program naše univerze je priznala tudi Univerza Rushmore. Na njej se lahko podiplomsko akademsko izobražujejo tudi naši študentje.

Zakaj vas je transpersonalna psihologija tako prevzela?

Z duhovnostjo in nadosebnimi stanji zavesti se ukvarjam že približno dvajset let. Transpersonalna psihologija pa me je tako prevzela zato, ker sem z njeno pomočjo bolje razumel človeško duševnost, predvsem nadosebna stanja zavesti.

Kje ste se strokovno izobraževali?

Sprva sem se izobraževal pri svetovno znani avtoriteti, dr. Johnu Rowanu, angleškem piscu, svetovalcu, psihoterapevtu in kliničnem supervizorju, ki raziskuje transpersonalno psihologijo in deluje v skladu z njo ter poudarja predvsem napredek po ravneh zavesti. Pozneje sem na Univerzi Rushmore doktoriral iz integracije kognitivne, humanistične in transpersonalne psihologije. Moj profesor na tej univerzi je bil dr. John Rowan, osebno srečanje in sodelovanje z njim pa me je brezmejno obogatilo − ne zgolj akademsko, temveč predvsem praktično. Program za doktorski študij je bil zelo zahteven in povsem praktično usmerjen v uporabnost kognitivne znanosti in transpersonalne psihologije. V raziskavo, ki sem jo opravljal za doktorski študij, sem uvrstil učinkovite sestavine vseh treh vrst psihologije, nastala je nova zvrst svetovalne terapije – transpersonalna kognitivna terapija. Vse to je pripomoglo, da sem si še močneje želel pomagati soljudem, ter mi prineslo več miru in jasnejše zavedanje.

Kaj je torej transpersonalna kognitivna terapija?

Terapija je integracija kognitivne, humanistične in transpersonalne psihologije. Od klasične psihološke terapije, denimo psihoanalize, se razlikuje po načinu obravnavanja osebe, predvsem pa po tem, da med obravnavo ozaveščamo vzorce in premagujemo vzroke neke življenjske težave. Terapija se namreč ne konča pri ozaveščanju travm in igranju življenjskih vlog, temveč poseže globlje. Njen cilj je doseganje posameznikove svobode – človek se znebi navezanosti na okolje in notranje negativne usmerjenosti. Transpersonalna kognitivna terapija namreč poteka na ravni čiste zavesti – ljudi, ki jim svetujemo, ne obravnavamo zgolj analitično, telesno ali energijsko. Vsak človek ima namreč popolne zmožnosti, je duhovna duša, zato poteka povezava med terapevtom in obravnavano osebo pri obravnavah na duhovni ravni. Tehnike transpersonalne kognitivne terapije podpirajo človekovo telesno raven (celični spomin) in hkrati njegovo čustveno in mentalno telo. Pri svetovanju lahko uporabljamo tudi povsem transpersonalne ali duhovne prijeme in tako zelo podpremo poglabljanje človekovega duhovnega zavedanja.

Kakšni so potenciali možganskih valov theta pri omenjenih obravnavah?

Stanje theta samo po sebi ni nič posebnega; vanj preidemo ob sanjarjenju in med spanjem. Povezanost z enotnim poljem zavesti, absolutno zavestjo ali abstraktnim potencialom (kot ga imenuje kvantni fizik dr. John Hagelin) pa je nekaj povsem drugega … In prav povezanost z enotnim poljem, ozaveščanje tega polja ali svojih absolutnih zmožnosti, je tisto, česar pri transpersonalnih kognitivnih terapijah res veliko pridobimo. Stanje theta pa je pri naših terapijah in na šoli zgolj odskočna deska za stik z nadosebnim stanjem zavesti, z enotnim poljem, izvorom vsega ali Bogom. Kvantni fizik dr. John Hagelin na primer zagovarja uporabo transcendentalne meditacije za doseganje stanja enotnega polja, vseeno pa meni (prav tako še nekateri znanstveniki, psihologi), da enotno polje zavesti obstaja in je vir vsega. Uporaba enotnega polja zmanjšuje vsakdanji stres, blagodejno vpliva na vsa naša telesa ali ravni zavedanja pa tudi na okolico.

Takšno svetovanje torej pripomore, da »čarobno« zamenjamo slaba prepričanja ali čustva in jih transformiramo v pozitivna, ter izredno hitro očistimo travmatične spomine …?

Svetovanje, čeprav pri njem uporabljamo zmožnost enotnega polja zavesti, ne poteka tako preprosto … Kajti ne čaramo in nimamo bližnjic … (Smeh) Poglavitna dejavnika, ki pri obravnavi omogočata napredek vsakega človeka, sta še vedno iskrenost in pogum pri uresničevanju svojih iluzij. Pomembno je tudi preseganje naših navideznih koristi od vsakdanjih težavic in obrambnih mehanizmov.

Je pri obravnavah pomemben naš jasni in brezkompromisni namen?

Enotno polje pomeni dinamično odzivno stanje zavesti. Je abstraktni potencial, ki se odziva na naše prošnje, molitve, želje ipd., in deluje na podlagi naših izkušenj. Še najbolj pa se odziva na naš brezkompromisni namen. Samo s takšnim namenom lahko pri terapijah pripomoremo, da se oseba, ki jo obravnavamo, na vseh ravneh razbremeni nakopičene slabe energije in lahko potem zaživi bolj avtentično in svobodno. Seveda pa mora biti posameznik na to spremembo pripravljen.

 Verjamete v ujetost v usodo?

Usoda nam daje zgolj tisto, kar iz nje ustvarimo sami. Ljudje se lahko oblikujemo različno: z vzgojo, vplivom prednikov (transgeneracijski vpliv ali epigenetika) in s svojimi prejšnjimi obstoji (transinkarnacijski vpliv). Poleg tega vpliva na nas poglobljeno nezavedno delo (kavzalno mentalno telo) pa tudi okolje in druge osebe. Vse to vpliva na nas in od tega je razmeroma odvisno, kako dojemamo sebe, druge in svet. Razmeroma zato, ker so vsi ti vplivi v resnici zgolj snovni ali subtilno-snovni.

Smo svobodni, zmožni preseči ujetost v usodo?

V resnici se nam ni treba omejevati z vzgojo, prepričanjem staršev ter vplivi okolja in drugih ljudi. Pri dojemanju, odločanju in delovanju smo lahko, in v resnici tudi smo popolnoma svobodni. Premagovanje usode pomeni, da živimo iz sebe, sprva zase in šele nato za dobro drugih. Kako naj namreč drugim damo nekaj, česar nimamo sami?! Usoda kot nekakšna zunanja sila sama po sebi ne obstaja. Pravi, tisti trajni napredek, ki vsebuje tudi varnost, ljubezen in mir, namreč izvira iz naših src, ne pa iz usode ali okolja.

 

Elena Danel, objavljeno v reviji AURA št. 292, december 2013

FOTO: Iz zasebne zbirke

Več ...