SKRIVNO ŽIVLJENJE STVARI IN ENERGIJ

Že od nekdaj so ljudje prepričani, da lahko predmeti delujejo slabo ali dobro. Če človek prime v roko predmet, lahko začuti, ali nanj deluje dobro ali pa ima ob njem neopredeljen ali celo slab občutek. Ti občutki pa niso posledica delovanja predmeta kot takega, temveč človeških ali tujih energij, ki se »prilepijo« na predmet.

Da človek pusti svoj energijski vtis na vsakem predmetu, s katerim pride v stik, kadar pa ima veliko energije z njo celo »napolni« ves predmet, so potrdili tudi znanstveno. To pa tudi ni presenetljivo, saj je človeški organizem nosilec informacije. Molekula DNK vsebuje močno energijo, ki ni vidna s prostim očesom, vendar pa pušča sled in z njo tudi vse pomembne informacije o človeku. Leta 1985 je skupina ruskih znanstvenikov pod vodstvom dr. Petra Garjajeva na Inštitutu za fizično tehnične probleme pri ruski Akademiji znanosti opravila raziskavo, s katero je dokazala pravilnost takšnih domnev.

Ruski poskusi

V posodo so dali vzorec DNK, informacijo o genskem materialu pa fiksirali z laserskim žarkom. Po 24 urah so s poskusom nadaljevali. Vzeli so isto posodo, le da je bila tokrat prazna, brez vzorca DNK, vendar je računalnik kljub temu v posodi zaznal navzočnost DNK. Enake izide so dobili tudi v ponovljenem poskusu. Postavilo se je vprašanje, kako je lahko laserski žarek v posodi zaznal molekulo DNK, če pa je v njej več ni bilo? Sklep je bil nedvoumen: DNK je oddala energijo, ki jo je posoda shranila.

Človek, kot nosilec DNK, torej povsod pušča informacije o sebi, svoje energijske sledi. Njegova energija se dolgo ohrani na stvareh in skupaj z njimi prehaja k novemu lastniku, zato je treba biti pazljiv, ko sprejemamo ali kupujemo stvari, saj z njimi sprejmemo tudi sporočilo prejšnjega lastnika ali izdelovalca.

Ruski znanstvenik dr. Vladimir Voejkov je veliko let namenil hematologiji – proučevanju krvi. Pravi, da človeška kri nosi v sebi veliko informacij o človeku. Strokovnjakom lahko razkrije bolezni, ki jih je njen lastnik prebolel, njegove navade in celo geografski kraj rojstva. Profesor Voejkov trdi, da je kri organiziran sistem, tekoči kristal s sposobnostjo zbiranja in oddajanja informacij, zato lahko že majhna kapljica krvi pove vse o človeku.

Moč talismanov

Če smo na kakšen predmet navezani, mu prenesemo tudi del svoje čustvene energije in ustvarimo svojevrsten talisman. Če zmeraj nosimo isti obesek, ta ni prežet zgolj z našo energijo, ampak se, ker je nad srčno čakro, koplje tudi v izžarevanju božanske iskre skrite v našem srcu. Nakit, ki ga nenehno nosimo nad srcem je tako prežet z energijo naše individualne božanske moči in nam res zagotavlja določeno varstvo. Zato naj se ga drugi ljudje ne dotikajo, ker ga lahko spraznijo podobno kot baterijo.

Marko Vesel, celoten članek si lahko preberete v reviji AURA, september 2014, št. 300

Več ...