PRSTI RAZKRIVAJO BOLEZEN – METODA BDORT

Petinšestdesetletna pacientka je prišla v bolnišnico, saj je čutila težo in neprijetnosti v želodcu. Bilo jo je strah pregleda, saj se je bala, da bodo preiskave boleče. Zdravnik, ki jo je sprejel, ji je rekel, da jo bo pregledal z novo metodo, ki je hitra in neboleča, potem pa jo bodo za dodatno potrditev diagnoze pregledali še z najsodobnejšimi medicinskimi metodami. Zakaj pa ne, dvojna potrditev je veliko boljša rešitev kakor enojna.

Najprej ji je rekel, naj s palcem in kazalcem sklene krog, da bo nastala črka O. Povlekel jo je za sklenjena prsta in uspelo ji je, da sta prsta ostala sklenjena. Enako se je ponovilo še z drugimi tremi prsti desne roke, ki so se drug za drugim dotikali palca in sestavljali O. Ampak pri vseh ji ni uspelo ohraniti sklenjenega kroga. Zdravnik je bil močnejši. Povedal ji je, da zdaj ve, kje so težave (želodec, to je sicer že vedela), vendar bosta zdaj še natančneje določila, kje v želodcu so. Morala je sleči majico in razgaliti območje želodca. Postopek sta ponovila s prsti desne roke, in to velikokrat zapored. Zdravnik je vsakič s flomastrom na koži bolnice dopolnjeval obris želodca in nekako po eni uri že določil tudi točko na koži, veliko manj kot 5 milimetrov, kjer naj bi bil pod njo tumor. Nato so bolnico prevzeli drugi specialisti in opravili ustaljene medicinske preiskave: standardne laboratorijske teste, gastroskopijo, pregled z rentgenskimi žarki, biopsijo in druge. Po opravljenih preiskavah, ki so zahtevale kar nekaj dni, in nekatere so bile tudi boleče, so primerjali izide z izidi prve metode s prsti. Bili so enaki.

Metoda s prsti, ki jo je uporabil prvi zdravnik, je bila zdaj že po vsem svetu znani Bi-digital-O-ring test, ali krajše BDORT, ki ga je razvil japonski zdravnik, doktor znanosti prof. dr. Yoshiaki Omura. Prav s to metodo so tudi pri evropskem poslancu Lojzetu Peterletu pred kratkim odkrili komaj začeti rak kostnega mozga, ki ga uspešno premaguje tudi ob napotkih dr. Yoshiaki Omure.

Nenavadna metoda

Profesor dr. Yoshiaki Omura je diplomiral na Medicinski fakulteti na univerzi Yokohama City na Japonskem, medicinski staž pa opravil na Univerzitetnem kliničnem centru v Tokiu. Nato je odšel v Združene države Amerike in se na Univerzitetnem onkološkem inštitutu univerze Columbia spopolnjeval v diagnostiki raka in njegovem zdravljenju. Na univerzi Columbia je pozneje tudi uspešno doktoriral, in sicer na temo farmako-elektrofiziologije posameznih srčnih celic.

Ko se je leta 1977 ukvarjal s projektom na Pupinovem Inštitutu za fiziko na Univerzi Columbia v New Yorku, je iskal preprostejši, cenejši in predvsem čim manj boleč način, kako bolniku postaviti diagnozo bolezni in pozneje tudi zasnovati čim uspešnejše zdravljenje. Med pojavi in metodami, ki jih je spoznaval, je proučeval tudi elektromagnetno valovanje in resonanco − na tem področju se je odlikoval prav Mihajlo Pupin, srbsko-ameriški fizik in elektrotehnik, po katerem se inštitut imenuje − ter pomislil, da bi lahko elektromagnetno valovanje in resonanco uporabil v diagnostične namene tudi v medicini in ju vpeljal v medicinsko klinično prakso. Na podlagi tega pojava je sčasoma zasnoval BDORT, nebolečo, diagnostično-terapevtsko metodo, pri kateri v diagnostiki sodeluje tudi bolnik, saj zdravniku z odporom svojih prstov nezavedno sporoča, kaj se dogaja z njegovim telesom. Prve podatke o novi metodi je prof. dr. Omura objavil že leta 1981 v visoko indeksirani mednarodni reviji Acupuncture & Electro-Therapeutics Research. Za metodo je želel pridobiti tudi ustrezen patent. Ameriški urad za patente je njegovo metodo zelo natančno preverjal več kot sedem let, leta 1993 pa mu je patent tudi odobril. Prvi poskus prijave patenta je bil skoraj neuspešen, ker so na uradu za patente menili, da prijavljena metoda zaradi preprostosti, ne more biti resnična. Zahtevali so še veliko dodatnih eksperimentalnih in kliničnih podatkov. Nadaljnje preverjanje drugih zdravnikov, zobozdravnikov in znanstvenikov je potrdilo učinkovitost metode dr. Omura. Tako je leta 1993 dr. Omura pridobil tudi ameriški patent za Bi-Digital O-Ring Test for Imaging and Diagnosis of Internal Organs of a Patient (Bi-Digital O-Ring Test za upodobitev bolnikov notranjih organov in njihovo diagnostiko), patent št. 5.188.107.
Neposredna in posredna uporaba

Metoda se lahko uporablja neposredno ali posredno. Če jo zdravnik uporablja sam z zdravljencem je neposredna, če pri tem sodeluje še drug zdravnik, pa je posredna. Posredna je pogostejša kakor neposredna. Drugi zdravnik je nekakšen asistent, ki prvemu zdravniku pomaga kot “medicinska naprava” – z eno roko, v kateri drži elektrodo ali laser, prehaja čez bolnikovo telo, z drugo pa s prsti oblikuje O-je. Prvi zdravnik ugotavlja mišično moč prstov zdravnika asistenta, ko mu skuša razkleniti posamezne prste, ki oblikujejo O. Med pregledom se spreminja mišična moč prstov glede na informacije, dobljene na podlagi resonance iz bolnikovega elektromagnetnega polja.

Mehanizem metode BDORT temelji na spremembi mišične moči stiska prstov, ki se spreminja zaradi spremembe aktivnosti encima N-acetil serotonin transferaze in koncentracije nevrotransmiterja serotonina v pinealni žlezi, ko se aktivirajo receptorji za resonanco.

Pregled traja povprečno od 30 do 60 minut. Pri tem se uporabljajo diagnostične ploščice z referenčnimi snovmi, ki jih izdelujejo na Japonskem. Občutljivost in specifičnost tako dobljenih informacij o bolniku sta 90-odstotni. Po opravljenem pregledu se dobljeni izidi preverjajo še s standardnimi laboratorijskimi in kliničnimi testi.

Bi-Digital O-Ring Test (BDORT) je predvsem odlična preventivna metoda, saj pokaže znamenja prihajajoče bolezni, še preden se ta izrazi v telesu. Pokazala se je kot učinkovita pri endokrinih boleznih (diabetesu, boleznih ščitnice …), nevroloških, revmatičnih, ginekoloških, rakavih in številnih drugih boleznih. Vendar metoda ne rabi samo za postavitev zgodnje diagnoze, temveč omogoča tudi določitev najustreznejše terapije, prilagojene individualnim značilnostim vsakega bolnika, izbiro najprimernejše hrane in prehranskih dopolnil ter vrsto drugih pomembnih deležnikov pri čim hitrejšem okrevanju.

Metoda združuje znanje iz uradne in komplementarne medicine ter zagotavlja novo kakovost v diagnozi in zdravljenju. Danes se uporablja po vsem svetu, najbolj množično pa na Japonskem. Tam jo poučujejo na medicinskih in zobozdravstvenih šolah, uporabljajo pa v večini bolnišnic. Z metodo BDORT se lahko izobražujejo zdravniki, stomatologi, farmacevti in akupunkturisti na posebnem tečaju, ki ga vodi prof. dr. Omura. Po končanem tečaju teoretične in praktične uporabe metode in po opravljenem izpitu pridobijo naslov cert-MD ORT.

Neustrezna razlaga in uporaba metode BDORT

Ker je metoda BDORT na videz zelo preprosta, jo je veliko ljudi začelo uporabljati že samo na podlagi ogleda na spletu, torej brez ustreznega izobraževanja in ustrezne medicinske ali znanstvene izobrazbe in na podlagi tega so dajali in dajejo napačne in neodgovorne izjave. Delo prof. dr. Omure in samo metodo napačno razlagajo in ji pripisujejo podobnost s praktično kineziologijo in njenim znanim mišičnim testom Peak Muscle Resistance Testing (PMRT). Obe metodi pa imata različno podlago, zato nima metoda PMRT nič skupnega s testom BDORT. BDORT temelji na elektromagnetni resonanci, pri kateri se uporabljajo temeljna načela fizike in fizikalne kemije ter spoznanja medicine.

Daja Kiari; objavljeno v reviji AURA ŠT. 294, februar 2014

Več ...