PISMA MARIJI – Zakaj radiestezisti dobijo različne rezultate

Zakaj več radiestezistov dobi različne rezultate za isto stvar?

ŠIFRA: NIHALO

Radiestezisti so samo ljudje in med njimi ni nikogar, ki bi bil nezmotljiv. Ukvarjajo se s stroko, v kateri s svojimi danostmi, ki sicer niso nikomur tuje, posegajo v svet nevidnega ali v svet energij, ki se pustijo meriti. Do najboljših rezultatov pri meritvah prihajajo tisti, ki so v te danosti bolj prebujeni, ki se bolj zavedajo pretoka raznovrstnih energij, ki se med seboj razlikujejo po namembnosti. Energija ima svojo inteligenco in od te je potem odvisna tudi namembnost. Človek bi rekel, da je najmanj inteligentna destruktivna energija, a to ne drži povsem. Pomislimo samo na to, da novo zmeraj zraste na ruševinah starega, in že tu je odgovor, da je bil energijski poseg, ki je sprožil rušenje, inteligenten ukrep. Sledi mu poseg graditve novega, ki je prav tako inteligenten poseg, poseg energijske inteligence, ki omogoči pravočasno nastajanje in s tem prepotreben razvoj v svetu manifestacij.

Ljudje, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo ali merjenjem nekega energijskega stanja, se zmeraj ne zavedajo, da so pri meritvah mogoča tudi odstopanja, in to predvsem zato, ker jih pri tem zmoti čustveni in tudi miselni naboj. Zavedati se moramo, da vse zmeraj vpliva na vse, in da prav to vplivanje lahko privede do rezultatov, ki praviloma niso enotni. Ta neenotnost pa ne pomeni poraza, če je posameznik zmožen sprejeti dejstvo, da je zmotljiv. Prav poraz pomeni za vsakogar eno izmed največjih dragocenosti, saj mu omogoča, da se na tovrstno delo še bolje pripravi, da se ga loti z globljo umirjenostjo, ki je pogoj za natančnejše rezultate. Vsak poraz naj bi človek sprejel kot izziv, kot dragoceno nagrado za vloženo delo ter hkrati kot spodbudo za nadaljnje delovanje, ter ravnal tako, da bo še povečal kakovost dela.

Radiestezijsko merjenje poteka v različnih razmerah, ki se ne nanašajo samo na vsesplošno človekovo stanje. Svoj vpliv na meritve imajo tudi vremenske razmere. Naj je videti to še tako smešno, vedite, da tudi vreme vpliva na rezultate in tudi ura dneva. Človekove zmogljivosti in danosti so v različnih urah dneva različno učinkovite. Zato naj se nihče ne čudi, če kljub vloženemu trudu ne dobi zmeraj enakih rezultatov.

Ker pa je vsak posameznik enkraten, so tudi rezultati njegovega opravljenega dela odvisni prav od te enkratnosti. Kdor se srečuje z različnimi rezultati pri radiestezijskem merjenju, naj se s tem čim prej sprijazni in sprejme v zakup, da je za dobre rezultate treba meriti večkrat in v različnih razmerah; nekaj smo jih že prej mimogrede omenili, na meritve pa vplivajo tudi razmere, ki jih vsak radiestezist že pozna. Obstajajo namreč določena pravila ali spoznanja, ki naj jih nihče ne krši, če zares hoče priti do rezultatov, ki bodo zmeraj dober približek dejanskemu energijskemu stanju, ki se meri.

Vsak, ki se loti merjenja energijskega stanja česar koli, naj se vselej zaveda, da je energijsko stanje gibljivo, nikoli povsem statično, čeprav človeka meritve z rezultati merjenja privedejo do tega prepričanja. Vse je energija, in ker je tako, je vse hkrati tudi vibracija, ki podira vsako statičnost. To nihanje pa le ni tako močno, da bi človeka prikrajšalo za občutek statičnosti. Nihanje je izraženo ali navzoče v tistih mejah, ki omogočajo ohranjati tudi občutek statičnosti. To je tudi eden od segmentov, ki lahko vpliva na to, da prihajajo ljudje pri merjenju do različnih rezultatov. Ta razlika pa ni toliko pomembna, da bi lahko zatrjevali, da so rezultati merjenja različni. To so le majhna odstopanja, do katerih prihaja v skladu s sposobnostjo, senzitivnostjo vsakega posameznika, ki posega v to področje delovanja.

Pri tovrstnem merjenju pa je še ena posebnost ali možnost, ki se kaže v tem, da med merjenjem nekdo lahko zajame tudi predhodno energijsko stanje, zdajšnje stanje in še stanje, ki bo sledilo naslednji trenutek. Rezultat takšnega merjenja je kompleksnejši in odstopa od rezultatov, ki so jih dosegli drugi merilci. Drugi lahko izmerijo samo eno od teh stanj, to pa pomeni, da bo njihova meritev dala drugačen rezultat. In potem se med meritelji lahko vname prepir, nepotrebno besedičenje, kdo ima prav. Čisto vsi imajo prav in to vsak s svojega zornega kota. Prerekati se zaradi nekega ‘prav’ je nesmiselno, in to zato, ker ne osvetli, ne razreši nastalega problema. Problem lahko razreši ali odpravi samo znanje, ki je sila preprosto in na voljo vsem, a hkrati nedostopno, dokler se človek ne prebudi v določeno vedenje. Radiestezijsko merjenje ni preprosta zadeva zato, ker so pri tem navzoče številne pasti, ki kar kličejo k temu, naj bo človek previden in preudaren. Srečno!

S spoštovanjem Marija

Vprašanje za rubriko PISMA MARIJI nam lahko pošljite na naš e-naslov aura@amis.net. Za odgovor potrebuje Marija le vaše ime in priimek, vaši podatki javno ne bodo objavljeni, saj je rubrika anonimna.

 

Več ...