PISMA MARIJI – Kdo bo preživel ob prehodu v višjo vibracijo

Veliko se govori, da Zemlja prehaja v višjo vibracijo in da bodo preživeli samo ljudje, ki se bodo temu prilagodili. Ali to drži?

ŠIFRA: VIBRACIJA

Ko začnejo ljudje o čem po vsem svetu govoriti, to ne počnejo po naključju. Za vsakim takšnim naključjem je tudi stvarna podlaga, nekaj, s čimer naj bi se človek seznanil, to spoznal, sprejel v svoje življenje in se začel spreminja in razvijati. Razvoj je gonilna sila, ki vnaša spremembe na vsa področja človekovega delovanja. Razvoj sam je življenje, brez katerega ni mogoča nobena manifestacija Izvira.

Vse v vesolju se neprenehoma spreminja in s tem dokazuje, da živi. Tudi planet Zemlja živi ali vibrira. Vibracija Zemlje ni konstantna, o tem pričajo novosti v njenem življenju. Te človek težko opazi, saj je njegovo življenje prekratko, da bi na podlagi opažanj to lahko z gotovostjo potrdil. Poleg tega človek teži h konstantnosti v upanju, da bo zadržal samo to, kar mu ugaja. Človek nima preveč rad sprememb, in to tudi zato ne, ker ga je strah pred neznanim, ki ga sprememba prinaša. Pripravljen je vztrajati pri starem in znanem, pa četudi v starem trpi, in se v neznano ne poda iz strahu, ker ne ve, kaj mu bo prineslo. Človek ne zaupa življenju. Ne prepusti se mu in se mu na vso moč upira, saj je življenje polno presenečenj. Presenečenja pa ne omogočajo stalnosti, po kateri človek tako hrepeni na podlagi nepoznavanja, kaj življenje v resnici je, čemu je namenjeno.

Da se življenje lahko uresničuje kot manifestacija Izvira, so potrebne stalne spremembe, ki jih omogoča prav vibracija ali sok življenja samega.

Zemlja in vse na njej se spreminja, kot se spreminja celotno vesolje. Vse je ena sama vibracija, stanje neprenehnega prehajanja, saj se življenje lahko izrazi samo s kontinuiranim prehajanjem. To prehajanje je razvoj, ki je značilen za vse, v čimer se manifestira življenje. Življenje je neizpeta poezija. V to poezijo sodi vse, kar je bilo blagoslovljeno z življenjem, ki je v resnici vse, kar je. Življenje je resnica, neresnično ne obstaja. Prehajanje je življenje in zato je planet Zemlja še kako živ.

V vesolju je nešteto oblik življenja. Vsako obliko pa določa stopnja vibracije. Vsako življenje se lahko razvije samo tam, kjer so zanj ustrezne razmere, kjer je navzoča tista vibracija energije, ki podpira določeno stopnjo razvoja življenja samega. Vse, kar ni usklajeno s to univerzalno zakonitostjo, je izključeno iz območja, v katerem razmere ne podpirajo obstoja in razvoja.

Povsem razumljivo je, da bodo tisti ljudje, ki se ne bodo zmogli prilagoditi novim razmeram na planetu Zemlja, prej ali slej odšli in se inkarnirali v tista območja, ki jim bodo nudila ustrezne razmere za njihov nadaljnji razvoj. Na to ne smemo gledati tragično, temveč z zaupanjem, da se življenje, ki je neuničljivo, nadaljuje in razvija zmeraj natančno tam, kjer so razmere zanj najustreznejše. Človek je preveč navezan na fizično telo in misli, da je to vse, kar on je. V resnici ni tako in je telo le orodje njegovega duha, ki mu omogoča, da se v fizičnem svetu skozenj izraža, razvija, ustvarja.

Strah pred tem, da bo Zemlja pogoltnila vse, ki se ne bodo prilagodili njenemu prehajanju na višjo vibracijo, je neutemeljen, kajti pred odhodom iz fizičnega telesa bo vsaka duša opravila vse naloge, zaradi katerih se je inkarnirala prav v te razmere, ki so zdaj na Zemlji in ki vsakemu bitju omogočajo pospešen razvoj. Če pa kdo le ne bo uspešno opravil vseh nalog, mu bodo kot duši dane nove možnosti, da bo delo uspešno dokončal drugje.

Naloga vsakega posameznika je, da vsak dan opazuje, kako se življenje spreminja in s spreminjanjem sebe, svojega načina razmišljanja podpira to spreminjanje tako, kot ga zahteva višja vibracija, v katere vrtincu – vibriranju smo vsi. Sprejemanje spremembe je največ, kar lahko človek stori za čim bolj miren prehod v novo vibracijo, v novo, širše zavedanje, ki nam ga prav ta vibracija prinaša, in tako omogoča, da iz dneva v dan z večjo zavestjo stopamo skozi življenje in skozi preskušnje, potrebne za ta prehod. Nobeno prehajanje ne poteka brez zahtevnejših preskušenj, ki omogočajo človeku preboj v nova spoznanja in s tem opuščanje vzorcev, ki so odslužili. Nova vibracija, novi pogledi in tudi novi vzorci. Srečno!

S spoštovanjem Marija

Objavljeno v reviji AURA št. 301, september 2014

Fotografija: Bigstockphoto.com

Več ...