PETOMOČNI SIR IN MEGALITSKI KROG NA PLANINI KUHINJA

Oktobra 2016 so mi v planinski koči pod Krnom ponudili zelo okusen sir. Na veliko presenečenje sem ugotovil, da je sir petomočen. Že več člankov sem napisal o peti moči v naravi, v kamnih, simbolih in ljudeh, o petomočni hrani pa še nisem pisal, zato sem se s sodelavci podal po sledeh tistega sira in odkrili smo že pozabljeno tehnologijo naših prednikov. Na planini Kuhinja pod Krnom so še ohranjene naprave za generiranje pete moči. Namenjene so bile in so še izdelavi vrhunskih mlečnih izdelkov in krepitvi zdravja.

Kot sem že v prejšnjih člankih napisal, izraz »peta moč« izhaja iz slovenske kulturne dediščine. S tem izrazom so naši predniki označevali najbolj žlahtno moč, s katero so se zdravili. Polje pete moči lahko uravnoteži vse sloje človekove avre, okrepi imunski sistem, ga naredi odpornega na škodljivo sevanje iz okolja, zviša človekove umske sposobnosti in okrepi intuicijo. Zdaj pa smo ugotovili, da ima peto moč tudi hrana. Uživanje takšne hrane okrepi vse telo, zdravilno deluje na vse organe v telesu in ne samo na prebavila. Peta moč pride s hrano neposredno v telo, potuje po energijskih meridijanih in se usmeri predvsem tja, kjer je telo šibko in ga tako okrepi.

slika2-planina-kuhinja

Slika 1: Planina Kuhinja s starim kotlom za kuhanje mleka in petomočni sir z žlahtno plesnijo.

Ime planine je zelo staro. Včasih so segrevanju mleka rekli kuhanje, sirarni pa kuhinja. Gospodar planine g. Marjan Gregorčič nam je povedal, da se planina prvič omenja že v dokumentih iz Ogleja, leta 1117.

Peta moč na planini pod Krnom

Peto moč je mogoče izmeriti z radiestezijsko metodo. Njeno polje se okoli mlekarne Kuhinja širi v premeru 36 metrov, kot ga prikazuje slika 2, narisana v merilu. Polje pete moči je najgloblje, najmočnejše v središču, od središča navzven pa počasi slabi, zato ni bilo težko ugotoviti, kje je središče polja. Natančno tam, kjer stoji star kotel za »kuhanje« mleka, ki so ga gospodarji planine ohranili v muzejskem delu objekta.

Stare kulture, ki so se razvile v Sredozemlju − minojska, staroegipčanska, starogrška, kultura na Malti − in tudi naši predniki na ozemlju Slovenije so poznali tehnologijo ulivanja materialov v ugodnem biopolju. V talino se zapišejo informacije iz biopolja, ki vplivajo na energijo atomov. Ko se tekoča faza strjuje, se atomi razvrstijo v skladu s svojo energijo in v mikrostrukturi ustvarijo značilne oblike kristalov, ki so vir moči. Tako se skopirajo informacije, ki so vsebinsko enake biopolju, v katerem poteka celotni proces. Zapis, ki ostane v materialu, ko se talina strdi, je trajen, nič ga ne more uničiti, razen vnovičnega pretaljevanja. To je fizikalna zakonitost materiala, ki smo jo proučevali na kovinah, keramiki in betonu, in velja za vse fizikalne in kemične procese, pri katerih poteka strjevanje. Po enakih zakonitostih se informacije zapišejo tudi v sir in druge mlečne izdelke.

Žal se v material zapišejo vse informacije, ne samo ugodne. Če grejemo mleko z električnimi grelci, se vanj zapišejo škodljivi zapisi skalarnega valovanja, ki se pojavi ob virih elektromagnetnega sevanja.

image004

Slika 2: Potek kačjih črt skozi stavbo mlekarne. Star kotel je postavljen natančno v križišče črt. Risba je narisana v merilu.

Na sodobni liniji za proizvodnjo sira in drugih mlečnih izdelkov, ki so jo postavili v sirarni planine Kuhinja, še zmeraj mleko segrevajo z drvmi, sir in druge mlečne izdelke pa izdelujejo na tradicionalni način in v zdravilnem polju pete moči. Tako nastajajo zelo okusni in zdravilni izdelki.

Peta moč se v naravi ustvari na različne načine. V sirarni planine Kuhinja nastaja s križanjem dveh kačjih črt pod pravim kotom, tako da ustvarita ravno pravo moč. Jakost energije pete moči ne sme biti previsoka, saj je le tedaj natančno uglašena s potrebami ljudi.

Kačje črte in peta moč

Tudi izraz »kačje črte« izhaja iz slovenske kulturne dediščine, označuje pa črte pretoka moči, ki oživljajo naravo. V tem primeru, je zemljina kačja črta kreirana tako, da ima enake lastnosti kot žar kamni, ki jih prav tako poznamo iz naše kulturne dediščine. Žar kamne so nekoč vgrajevali v zidove hiš, da so hišo varovali pred škodljivim sevanjem iz tal. Lastnost zemljine kačje črte se je na Krnu vgradila v peto moč, ki se širi okoli mlekarne, iz njenega polja pa se presname v strukturo sira. Tako sir dobi še lastnosti žar kamna. Zato kolut sira nevtralizira škodljivo sevanje v premeru petnajstih metrov, tako da je koristna že njegova navzočnost v prostoru.

Kačja črta, prikazana na sliki 2, ki seka zemljino, ima lastnosti podsveta, kot so naši predniki imenovali globljo duhovno raven. Ko se lastnosti obeh črt združita, to povzroči pulziranje med obema svetovoma, značilno za peto moč. Struktura moči, vgrajene v mlekarno, je zelo natančno kalibrirana, kar kaže, da je bilo vse to narejeno namenoma. To dodatno potrjujeta obe kačji črti, ki izvirata v neposredni bližini objekta. Da bi nastala peta moč, se morata namreč obe črti sekati, ni pa nujno, da sta zelo dolgi.

Vodje skupnosti, ki so živele na tem območju še pred prihodom krščanstva in še zelo dolgo pozneje, so poznali naravne sile in natančne postopke za njihovo usmerjanje, ki jim danes rečemo obredi. S takim postopkom so okoli mlekarne tako zelo učinkovito oblikovali strukturo moči, da še danes deluje brezhibno.

Peta moč, ki se širi okoli mlekarne, se poraja iz polja z zelo majhno entropijo. To je tako čisto polje, da niti ne ustreza vsem ljudem. Kakor koli se že čudno sliši, toda v takšnem polju lahko trajno živijo le čisti, dobronamerni ljudje, ki spoštujejo naravo. Gospodar planine je opazil, da v bližini objekta ni glodavcev, kar je nenavadno, saj se pri izdelavi sira pojavljajo hranljivi odpadki, ki bi morali pritegniti tudi njih.

Z radiestezijsko metodo lahko izmerimo, kdo se bo dobro počutil v takšnem polju, za koga pa je polje pete moči preveč čisto in mu bo zato v njem neprijetno. Glodavcem peta moč nikakor ne ustreza in se v njej ne počutijo dobro. Naša tehnologija bi glodavcem nastavila strup, prednamci pa so s poznavanjem naravnih sil vse to rešili v paketu s peto močjo.

Megalitski krogi in dehnarji

V neposredni bližini mlekarne je megalitski krog, ki ga kaže slika 3. Z natančnim pregledom smo ugotovili, da je tudi v tem objektu dizajnirana moč, ki se vsebinsko dopolnjuje z mlekarno. Megalitski krog oblikuje devet skal, vsaka od njih tehta nekaj ton, razporejene pa so v krogu. Na zunanji strani krožnice so štiri skale, orientirane so glede na strani neba, kot kaže shematski prikaz celotne strukture na sliki 4.

Slika 3: Levo, megalitski krog. Desno, v osrednjem delu slike, območje s štirimi kamni, s peto močjo v podsvetu.

Slika 3: Levo, megalitski krog. Desno, v osrednjem delu slike, območje s štirimi kamni, s peto močjo v podsvetu.

Zunanje skale povezujeta kačji črti, zato bi se moralo okoli njunega križišča širiti polje pete moči. Graditelji pa so presečišče črt obdali s krogom iz velikih skal. Poskusi na modelu so razločno pokazali, da v tem primeru znotraj kroga nastaja zdravilno polje v podsvetu, ki je za stopnjo čistejše oziroma globlje od polja pete moči.

Vendar to še ni vse. Znotraj kroga, v podsvetu, so predniki s krožno razvrstitvijo štirih kamnov ustvarili drugačno polje, ki ga imenujemo peta moč v podsvetu. Čemu so bila namenjena vsa ta polja, je skrivnost, vendar nam je gospodar planine povedal, da še danes živi izročilo o uporabi te lokacije. Megalitski krog naj bi uporabljali pri sprejemanju pomembnih odločitev za celotno skupnost. Preden so se odločili za kaj, so šli sedet v krog.

Kačje črte, ki potekajo med zunanjimi kamni, se tudi končajo prav tam. Take povezave v naravi ne nastanejo samodejno, mogoče jih je ustvariti le s posebnim obredom. Iz tega sklepamo, da je bil megalitski krog zasnovan načrtno, da bi koristil skupnosti. Zanimivo je, da še danes deluje z vso močjo.

 

Slika 4: Shematski prikaz megalitskega kroga v bližini mlekarne na planini Kuhinja.

Slika 4: Shematski prikaz megalitskega kroga v bližini mlekarne na planini Kuhinja.

Če zasledujemo izročilo o uporabi tega objekta lahko sklepamo, da so bili ljudje, ki so se v krogu posvetovali o zadevah v skupnosti, zmeraj tudi petomočni, saj je v krogu tako čisto polje, da navadnim ljudem ne ustreza. Navadnim ljudem bi ustrezalo polje pete moči v mlekarni, polje v krogu pa je veliko močnejše in čistejše. So morda sedeli v krogu zaradi zdravljenja ali zato, da bi imeli čistejše misli in se tako laže dogovarjali? Morda so bili za to še kakšni drugi razlogi, vendar tega ne vemo.

Z določenim obredom, ki so ga poznali dehnarji, kot so se imenovali vodje skupnosti, pa je še danes mogoče prestaviti človeka v stanje pete moči. To bi lahko storili ob kotlu v mlekarni. V še globlje stanje zavesti, ki so mu rekli podsvet pa je mogoče prestaviti človeka v megalitskem krogu, ki omogoča še možnost prehoda v petomočnost v podsvetu. To so različna stanja zavesti, ki so nujna za zdravljenje ljudi in iskanje najprimernejših rešitev za izzive današnjega časa. Tehnologija naših prednikov je aktualna in uporabna še danes, morda celo še bolj kakor prej.

 

 

Franc Šturm, napisal 28. 10. 2016, ob sodelovanju Tjaše Makarovič in Jožeta Guardjančiča

Več ...