PETA MOČ V GLASBI

Glasbo utegne spremeniti pozabljeno znanje, ki smo ga znova odkrili. Če zagotovimo ustrezne razmere: nadarjenega dirigenta, razporedimo pevce tako, da nastane bioenergijsko ravnotežje, izberemo prave skladbe in lokacijo, na kateri bo potekala prireditev, lahko pevski zbor ustvari posebno pulzirajoče polje – peto moč. To je energija, ki pri poslušalcih vzbudi posebne občutke in deluje zdravilno.

 

Simetrija med biopoljem in akustiko

V članku Tročani – znanje preteklosti za prihodnost (na isti spletni strani) sem opisal nastajanje bioenergijskih vrtincev, kadar je na vsakem oglišču približno enakokrakega trikotnika predmet z bioenergijskim potencialom. Skupno biopolje vseh treh predmetov se nato močno okrepi in nastane tročan. V istem članku sem tudi opisal učinkovanje dveh enakokrakih trikotnikov, sestavljenih iz štirih predmetov z bioenergijskim potencialom. Tako nastane dvojni tročan, ki še močneje okrepi polje, v prostor pa začne pošiljati pulzirajoče biopolje, ki ga imenujemo peta moč, in zdravilno vpliva na vsa živa bitja v območju svojega delovanja. (V tem sestavku uporabljeni izrazi so podrobneje razloženi v članku Tročani – znanje preteklosti za prihodnost.)

Odkrili smo, da se biopolje v enojnem in v dvojnem tročanu vede povsod enako, in da je to naravna zakonitost biopolja, s katero narava zagotavlja ugodne razmere za razvoj življenja na planetu. Pri enojnem tročanu narava zmanjšuje entropijo (stopnjo neurejenosti) v pokrajini, saj se pojavljajo kombinacije energijskih vrtincev, ki so vsepovsod locirani v približno enakokrakem trikotniku. Vsa Zemlja je prepredena z njimi.

Ob pojavljanju dvojnega tročana v naravi, pa bi lahko rek: »Za vsako bolezen rož’ca raste«, preoblikovali v nekoliko drugačnega: »Za vsako motnjo v informacijskem sistemu telesa narava ustvari svojo peto moč«. Tako lahko ugotovimo, da so zdravila za vse bolezni že v naravi, le najti jih moramo.

Narava nam ni dala posebnih čutil, s katerimi bi lahko zaznavali bioenergijske lastnosti prostora. Zavedam se, da ta trditev ne drži povsem, vendar danes morda celo drži, saj moramo, da bi bilo nekaj priznano, vse izmeriti s fizikalnimi pripomočki in napravami, česar pa ti ne morejo izmeriti, tega za znanost ni. Fizikalnih pripomočkov za merjenje biopolja pa ni, ker biopolje ni sestavljeno iz snovi, ki bi jo lahko merili z napravami.

Narava ima intelekt, marsikaj predvidi in samostojno ukrepa, zato nam je kar sama pomagala iz te zmote. Pri raziskavah zvoka zvonov in iskanju rešitev, kako znova izdelati zvonove, ki bodo z zvonjenjem širili v prostor zdravilno biopolje, smo opravili veliko meritev biopolja. Merili smo biopolje, ki ga je oddajal zvok zvonov in drugih glasbil. Kolavdator za zvonove, prof. Marko Cesen Scek, je vse meritve biopolja, opravljene z nihalom, preverjal z najboljšimi akustičnimi napravami. Ugotovil je, da se radiestezijske meritve biopolja povsem ujemajo z akustičnimi meritvami zvoka.

To je izjemna ugotovitev, ki prinaša nove razsežnosti v raziskovanje nesnovnega biopolja, od katerega je odvisno človekovo zdravje, počutje, medsebojni odnosi in razvoj celotne družbe.

Biopolje in zvok seveda nista isto, vendar se ravnata po enakih zakonitostih. Biopolje je po mojem mnenju temna snov, ki jo poznamo iz kozmologije, in je s fizikalnimi pripomočki in napravami še ne moremo meriti, zvok pa lahko zelo dobro merimo. Tako smo ugotovili simetrijo med biopoljem in zvokom. Fiziki pogosto iščejo takšne rešitve pri raziskovanju zapletenih fizikalnih problemov. V naravi poiščejo njihovo simetrijo, preprostejši fizikalni pojav, ki se vede enako. Nato zahtevnejši fizikalni pojav raziskujejo s pomočjo preprostejšega, simetričnega.

Biopolje bomo odslej lahko raziskovali s pomočjo akustike in z akustičnimi napravami.

Pevski zbor ustvari peto moč

Simetrija med biopoljem in akustiko je seveda obojestranska. Z akustiko ali glasbo lahko v biopolju dosežemo posebne učinke. Z glasbo lahko ustvarimo tudi peto moč, zdravilno biopolje, ki uravna vse sloje človekove avre. Takšna glasba je potem zdravilna.

V cerkvi v Godoviču je bil 21. maja 2016 koncert sakralne glasbe. Kolavdator za zvonove prof. Marko Cesen me je povabil, naj med petjem pevskih zborov z radiestezijsko metodo preverjam kakovost biopolja.

Cerkev ni na posebno močnem geomantičnem kraju. Ves prostor seva blago vodno energijo. Geomantična točka vodnega značaja je pri vhodnih vratih. V cerkvi pa je nevtralno polje kot nalašč za naš poskus, saj to pomeni, da vsakršno polje ustvarijo le pevci s svojimi glasovi in tako kakovost biopolja okolice ne vpliva na dobljene izide.

Na koncertu so nastopali trije pevski zbori. Želeli smo preveriti, ali je mogoče peto moč ustvariti samo s petjem. Pevski zbori so stali pred oltarjem, dirigent pa pred zborom. Za hrbet pevcev smo položili majhno ploščico sive radiestezijske barve. Zakaj prav takšno ploščico? Peta moč je sestavljena iz radiestezijsko sive in bele barve. S sivo ploščico lahko pomagamo oblikovati pulzirajoče polje. Spredaj, v bližino dirigenta, pa smo položili vlažno glino. Voda namreč okrepi uravnalno − vodno točko. Vse to je še bolj podrobno pojasnjeno v članku Tročani – znanje preteklosti za prihodnost.

Pri vseh pevskih zborih je bila postavljena enaka ojačitev biopolja. Ko je zapel prvi pevski zbor se ni zgodilo nič posebnega, biopolje njihovih pesmi je le nekoliko izboljšalo bioenergijski potencial v cerkvi, ki ni bil več nevtralen.

Drugi je nastopil komorni zbor Ipavska iz Vipave, ki ga je vodil dirigent mag. Marko Sancin. Zapel je sedem pesmi, vendar je že prva zelo okrepila bioenergijski potencial v cerkvi. Druga pesem ga je okrepila že kar štirikratno.

Ko pa so začeli peti tretjo pesem, se je pri sredinski pevki začela oblikovati tretja moč − biopolje s sivo radiestezijsko barvo. Celotnemu pevskemu zboru se je predrugačil energijski naboj. Na desni strani zbora se je začela oblikovati zemeljska geomantična točka, na levi pa ognjena. Dirigentu se je zelo dvignil bioenergijski potencial. Pevski zbor se je samodejno spremenil v navadni tročan. Dirigent in glina v njegovi bližini sta postala uravnalni točki vodnega značaja, in njuno biopolje se je nekaj časa vrtelo v levo nato v desno. Že pri tej pesmi sem začutil mravljince po telesu.

Pri četrti pesmi se je bioenergijsko polje v pevskem zboru razvijalo naprej. Pri pevki v sredini je začelo pulzirati med radiestezijsko sivo in belo barvo. Postopno se je začela razvijati peta moč. Samodejno se je aktivirala tudi siva ploščica, postavljena za zborom, njeno biopolje se je začelo izmenično vrteti v desno in v levo. Spremenila se je v drugo vodno točko v dvojnem tročanu. Jakost energije celotnega zbora je dosegla milijonsko vrednost. Peta moč se je začela širiti navzven, segati čez cerkvene zidove. Komorni zbor je v cerkvi ustvaril neverjetno energijo, da so šli ljudem mravljinci po telesu. Ustvaril je veliko moč, ki jo je čutil sleherni poslušalec. Zdelo se nam je, da nismo več tam, temveč v drugem času in prostoru. To je bila zdravilna energija pete moči, ki je uravnotežila avre vseh navzočih. Pesem je zdravila vse ljudi.

Slika 1: Komorni zbor Ipavska pred nastopom. Foto: Marko C. Scek

Slika 1: Komorni zbor Ipavska pred nastopom. Foto: Marko C. Scek

Enak potencial so pevci ohranili do zadnje pesmi, pri kateri so uporabili kozarce, napolnjene z različnimi količinami vode. Voda v kozarcih se je že prej samodejno informirala z neverjetnim potencialom pete moči, in pevci so iz nje v trenutku izvabili nepozabne zvoke, ki so se združili v en sam izjemno zdravilni zvok. Ko so končali, se je razleglo navdušeno ploskanje, ki ga ni hotelo biti konca. Po odhodu pevcev komornega zbora Ipavska se je v cerkvi še zmeraj ohranil visok bioenergijski potencial, veliko višji od izhodiščnega, ki je imel nevtralno polje.

Za njimi je nastopil še zadnji pevski zbor. Ko je ta odpel prvo pesem, se je potencial v cerkvi zmanjšal, vendar je še zmeraj bil nad povprečjem. Po drugi pesmi je potencial padel na vrednost nič. Po tretji pesmi se je v cerkvi pojavilo škodljivo sevanje, torej so pevci poslabšali izhodiščno energijsko stanje. Pri peti pesmi je škodljivo sevanje toliko naraslo, da je njegova entropija začela rušiti prve štiri ravni avre. Entropična energija njihove glasbe se je z naslednjimi pesmimi še stopnjevala, zato sem aktiviral svoj obesek za osebno zaščito, zdelo se mi je namreč škoda, da se podira tisto, kar je ustvaril prejšnji zbor.

Dirigent lahko odpre vrata v vzporedni svet

Skrivnost neverjetnega energijskega učinka zbora Ipavska je v dirigentu, vendar ne v njegovem glasbenem znanju. Glasbeno znanje so imeli vsi trije dirigenti. Skrivnost je v njegovem daru, ki mu je bil položen v zibelko. Morda mislimo, da morata biti nadarjena le skladatelj in pevec, vendar je pri vodenju pevskega zbora najbolj pomemben dirigent.

Nadarjen dirigent ima izredno visok bioenergijski potencial, ki ga je mogoče izmeriti z radiestezijsko metodo. Ta potencial je večinoma enak ne glede na zunanje okoliščine, čeprav lahko tudi nekoliko niha odvisno od splošnega telesnega in čustvenega počutja.

Dirigent stoji pred zborom in tako zmeraj ustvarja energijski tročan. Tročan je naravni pojav, ki ga ustvarijo trije energijski vrtinci. Torej zaradi naravnih lastnosti biopolja dirigent postane vodna točka v tročanu, ki ima uravnalni značaj. Zemeljska točka se vedno ustvari pri najvišji energiji, na primer v desnem delu zbora, kjer so basi, alti, nižji glasovi. Na levi se nato ustvari ognjena točka, ker ima pevski zbor na tem delu nižji potencial, s tenorji, soprani, z višjimi glasovi. Pevci na tej strani samodejno dobijo ognjeno energijo, ki je navadno nižja od zemeljske, vrti se v levo in prihaja od zgoraj navzdol. Tako narava samodejno ustvarja energijske vrtince, in prav na sredini, med obema poloma, oblikuje vodni pol, kjer se energija vrti izmenično. Ta vodni pol pa je zmeraj najšibkejši in pripade dirigentu, ki je kot vsa naša telesa pretežno iz vode.

Kako učinkuje zbor, ki ne more ustvariti pete moči

Od dirigenta, ki deluje kot uravnalna točka, tečejo informacije v drugi dve točki, v desni in levi del zbora. Če dirigent nima potenciala, ga ne more prenesti na pevce. Ker se pevcem ne okrepi energijski potencial, se izrazi njihov lastni. Če se med pevci kdo slabo počuti ali ima porušeno bioenergijsko ravnotežje, se njegove kaotične informacije vrnejo dirigentu, in če ta nima dovolj visokega potenciala jih ne more očistiti, zato jih takšne, kot so, kaotične, vrne nazaj, in tako se entropija prenese na celotni pevski zbor. Pri energijsko šibkejših zborih ne pride do izrazite polarizacije med levim in desnim delom zbora. Tudi na desnem delu se najde kakšen pevec, ki ima levosučno vrtenje in seveda nasprotno. To pa vnaša v sistem neurejenost, entropijo. Morda bo to komu nerazumljivo, vendar pri tročanu se informacije izmenjujejo naravno in vse poteka samodejno. Vse to je bilo podrobno razloženo že članku Tročani – znanje preteklosti za prihodnost.

Lahko se zgodi, da se v pevskem zboru ne razvije peta moč, ne glede na to, da ga vodi zelo nadarjen dirigent, če je v zboru le en vinjen pevec. S preskusi smo ugotovili, da vinjeni osebi ni mogoče očistiti avre. Model tročana – treh energijskih vrtincev se sesuje, če v bližino katere koli točke postavimo alkoholno pijačo. Torej: peta moč v pevskem zboru se ne bo razvila, če bo kateri koli pevec vinjen.

Kaj spodbuja nastanek pete moči

Za »zagon« tročana in pozneje dvojnega tročana potrebujemo uravnalno točko z visokim bioenergijskim potencialom. Če takšen potencial dirigent ima, lahko požene sistem. Ko pa ga požene, se okrepi tudi potencial desnega dela zbora, ker postanejo vsi pevci ena enota, njihov vrtinec se vrti v desno in prav tako potencial na levi. Oba potenciala se vrneta k dirigentu in povečata njegov potencial, ki se zelo okrepi. Z višjim potencialom potem dirigent učinkuje na oba energijska vrtinca, desnega in levega, in tako se energija oplaja, dokler ne začne polje pulzirati in se odpre prehod v podsvet. Vse to poteka v skladu z naravnimi zakonitostmi biopolja v dvojnem tročanu. V vzporedno vesolje se pretoči vsa navzoča entropija in polje se izjemno prečisti. Poslušalce odpelje v drugo razsežnost. Vse to učinkuje zdravilno in ustvarja nepozabne vtise.

Mogoče se zdi takšno razvrščanje dirigentov neprimerno, vendar se moramo zavedati, da govorimo o navadni nadarjenosti, ko govorimo o dirigentu, in o umetnosti, ko govorimo o glasbi.

Pomemben vpliv na energijsko harmonijo v zboru ima tudi samo petje in izbor skladb. Stare pesmi in sakralno petje imajo veliko moč zaradi posebne strukture melodije. Na oblikovanje pete moči z glasbo spodbudno vpliva tudi lokacija, če je prireditev na območju z vodnim značajem. To pomeni, da ima širše območje, na katerem stoji objekt, nekaj časa desnosučno in nato nekaj časa levosučno energijo tako kakor vodna geomantična točka.

Poskus s hannom

Prof. Marko Cesen Scek je 4. 6. 2016 pripeljal mladega nadarjenega glasbenika, ki ne želi biti imenovan, da bi preverili isto teorijo pri igranju na glasbilo. Glasbilo je bilo hann in ga prikazuje slika 2.

Glasbilo je še najbolj podobno letečima krožnikoma, in ima elementa, ki sta zasnovana tako, da ustvarjata zvok dveh različnih moči. Zadaj sedi glasbenik in z obema »krožnikoma« ustvarja navadni tročan. »Krožnik« z izboklino na sredi ima zemeljski značaj, tisti z vdolbino ognjeni, glasbenik, ki sedi zadaj, pa deluje kot uravnalna točka z vodnim značajem.

Sistem tročana že deluje takoj, brez igranja, zgolj s postavitvijo. Je šolski primer razvrstitve energijskih vrtincev v tročan, ki učinkujejo takoj. Za nastanek dvojnega tročana smo potrebovali samo še plastenko čaja, ki jo je imel prof. Marko Cesen Scek s seboj, za žejo. Kot zdaj že veste, jo je bilo treba postaviti spredaj, da je ustvarila še en trikotnik z obema »krožnikoma« in smo tako dobili dvojni tročan.

Slika 2: Hann – glasbilo podobno letečemu krožniku.

Slika 2: Hann – glasbilo podobno letečemu krožniku.

Glasbenik je imel visok energijski potencial, imel je dar, ki mu ga je v zibelko položila mati narava. Oba »krožnika« pa sploh nista imela dobrega biopolja, saj sta bila izdelana iz bakrene pločevine, segrete z električno energijo, torej sta nastala med elektromagnetnim sevanjem. Imela sta enako škodljivo sevanje, kakor ga izmerimo pod daljnovodom.

Mladi glasbenik je v igranju na svoje glasbilo pravi virtuoz, in ko je začel igrati, se je takoj izoblikoval dvojni tročan med njim, plastenko čaja in obema »krožnikoma«. Zelo hitro se je pojavilo pulzirajoče biopolje, ki ga imenujemo peta moč. Na srečo smo imeli nekaj poslušalcev, ki so bili navdušeni, saj je doživetje energije, ki jo ustvarja peta moč v glasbi nekaj neponovljivega.

Poskus s hannom je bil dragocen tudi zaradi spoznanja, da je bistveni člen pri glasbi prav tisti, ki ustvarja uravnalno točko. Peta moč se ne ustvari, če polje ni popolnoma čisto in nima dovolj visokega potenciala. Mladi glasbenik je s svojo naravno močjo preglasil zelo visoko entropijo v svojem glasbilu in ustvaril peto moč.

Četudi v pevskem zboru ni zelo nadarjenih pevcev, bi se torej morala ustvariti peta moč, če ga vodi nadarjen dirigent.

Kakšno glasbo poslušamo danes

Naj omenim še en glasbeni dogodek. V Drežnici je bil 19. 6. 2016 koncert dalmatinske glasbene skupine. Nekatere dalmatinske pesmi imajo zelo lepo besedilo, z nekaj besedami izrazijo veliko čustev. Škoda, da svojih lepih pesmi niso predstavili z večjim občutkom. Niso nastali tročani, le zvočniki so bili tako zelo naviti, da sem še tri dni čutil bolečine v ušesih.

Vnovično odkritje pulzirajočega polja v glasbi

Zdravilno pulzirajoče polje v glasbi so poznali že naši predniki. Ni treba iskati daleč, hoditi v druge kraje ali se zatekati v druge čase. V Posočju, natančneje v cerkvi v Volarjih, smo našli dokaze za oblikovanje pete moči s sakralnim petjem. O tem bom kaj več napisal v naslednjem sestavku. To znanje se je danes žal že pozabilo in o njem na glasbenih akademijah ne govorijo. To pozabljeno znanje je znova odkril prof. Marko Cesen Scek, ki je v cerkvi v Volarjih našel dokaze o takem petju.

 

Dne 7. 7. 2016 napisal: Franc Šturm

Več ...