NISMO SAMO FIZIČNO TELO

Da je naše fizično telo obdano s fizičnemu očesu nevidnimi finosnovnimi telesi, ki jih s skupnim imenom imenujemo avra, nismo odkrili ljudje sodobnega časa. To so vedeli že v starem Egiptu in grški antiki. Pozneje so to spoznanje prevzeli tudi slikarji zgodnje krščanske dobe in začeli krščanske svetnike upodabljati z rumenim obročem (avro ali avreolo) okoli glave. Temu je bila podobna tudi »gloriola« rimskih cesarjev. Tudi indijska duhovnost že od nekdaj pozna finosnovna telesa, prav tako judovska kabala. O astralnem telesu je govoril tudi Paracelsus.

V sodobnem času pa se je proučevanje avre začelo nekje na začetku 20. stoletja in je povezano predvsem z dvema osebama. Eden je bil jasnovidec Charles W. Leadbeater (1854−1934), drugi pa zdravnik Walter J. Kilner (1847−1920). Leadbeater je objavil več knjig o svojih videnjih avre, leta 1911 pa je Kilner objavil prvo delo, ki se je avre lotevalo znanstveno. Od tedaj je minilo več kot sto let in o avri je bilo doslej v vsem svetu objavljeno nešteto knjig.

Ljudje zahodne civilizacije naj bi bili danes predvsem »astralno polarizirani«, to pomeni, da naše življenje usmerjajo predvsem čustva. Žal je v razvitem svetu zelo veliko ljudi depresivnih. Kot je nekoč izjavil današnji 14. dalajlama Tenzin Gyatso, depresivni človek ne zmore več spreminjati sveta. Njegova avra je obtežena z energijo sive in rjave barvo, ki ga obdaja kot kletka, s katero se je zaprl pred svetom. Izgubil je veselje do življenja in polet, zato je razumljivo, da ne zmore več spreminjati sveta. Dora Kunz, Leadbeaterjeva osebna tajnica, ki je nadaljevala Leadbeaterjevo delo, je depresijo označila za »bolezen energijskega polja«. Človek se iz osamitve, ki si jo je izbral sam, reši predvsem s sočutjem in dejavno ljubeznijo do bližnjega.

Prevladujoča čustva, ki so značilna za vsakega človeka, se kažejo v človekovi avri, določajo njeno barvo in obliko. Znanost o tem malo ve, saj je usmerjena predvsem v proučevanje posledic in ne vzrokov. Kar zadeva čustva, proučuje le kemične odzive v telesu ali pa s posnetki možganov ugotavlja, kaj se spreminja v posameznem delu možganov pod vplivom nekega čustva. Vse to pa so le fizične posledice tistega, kar se je že prej zgodilo v finosnovnih telesih.

Finosnovna telesa

Približno centimeter ali dva stran od fizičnega telesa nas obdaja finosnovno etrsko telo, nato se »širijo« astralno, mentalno in kavzalno telo, če uporabimo najbolj uveljavljeno razdelitev. Finosnovna telesa imenovana tudi avra, ustvarijo sij okoli telesa, ki ga vidijo jasnovidne osebe. Toda finosnovna telesa niso strogo ločena med seboj, temveč se plasti mešajo in tudi izhajajo iz drugih središč.

Etrsko telo prevzema vitalno energijo sonca in jo porazdeljuje. Odločilni pomen ima za človekovo telesno zdravje. Indijska tradicija imenuje etrsko telo pranamajakoša (pranamayakosha), da bi poudarila njegov pomen za ohranjanje življenjske energije (prane). Kadar ima človek operacijo, narkoza potisne eterično telo iz telesa, in se ta naloži na astralno telo ter tako zaduši tudi zaznavanje astralnega telesa. Ko narkoza popusti, se etrsko telo spet obnovi.

Jasnovidna oseba vidi etrsko telo kot nežno svetlečo modrikastosivo vijolično meglico, ki prežema vse dele fizičnega telesa, toda ne sega več kot nekaj centimetrov stran od njega ter povezuje obe telesi. Vranica je poglavitni telesni organ, ki finosnovne energije porazdeljuje po etrskem telesu in te se potem usmerjajo drugam.

Vsak je že doživel, da se je ob srečanju z neko osebo počutil izžetega, ob kakšni drugi osebi pa je bil poln energije. Oba pojava sta posledici premajhne ali prevelike vitalnosti etrskega telesa. V prvem primeru nam je druga oseba, ki je imela premalo življenjske energije, to posrkala kot goba, v drugem primeru pa smo to neki osebi z veliko življenjske energije nezavedno storili sami, ker smo jo imeli premalo.

Etrsko telo imenujejo tudi »telo zdravja«. Kadar je človek zdrav, jasnovidna oseba vidi, kot da bi iz vsake pore fizičnega telesa na vse strani izhajali zelo nežni prosojni žarki. Ti žarki so pri zdravi osebi ravni in vzporedni, če pa je oseba bolna, pa se spremeni tudi njihov videz. Videti so neurejeni, ležijo križemkražem in so kot uveli. Pri hudih naporih, ob jemanju mamil, pretiranem uživanju alkohola ali hudih poškodbah, ko se za obnovo fizičnega telesa porabi veliko življenjske energije, pa se v etrskem telesu pojavijo prazni prostori, vrzeli, ki omogočajo vdor škodljivih entitet.

Astralno telo je tisto finosnovno telo, ki je pristojno za čustva, in v katerem se na srečo pozitivna čustva ohranijo dlje kot negativna. Čim bolj je človek duhovno razvit, tem bolj je astralno telo podobno mentalnemu telesu, in to dokazuje, da takšen človek zmore svoje strasti že veliko bolj nadzorovati in ne pusti, da ga premagajo čustva. Če na astralno telo deluje močna želja ali namen, je to sposobno iz snovi, iz katere je sestavljeno, ustvariti tako imenovani elemental, nevidno energijsko bitje, ki lahko v določeni meri obstaja samostojno, in deluje pozitivno ali negativno, odvisno od vanj vtisnjenih informacij.

Astralno telo je tudi tisto, ki človeku ponoči omogoči, da se zadržuje v svojih notranjih svetovih ali pa ga človek uporabi za zunajtelesna »potovanja«.

Astralna snov, ki gradi čustveno telo, ima navadno sedem različno gostih ravni, ki ustrezajo sedmim ravnem fizične materije: trdno, tekočo, plinasto, eterično, supereterično, subatomarno in atomarno raven.

Ker je astralna snov veliko bolj pretanjena kot vse fizično, človeka prežema. Vsak fizični atom plava v morju astralne snovi, ki v fizični snovi napolnjuje vmesni prostor. Danes že vemo, da je ta vmesni prostor veliko večji kot atom sam. To pomeni, da atomi kot zelo razpršeni otoki plavajo v morju astralne snovi – morju naših čustev. Sicer je astralni svet bolj stanje kakor prostor. Astralno telo imajo tudi predmeti, živali, rastline, planeti in vse drugo.

Čim bolj se človek razvija, tem bolj harmonično vibrira astralno telo. Duhovno prebujen človek ima le še pet različnih nihajnih ravni, povprečno duhovno razvit človek pa devet. Številni ljudje pa še zmeraj vibrirajo na petdesetih ali celo stotih nihajnih astralnih ravneh, kar sproža v njihovem astralnem telesu nešteto vrtincev. Tedaj energijski tokovi tečejo križemkražem in se divje »spopadajo« med seboj. Zato nekatere ljudi obvladuje pravi vulkan čustev. Astralno telo, ki niha na kar petdesetih nihajnih ravneh hkrati je jasnovidnemu človeku videti ne samo grozljivo, temveč pomeni tudi hudo obremenitev za človeka. Dogaja se nekaj podobnega, kot če bi imel človek Parkinsonovo bolezen. Takšno astralno stanje pa je žal nalezljivo in prizadene vse osebe, ki so s takšno osebo v stiku, saj jim ta neprenehoma pošiljajo valove nemira in zaskrbljenosti. Zato marsikdo tudi težko živi v mestu, ali pa se ne počuti dobro v množici.

V avri eksplozivnih, neobvladanih ljudi je v finosnovnih telesih videti nekakšne »ture«, ki se radi »vnemajo« in postanejo vrzeli, skozi katere odteka človekova življenjska energija. Čim manj se človek čustveno obvlada, tem bolj izgublja življenjsko energijo. Podobno se dogaja tudi pri pretiranem intelektualnem delu, ki človeku pobere veliko življenjske energije. Morda se je zato v javnosti za znanstvenika ali profesorja izoblikovala podoba zmedenega človeka z razmršenimi lasmi, odtujenega vsakdanjemu življenju.

Mentalno telo je tisti finosnovni ovoj, ki obdaja fizično telo in omogoča izražanje uma, je nosilec razumevanja in misli. Misli se lahko prosto širijo in vplivajo na okolico, misli, polne čustvenega naboja pa se širijo dlje kakor bežne in nenatančne. Zato bi se moral vsak človek zavedati, da z negativnimi mislimi vpliva na druge ljudi in povzroča miselno in čustveno onesnaženje. Ni pretirano reči, da tisti, ki goji nečiste ali zle misli, druge ljudi moralno uničuje. Ker zelo veliko ljudi nosi v sebi kali slabega, kali, ki morda nikoli ne bi pognale, če jih k temu ne bi spodbudila kakšna zunanja sila, so lahko prav miselni valovi nečistih ali negativnih misli tisti dejavnik, ki povzroči, da te kali poženejo. Tako kot astralno telo zmore ustvariti astralni elemental, zmore tudi mentalno telo ustvariti mentalne elementale, mogočne miselne oblike, ki lahko delujejo tudi po človekovi smrti. Magija skoraj zmeraj izrablja takšna »bitja« za svoje sebične namene.

Po odložitvi fizičnega telesa človek še nekaj časa živi v svojem astralnem in pozneje v mentalnem telesu, vendar se čez čas tudi ti telesi razkrojita. Ko se to zgodi se posameznik umakne v svoje kavzalno telo, edino telo, ki je trajno in se spreminja iz utelešenja v utelešenje. Kavzalno telo je torej nekakšen zbiralnik vsega trajnega, plemenitega in harmoničnega, vsega dobrega, kar je v skladu z duhovnimi zakonitostmi. Vsaka pozitivna in vzvišena misel, vsako pozitivno in vzvišeno čustvo se vtisne v njegovo snov. To telo je edino spričevalo človekove duhovne rasti in duhovnega razvoja.

Z razkrojem fizičnega, etrskega, astralnega in mentalnega telesa izgine vse minljivo. Razkrojijo se negativnosti, ostanejo le najvišji človekovi ideali, in četudi jih je še tako malo, se v kavzalnem telesu ohranijo in prenesejo v naslednje utelešenje.

Včasih se zgodi, da nizka čustva, polna jeze, sovraštva ali pohlepa ustvarijo skoraj nepredirni zid med osebo in kavzalnim telesom, tem zbiralnikom dobrega, tako da človek izgubi stik z dobrim v sebi in mu grozi nevarnost, da se »utopi« v morju svojih nizkih človeških čustev.

xxx

Različne ravni obstoja ne ležijo druga na drugi, temveč so tukaj in zdaj okoli nas – na neki drugi ravni vibracij, ki je ne zmoremo fizično zaznati. Da bi jo zaznali, moramo prebuditi notranje čute.

Omeniti je treba še slikanje avre. Fotografija avre v resnici ni slika avre celega človeka, temveč le posnetek energijskega izžarevanja iz konice prsta (prstov). V to izžarevanje se potem vstavi človekova slika, da nastane vtis, kot da je sij okoli človeka. Do zdaj še ni bilo mogoče posneti avre celega človeka, to lahko vidijo le jasnovidne osebe.

 Avra otroka

Nerojenega otroka obdaja okrogla avra različnih barv, ki ustrezajo temeljnim potezam otrokovega značaja. V trenutku rojstva pa se avra spremeni, kajti s prvim vdihom začne otrok tudi izmenjavati vtise z okoljem in zaznavati svet, v skladu s tem pa se spreminja tudi avra.

S približno sedmimi meseci začne otrok tesneje navezovati stik z okoljem in se tudi bolj izrazito odzivati na doživeto. Oblika avre je še zmeraj bolj okrogla v primerjavi z avro odraslega. Prav tako je drugačna razporeditev barv, čeprav je pri majhnem otroku težje razlikovati prehode. V avri tečejo tokovi energije, prežemajo drug drugega, saj so tudi čustva malega otroka zelo nestanovitna: v trenutku lahko zajoče, že naslednji trenutek se smeji. Vsa avra je nekako transparentna, videti je kot nežno sijoči opal, v katerem barve zasijejo in nato spet izginejo.

Velikokrat je pri tako starih otrocih v zgornjem delu telesa in okoli glave videti rumeno območje, ki kaže, da otrok že začenja uporabljati možgane, da bi raziskoval okolico. Čeprav je otrokovo razmišljanje še zelo omejeno, pa rumena barva avre napoveduje, da bo otrok inteligenten. Če je v njegovi avri videti veliko rožnate barve, kaže to na pozitivna čustva in tudi to, da še ni spoznal drugih čustev kot le naklonjenost in ljubezen.

Če je zgornji del avre svetlo modrozelen ali v barvi sivke pomeni, da je otrok še zmeraj zelo povezan z duhovnim izvorom. Povezavo z duhovnim virom kažejo vsi otroci, vendar se pri nekaterih takšna povezava izgubi razmeroma hitro, pri drugih pa se ohrani dolgo, celo v odraslo dobo ali trajno.

Zelene barve v avri toliko starih otrok jasnovidci niso opazili, saj se otrok še ni naučil odzivati na materialni svet in obvladovati svoje okolice. Pri tej starosti so barve avre večinoma še nekako zaprte in usmerjene navznoter, energija se še ne sprošča v splošno energijsko polje. Takšna zaprta avra varuje otroka pred prevelikimi čustvenimi pretresi, po drugi strani pa je tudi posledica otrokove usmerjenosti zgolj nase. Zelo majhni otroci mislijo le na lastne potrebe, ko pa se bolj odprejo odraslim, drugim otrokom in okolici, se ustrezno razširi tudi njihova avra.

Energijska središča – čakre

Energijska središča (čakre) imajo vsa finosnovna telesa, saj so to povezovalna središča, skozi katere teče življenjska energija iz enega finosnovnega telesa v drugega. Energijska središča etrskega telesa so tesno povezana z energijskimi središči astralnega telesa. Med obema skupinama energijskih središč je tkivo, sestavljeno samo iz ene plasti fizičnih atomov in prežeto s posebno vrsto prane. V normalnih okoliščinah to tkivo omogoča, da se na primer spominjamo sanj. Ta pregrada človeka tudi varuje pred vplivi destruktivnih bitij z astralne ravni, ki bi lahko zelo škodovale človekovemu duševnemu zdravju ali človeka celo obsedle.

Varovalno pregrado pa lahko poškoduje več dejavnikov, predvsem hud pretres astralnega telesa, na primer huda panika ali hud izbruh jeze. Vsako močno negativno čustvo povzroči v astralnem telesu nekakšno eksplozijo. Alkohol, mamila in zlasti tobak vsebujejo snovi, ki pri svojem razkroju izparevajo in s fizične ravni delno prehajajo na astralno. Če se to dogaja pogosto, poškodujejo ali celo uničijo nežno varovalno pregrado.

Poškodbe pregrade so dveh vrst: delci, ki izparevajo lahko pregrado sežigajo in tako ta postane prepustna za neželene entitete in slabe vplive. Kajti človeka ne obdajajo samo dobronamerna nevidna bitja, temveč tudi zelo zlonamerna, ki človeku, kot vampirji srkajo energijo, če jim to omogoči. Drugo vrsto poškodbe pregrade povzročijo delci, ki izparevajo in otrdijo atome v pregradi, ker zavirajo in hromijo njihovo gibanje, tako da ti ne morejo več prejemati prane, ki jih povezuje s tkivom fizičnega telesa. Zato pregradno tkivo okosteni in energija več ne more prehajati iz ene ravni na drugo. Posledica: Človek čedalje bolj zanemarja svoje dobre lastnosti, postaja materialističen, grob, nespodoben in se ne more obvladovati.

Tretja nevarnost, ki lahko poškoduje varovalno pregrado pa so klicanja duhov in medijske seanse.

xxx

Človek mora storiti vse, da ohranja čim bolj čista čustva, saj mu to prinaša zadovoljstvo in zdravje. Pozorni moramo biti na svoje ravnanje na fizični, čustveni in mentalni ravni in ga kar se da kultivirati. Na fizični ravni moramo zato paziti, kako se hranimo. Uživanje mesa spodbuja živalske želje in poželenja in je za človeka, ki želi dosegati višje duhovne ravni neprimerno. Tudi pri pitju alkohola mora biti človek zelo zmeren, vsekakor pa se ne sme opijati, ker to povzroči neravnotežje med finosnovnimi telesi in vrzeli v njih, to pa je odlična priložnost, da se ga polastijo sovražna nevidna bitja. Redno uživanje alkohola priteguje uničevalne, demonske entitete, ki jim ugaja vonj krvi in alkohola.

Tudi kajenje je zelo škodljivo. Kadilce obsedejo posebne »kadilske« entitete. To so destruktivna astralna bitja, ki svojo moč srkajo iz tobaka in nikotina. Kot vampirji se prisesajo na kadilčevo grlo in ga silijo čim več kaditi. Zato se kadilci tudi tako težko znebijo te svoje razvade. Poleg tega pridobijo vonj, ki odganja angelska bitja.

Tudi telesna umazanija ali umazano okolje priteguje nevidna škodljiva bitja, zato je treba sebe in svoje okolje ohranjati čim bolj čisto. Zlasti to velja za roke in noge.

Človeku zelo škodi tudi hrup. Ta vpliva na živce in povzroča razdražljivost in izčrpanost. Pod vplivom hrupnih vibracij pride do nemira v astralnem telesu, videti je kot nemirno morje. Četudi je hrup kratkotrajen, človek njegov vpliv na finosnovnih ravneh čuti še 48 ur. Zato mora človek dobro premisliti, ali bo obiskal hrupen rokovski koncert, karneval ali na stadionu gledal nogometno tekmo sredi bučnih navijačev. Pozorni moramo biti tudi pri izbiri televizijskih vsebin. Čim bolj neprijetna je vsebina, tem bolj pretrese živčevje.

Če živimo v energijskem polju polnem ljubečih, pozitivnih čustev, se negativna čustva drugih ljudi in astralne entitete od nas odbijajo. Če pa pogosto gojimo slabe misli in slaba čustva, pa sami pritegujemo energijske vampirje.

Avra živali

V živalskem kraljestvu so živali na različni razvojni stopnji. Živalske vrste na nižji razvojni stopnji imajo »skupinsko dušo«, podobno kot rastline. Višje razvite živali pa so že bolj individualizirana bitja, ki praviloma odraščajo v majhnih skupinah in jih v njihovem razvoju spremljajo in usmerjajo posebna duhovna bitja, pristojna za živali. Živali se učijo z izkušnjami in pod vplivom človeka.

Po barvi in obliki avre neke živali jasnovidec ne more oceniti njene razvojne stopnje, kot je to mogoče pri človeku, čeprav imajo barve same po sebi pri živalih podoben pomen kot pri ljudeh. Zelena barva v njihovi avri razkriva inteligenco in sposobnost prilagodljivosti živali, rožnata in rdeča ljubezen in naklonjenost, rdeča barva avre pri divjih živalih, na primer levih, kaže tudi njihovo strast do lova. Modra barva, ki je pri ljudeh povezana z duhovnostjo, pa pri živalih kaže na zadovoljstvo z življenjskimi razmerami. Pri trpinčenih ali zaprtih živalih je modra barva zelo kalna. Rumena barva kaže na inteligenco in sposobnost učenja, bela pa določeno sprejemljivost za navdihe, ki jih živali pošiljajo njeni živalski vodniki.

 

Avra rastlin

Da smo lahko kaj izvedeli o avri rastlin gre zahvala predvsem Kirlianovi fotografiji in skupnosti Findhorn na Škotskem. Z visokofrekvenčno fotografijo je Rusu Semjonu Davidoviču Kirlianu uspelo sredi minulega stoletja dokazati obstoj etrskih energijskih teles, ki obdajajo vse rastline.

Tudi rastline prežema življenjska moč in, kot so v drugi polovici 20. stoletja dokumentirali v skupnosti Findhorn, jih med rastjo spremljajo višje inteligence. To naj bi bile tako imenovane deve (svetlobna bitja), ki nadzorujejo evolucijo rastlin. Tudi rastline se evolucijsko »duhovno« razvijajo, toda ne, da bi skozi evolucijo postale ljudje, temveč, da bi se v kraljestvu rastlin čim višje razvile – postale rastlinske deve.

Marko Vesel, objavljeno v reviji AURA, januar 2016

Fotografija: Bigstockphoto.com

Več ...