MULTIVALOVNI OSCILATOR LAKHOVSY

Živimo v času, ko se naše življenje siromaši na vseh področjih, ker. smo izpostavljeni vse bolj onesnaženemu okolju. Zato se hudo obremenjujejo naše celice, to pa se kaže v naraščanju bolezni že od otroštva naprej. Težave nastajajo predvsem zaradi avtoimunskih in alergijskih odzivov ter izredne neodpornosti, to pa se konča z rakavimi in drugimi obolenji.

Na splošno velja, da obstajajo v telesu štiri vrste neravnoteženosti. Povzročajo jih strupene snovi, ki jih zaužijemo s hrano, mikroorganizmi, onesnažen zrak, izpostavljenost škodljivim elektromagnetnim frekvencam in način procesiranja informacij (misli, čustva).

Ko postane telo preveč neuravnoteženo, začne pozitivno bioelektrično polje upadati − njegova vibracija, frekvenca se zmanjšuje. Zdravo telo ima namreč zmeraj višjo lastno frekvenco kakor bolno. Napetost zdravih celic znaša od 70 mV do 90mV. Če je napetost manjša od 50mV, nastane na primer kronična utrujenost, posledica te pa je pri nadaljnjem zniževanju napetosti – bolezen. Če se napetost celice zniža na 15 mV, celica zboli. Govorimo o fizičnem neravnotežju, ko celice ne dobijo več dovolj energije in se ne zmorejo več očiščevati same; človek zboli, hkrati pa naglo peša imunski sistem.

Zdravje vibrira z drugačno frekvenco kot bolezen

Danes že tudi vemo, da vsaka stvar, ki jo definiramo kot materijo, od živih bitij pa do najtrdnejših materialov, vibrira z lastno in svojevrstno frekvenco. Če na primer gledamo tudi na zdravje in bolezni kot na nekaj, kar vibrira z neko frekvenco, lahko rečemo, da zdravje vibrira z drugačno frekvenco, kakor vibrirajo bolezni. In če se pogovarjamo o različnih boleznih, tudi vsaka posamezna bolezen vibrira s frekvenco, ki je drugačna od frekvence neke druge bolezni. Ali lahko torej rečemo, da se bo s spremembo frekvence, ki opredeljuje diagnozo naše bolezni, spremenila tudi naša diagnoza?

Že veliko časa je minilo, odkar se je ruskemu znanstveniku na podlagi dosežkov Nikole Tesle porodila genialna zamisel, da je s široko pasovnim elektromagnetnim oscilatorjem mogoče vplivati na vibracijsko stanje živih celic. Ta znanstvenik se je imenoval Georges Lakhovsky.

Rodil se je leta 1869, umrl pa leta 1942. Bil je pionir v bioelektriki, in že pred toliko leti je teoretično dokazal, da celice vibrirajo. Domneval je, da lahko vse žive celice delujejo tako kot oddajniki in sprejemniki širokega razpona različnih frekvenc. V članku iz leta 1924 z naslovom Zdraviti raka z ultraradio frekvencami je zapisal: »Domnevamo, da celica vibrira z neko določeno frekvenco in da mikrobi vibrirajo z drugo frekvenco, kot je celična. Če se mikrob začne bojevati proti celici, lahko to povzroči bolezen. Če se celica ne more braniti pred visokimi vibracijami mikroba, in se amplituda frekvence celice zmanjšuje, mikrob v tej bitki zmaga, in frekvence vibracij celice, ki se znižujejo, povzročijo v celici še več bolezni in morda celo njeno smrt. Če v nasprotju s tem živa celica začne vibrirati s primerno amplitudo ne glede na to, ali se to zgodi zaradi notranjih ali zunanjih vzrokov, frekvenca celice odbije napad mikroba. Zato menim, da cilj zdravljenja ni uboj mikroba, temveč okrepite vibracijske frekvence celice.«

Vse do smrti Lakhovskega je bilo opravljenih precej poskusov, izidi teh pa so bili izredno dobri. Vendar se je to pozabilo in prevladale so drugačne teorije, podkrepljene z naraščajočo farmacevtsko industrijo. Pri zavračanju bioelektrične terapije pa ne smemo pozabiti, da kemične snovi, vnesene v telo, načeloma zdravijo z vplivom svoje vibracije, ki deluje na obolele celice. Opisani učinek s pridom uporablja homeopatija, ki s pridobivanjem učinkovin značilnih zanjo, izniči stranske učinke in učinke vse prevečkrat po nepotrebnem zaužite visoke koncentracije nekaterih kemičnih ali bioloških snovi, ki pridejo z zdravili v organizem. Biološko in z minerali osiromašena hrana brez vibracijske vrednosti in naše duševno stanje pa še dodatno povečujeta človekovo nezmožnost samozdravljenja.

Naprava za učinkovito zdravljenje

Uporabno in v praksi preskušeno napravo za učinkovito zdravljenje je prvi razvil dr. Georges Lakhovsky. Odkril je, da vsaka zdrava celica deluje kot baterija in dokazal, da živi organizmi absorbirajo energijo posebnih radijskih valov. Ugotovil je tudi, da energija od 8 do 1016 Hz zvišuje celicno napetost. Na temelju tega je tudi razvil nacin, kako celice spet napolniti (zvečati napetost v njih).. S to energijo je dosegel, sa so si bolne celice opomogle, opazil pa je tudi, da so ljudje, ki so opisano napravo redno uporabljali, bolj poredko zboleli.

Ker lahko vsako celično jedro glede na njegove lastnosti ponazorimo z miniaturnim oscilacijskim sistemom, ima le-to temeljne lastnosti lastne kapacitivnosti, sposobnost indukcije in predvsem osciliranja na določeni frekvenci. To pomeni, da se vsako celično jedro odziva kot kalibrirani krog, ki lahko resonira z zunanjim vplivom, skratka njegova frekvenca in amplituda se povečata. Posledica takšnega delovanja je povečevanje energije in s tem vitalnosti celice. To pomeni, da se zaradi tega pospeši metabolizem in tudi vpliv na vibracijsko raven kompleksa RNA-DNA in s tem na reprodukcijsko sposobnost celice. Zato se celica obnovi, njena odpornost se poveča in celica je znova usposobljena za boj proti škodljivim vplivom.

Pozitivni učinki zdravljenja z napravo

Iz doslej opravljenih poskusov smo ugotovili kar nekaj zelo dobrih dosežkov delovanja oscilatorja, ki ga je izumil dr. Lakhovsky. Učinki so bili najopaznejši pri obravnavi poškodb, ko se je čas obnavljanja ali celjenja skrajšal skoraj za polovico. Je pa še več drugih pozitivnih vplivov, pokazali so se tudi pri gripi, ko je bil čas do vrnitve zdravja prav tako za polovico krajši.

Seveda pa je potrebna previdnost. Pri povečanju metabolizma celic se namreč iz celic kaj hitro izločijo tudi nakopičeni strupi. Zato je zdravljenje po tej metodi nujno kombinirati tudi z ustreznim načinom hranjenja. Najprej moramo omogočiti čim hitrejše razstrupljanje – to najlaže dosežemo s pitjem večjih količin dobre vode in opustitvijo slabih hranil kot so sladkorji, nekakovostna mesna živila in podobno. Poskrbeti pa moramo, da se poveča vnos živil z bogato zalogo mineralov in čistih aminokislin. Tako se povečajo učinki zdravljenja, ki so včasih videti že kar čudeži. Verjamemo pa, da skoraj ni človeka, ki bi ga motil stranski učinek, ki se kaže v bolj bolj mladostnem videzu.

Na sliki je prikazan oscilator Lakhovsky. Pri uporabi je potrebna previdnost, saj imamo vendarle opraviti z 10 000-voltno napetostjo. Zato je celotna oprema izdelana brez kovinskih delov in tudi na človekovem telesu jih ne sme biti. Vpliv na okolico zaradi izjemno visokih frekvenc se odpravi s posebnim sistemom ozemljitve. Šele čas bo pokazal vse možnosti in učinke tega že tako dolgo pozabljenega sistema. Mogoče je pravi čas za njegovo uporabo prav zdaj, ko je poleg vsega slabega v našem okolju tudi izredno veliko elektronskega smoga, za katerega ne vemo, kako deluje na naš celični sistem.

Človek res prenese precej, ampak ob pogledu na polne zdravstvene ustanove bi se morali vendarle zamisliti. Idealno bi bilo, če bi se zvišala raven vibracijskega polja celic in s tem vitalnost človekovega organizma, da sploh ne bi zboleli. Če pa že zbolimo in je mogoče skrajšati čas okrevanja, bi lahko pridobili vsi − posamezniki in tudi družba, v kateri živimo. Moramo pa se potruditi, saj je potrebno še veliko poskusov. Verjetno bi bilo dobro, če bi se tega problema lotili tudi znanstveno, da bi natančno vedeli, s katerimi metodami, obravnavami ali kombinacijo enega in drugega načina zdravljenja bi dosegli uspeh, ki bi pomenil prispevek k zdravju vseh, in ne samo nekaterih. Z opremo, ki je že na voljo, so za zdaj mogoče obravnave posameznih delov ali celotnega telesa. Zelo dobro je, če poznamo zdravstvene težave ali pa vsaj pot do izboljšanja počutja. Pri takšni obravnavi se zmeraj izboljša energijska raven in čez daljši čas tudi metabolizem; z vitalizirano celično sestavo se opazno poveča odpornost proti boleznim in človek se veliko boljše počuti.

Vinko Faladore, objavljeno v reviji AURA, april 2010, št. 248

Fotografija: Vinko Faladore

Več ...