KAKO PRITEGNITI POZITIVNO ENERGIJO – UMETNOST FENG ŠUIJA

Či je življenjska ali kozmična energija, ki je povsod okoli nas, v nas samih in v vseh živih in »neživih« bitjih, gorovjih, rekah, v vsem, kar ima obliko. Či je vir energije, sreče, bogastva, zdravja, vitalnosti, miru in harmonije. Območja z dobrim čijem nam omogočajo neovirano sprejemanje vseh kvalitet življenja.

Kitajska modrost feng šui se ukvarja z določanjem leg z dobrim čijem in zajemanjem le-tega v našem življenjskem prostoru. Na Daljnem vzhodu sta uporaba in poznavanje te energije temelj zdravega življenja. Akupunktura, tai či, aikido, šiatsu so le nekatere tehnike, pri katerih se dela z energijo či. Zahod ne pozna posebnega imena zanjo, nekateri ji pravijo »kozmični dih«, »ozračje«, »razpoloženje« ali pa življenjska sila. V feng šuiju je prepoznavanje dobre energije či osrednjega pomena.

Feng šui dobesedno pomeni »veter in voda«. To besedno zvezo je moč razložiti kot: energija či pride z vetrom in se ustavi ob vodi, tam jo lahko sprejmemo v naš prostor. Či sprejemamo iz okolja, vpliva na naše razpoloženje, počutje in dolgoročno na zdravje. Blagodejni či vijuga po prostoru enakomerno, zajame vse prostore in se giba ravno prav hitro. Nikjer ne sme zastajati, se gibati prehitro ali iti mimo nas.

Temeljni namen feng šuija je najti ravnotežje z okolico in zagotoviti blagodejni pretok energije či skozi prostor. Za uravnavanje te energije uporabljamo obliko, materiale in barve, ki pospešujejo, zavirajo ali preusmerijo tok energije či v našem okolju. Drevoredi, križišča, avtoceste, železnice povzročajo hiter pretok energije skozi okolico, rahlo valovite pokrajine z drevesi določajo počasnejši tok.

Energija či sledi obliki. To velja tudi za mesta in arhitekturo, ki je pomemben dejavnik pri ustvarjanju razpoloženja meščanov. Nizka ravna bivališča imajo drugačno energijo kakor nebotičniki, koničaste strehe, kupole ali cerkve. Tudi v samih stavbah se energija različno odziva na oblike, notranjščino, rastline, in drugo. Kljub temu pa je že sama kakovost energije različna glede na smeri neba, dejavnike iz okolice in časovni vpliv. Zelo pomembno je torej, iz kakšnega gradiva je stavba, kakšne so njene odprtine, kje so vhodna vrata in okna, kako so v stavbi razvrščeni prostori in kako je stavba usmerjena, saj je od teh dejavnikov odvisno, kako bo zajemala energijo či in kako se bo ta v njej gibala. To pa je bistveno za dobro ali slabo počutje stanovalcev.

Največ energije či vstopi v prostor skozi vrata, zato je zelo pomembno kakšna je njena pot do vrat ter sam položaj, lastnosti in urejenost vhodnih vrat. Vhodna vrata so kakor usta, ki sprejemajo v stavbo hrano (či). Ta je lahko kakovostna ali pa škodljiva »organizmu«.

POVZROČITELJI ŠKODLJIVE ENERGIJE ČI

Negativna energija či povzroča obilo težav, lahko so denarne (npr. kadar gre či mimo nas) ali pa zdravstvene (npr. kadar gre či prehitro neposredno v nas). Škodljiva energija lahko zastaja, prehiteva, deluje kot strupene puščice, negativna je energija elektromagnetnega, zemeljskega in drugega sevanja. Či zastaja v prenatrpanih prostorih, vlažnih, temnih, umazanih in neprezračenih delih. Prehitra energija je zelo škodljiva in nepoznavalcem tudi najmanj opazna.

V sodobnem svetu nastaja čedalje več zgradb, v katerih energija kar leti skozi prostore. Zato je tudi hitrost večja in slog življenja čedalje bolj razgiban in manj kakovosten. Hitra energija nastaja, kjer je veliko stekla − eno nasproti drugega, gladkih in sijočih površin, ozkih dolgih hodnikov in stopnišč ali ravnih cest, usmerjenih proti zgradbi. Ostro energijo ali strupene puščice povzročajo ostri vogali, ceste, T-križišča, strehe, tramovi in vse, kar je »našpičeno« proti nam. Vse to povzroča zdravstvene težave in nesproščeno, napeto počutje.

Vplive škodljive energije pa je treba omiliti, preusmeriti in umiriti. Kako? Odvisno je od situacije, na splošno si lahko pomagamo z uporabo vode, ogledal, petih elementov, rastlin in podobnega.

VHODNA VRATA IN ČI

Z vidika feng šuija so vrata najpomembnejši del stavbe. Energija či priteka skozi odprta vrata, kakšna je, pa je odvisno tudi od samega vhoda. Za pritegnitev blagodejne energije či in z njo novih priložnosti, uspeha in lepše prihodnosti je priporočljivo:

 • vhodna vrata naj bodo lesena in polna (ne steklena ali plastična),
 • lahko so dvokrilna; boljše je, da se večji del odpira večkrat,
 • če se vhodna vrata odpirajo proti odprti okolici, je to pozitivno, vhod namreč povezujemo z našo prihodnostjo in z denarjem − tedaj imamo odprte možnosti in omogočen dotok energije či (denar),
 • strupene puščice iz okolice naj ne bodo nikoli usmerjene naravnost v naša vhodna vrata. Če so, se moramo zavarovati; lahko jim nastavimo ovire, zasadimo rastje, namestimo vodni element, ki vpija negativno energijo, in podobno,
 • odstranimo vse ovire izpred vhodnih vrat, tako na zunanji kot notranji strani. Vrata se morajo odpirati široko, tako da energija na svoji poti ni ovirana,
 • pot, ki pelje do vhodnih vrat, naj bo urejena, rahlo valovita, in osvetljena, da vstopa či počasi in enakomerno,
 • rastline so ob glavnem vhodu zaželene, saj zmehčajo energijo in jo osvežijo,
 • glavni vhod naj bo vedno urejen in privlačen. Dobra osvetljava, delujoč zvonec, vidna hišna številka, lično napisan naslov, čist predpražnik, opazna vhodna vrata so kazalniki dobrega feng šuija.
 • Tako bomo privabili blaginjo v naš prostor, bodisi v stanovanje, hišo, dom, ali poslovno stavbo. Predvsem za podjetja je vhod izredno pomemben, saj od tam prihaja posel, stranke (denar),
 • vhod mora biti jasen in takoj opazen (sicer gredo lahko priložnosti mimo), del tega je tudi urejena dovozna pot ali vhod na zemljišče,
 • vhodna vrata naj ne bodo pod straniščem, naj se ne odpirajo proti stranišču, stopnišču, ogledalu ali v prenatrpan prostor,
 • pomembno je tudi, kakšen je prostor, v katerega se odpirajo vrata. Ta naj bo čim bolj odprt, a še vedno ločen od drugega dela, pospravljen, čist in topel. Sveže cvetje ob vhodu pričara občutek svežine, to pa je pogoj za zdravo energijo v prostoru.

Za zdravo energijo či v prostoru lahko poskrbimo sami. Gibati se mora neovirano in ravno prav hitro ter obkrožiti vse prostore. To dosežemo tako, da prostor ni natrpan z navlako, a vendar domač. Če energija zastaja, jo pospešimo z dodajanjem elementov jang – luči, oken, gladkih površin. Da preprečimo energijsko avtocesto, torej umirimo hitri či, pa uporabimo elemente jin – zavese, talne obloge, majhne vzorce, pridušeno osvetlitev.

Energija či se pretaka in giba v vseh živih in neživih bitjih in okrog njih. Giba se po prostoru in v človekovem telesu. Če energija či v telesu zastane, zbolimo. Tudi prostor »zboli«, kadar je napolnjen z negativno energijo. Kadar v takem prostoru živimo ali delamo, to, prej ali slej vpliva na naše počutje. Pri izbiri svojega okolja moramo biti pazljivi – tako kot pri izbiri oblačil. Okolje nas mora podpirati in nam dajati pozitivne vibracije. Le tako bomo v življenju lahko uspešni, zdravi in zadovoljni.

Maša Zorn, objavljeno v reviji AURA št. 248, april 2010

Fotografija: Bigstockphoto.com

 

 

 

Več ...