IZJEMNE LASTNOSTI RASTLIN

Vrba žalujka, ki se hrani z elektriko, ginko, ki prevzema radioaktivno sevanje, svetlin in ivanjščica, ki nevtralizirata škodljivo sevanje.

Ko sem letos poleti potoval po Prekmurju, sem šel na kosilo v hotel Lovenjakov dvor v Černelavcih. V okolici hotela je veliko geomantičnih točk (zdravilna območja v naravi, ki izboljšujejo počutje ljudi, op. u.), ena je celo na območju kuhinje hotela in jo povsem prekriva. Ker njena energija vpliva na hrano, sem domneval, da bi se to moralo poznati tudi v njenem okusu. Nisem se motil, hrana je bila izredno okusna.

Vse to sem povedal lastniku hotela, ki ni bil presenečen. Rekel je, da za ugodno lokacijo vedo tudi štorklje, ki zmeraj gnezdijo na odsluženem dimniku nad kuhinjo. To čutijo tudi gostje, ki se v hotelu dobro počutijo. Omenil pa je, da imajo na dvorišču nenavaden parkirni prostor. Že večkrat se je namreč zgodilo, da tam parkirani avto zjutraj ni vžgal. Očitno mu je zmanjkalo elektrike. Čeprav je takšen avtomobil pregledal mehanik, ni našel okvare, in avto je čez čas kar sam vžgal. Pozneje so takšne avtomobile nehali voziti k mehaniku, le porinili so jih z omenjenega parkirnega prostora na drug prostor in čez čas so spet vžgali.

Vrba sicer ni ponagajala mojemu avtomobilu, vendar ni bilo razloga, da lastniku ne bi verjel, saj je resen in ugleden. Na njegovo prošnjo sem si ogledal omenjeni parkirni prostor, vendar tam nisem našel nič posebnega, zato sem se ozrl po okolici.

Ugotovil sem, da težave povzroča približno meter debela vrba žalujka, nekaj metrov stran od omenjenega parkirnega prostora. Je sicer še zelena, vendar že vsa polomljena in precej posušena. Očitno je, da drevo umira. Nekaj sto let staro drevo lahko umira več desetletij.

 Bližina kvasovk škodi

Ko sem zagledal umirajočo vrbo, sem se spomnil podobnega primera pri stranki, ki je živela v neposredni bližini pivovarne Union v Ljubljani. Bilo je pred več kot dvajsetimi leti. V stanovanju so se v presledkih pojavljala škodljiva sevanja, ki so povzročala slabo počutje. Ker v stanovanju nisem našel vzroka za takšen pojav, sem na opozorilo stranke preveril tudi vpliv pivovarne.

Pri varjenju piva sodelujejo namreč kvasovke, ki sladkor spreminjajo v alkohol. Kvasovke so živi organizmi in v fermentorjih jih je na milijone. V nekem trenutku pa je treba ta proces prekiniti in takrat morajo kvasovke umreti. Ko kvasovke umirajo, srkajo energijo iz okolice, da bi se ohranile pri življenju. To se v okolici kaže kot porast škodljivih sevanj, ali povedano drugače, v biopolju naraste entropija. Entropija je stopnja neurejenosti v nekem sistemu.

 Entropija in sintropija

Če raste entropija v biopolju okolice in človek v takšnem polju živi, sčasoma začne naraščati tudi entropija v njegovem biopolju, ki mu rečemo aura. Porast entropije v auri pa pripelje do bolezni. Bolezen, ki se pokaže tudi na energijski ravni zdravimo tako, da zmanjšujemo entropijo, kar pa glede na drugi zakon termodinamike ni mogoče. Entropijo zmanjšujemo z njej nasprotno količino, s sintropijo.

V biopolju sta entropija in sintropija navzoči hkrati. Ko z radiestezijsko metodo merimo okolico in odkrijemo območje brez škodljivih sevanj, rečemo, da je nevtralno. V resnici je tudi na nevtralnem zemljišču navzoča entropija, vendar jo je malo in v njej lahko živimo brez škodljivih posledic. Naše meritve energijskega stanja na nekem zemljišču pa so uglašene na entropijo, ki nam ne škoduje in to imenujemo nevtralno zemljišče.

Vsi živi organizmi imajo biopolje in za svoje dobro počutje potrebujejo sintropijo ali urejenost sistema. Ko so kvasovke v pivu umirale, so iz okolice srkale sintropijo, da bi se ohranile pri življenju, zato je v okolici rasla entropija, in to smo z nihalom izmerili kot škodljivo sevanje.

Natančno to se je dogajalo tudi z vrbo na dvorišču hotela Lovenjakov dvor. Umirajoče drevo je srkalo sintropijo iz okolice, da bi se ohranilo pri življenju. V okolici je zato naraščala entropija. Mogoče jo je bilo izmeriti z nihalom kot škodljivo sevanje, in sicer v razdalji približno pet metrov od debla.

Sintropijo se lahko ustvari tudi iz elektrike prek interferenčnega minimuma. Ta nastane, če imamo dvoje valovanj z nasprotnim predznakom, ali če imamo napetost in njej nasproti enako napetost le z nasprotnim predznakom. Tedaj se obe napetosti izničita in temu rečemo interferenčni minimum. Zdi se, da dobimo nič, vendar je energija neuničljiva, zato ne moremo dobiti nič. Nastane skalarno valovanje, ki je le drugačen izraz za etrsko energijo v biopolju. Lahko se jo izmeri z nihalom, ne pa z napravo za merjenje elektromagnetnih sevanj.

Biopolje definiram kot energijsko polje okoli predmeta v vseh prostorskih dimenzijah, pri auri je to elektromagnetno polje in vseh njenih sedem slojev. S Kirilianovo kamero dobljena slika posname elektromagnetno polje okoli telesa, ki sodi v materialno dimenzijo. Včasih se to polje definira kot etrski sloj, kar pa ni pravilno. Etrski sloj je prvi sloj za materialno dimenzijo. Aura je torej izraz za vse sloje okoli telesa z elektromagnetnim poljem vred.

S skalarnimi valovi na primer zdravimo pri bioresonanci. Tam računalnik ustvari enako elektromagnetno valovanje, kot je bolezensko valovanje pri bolni osebi, vendar z nasprotnim predznakom. Ustvari skalarni val, prilagojen zdravstvenemu stanju osebe in ta potem zdravi.

Opazovanja na parkirnem prostoru pod vrbo so pokazala, da je avtomobilom večkrat zmanjkalo elektrike. Pomeni, da je umirajoča vrba srkala elektriko iz avta, ker je potrebovala etrsko energijo za preživetje. Očitno je znala iz električne energije, ki jo je pridobila iz avta, ustvariti skalarni val. Prav neverjetne stvari zmore drevo! Kdo ve, morda je ta proces lahko tudi reverzibilen in bi se lahko električna energija pridobila iz biopolja?

Preverjal sem, kako je z drugimi vrbami v gozdu. Zdrava drevesa okoli sebe širijo ugodno biopolje, vsa bolna in umirajoča pa oddajajo škodljivo sevanje. Torej vrba v Lovenjakovem dvoru glede tega ni nič izjemnega, razen, da je zelo debela in ima zato več moči za srkanje elektrike.

Rastline, ki nevtralizirajo škodljivo sevanje

Zanimivo, da v prostor širijo škodljivo sevanje tudi posekani štori vseh vrst dreves. Iz tega lahko sklepamo, da drevo še ni umrlo, čeprav je bilo posekano. Štor bi rad živel naprej, zato srka sintropijo iz okolice. Ko štor začne trohneti, preneha črpati sintropijo iz okolice.

Skoraj vse rastline, tudi drevesa, sevajo v prostor ugodno energijsko polje z dolgim nihajnim časom. Tako polje imenujem izvorna energija. Škodljiva sevanja vseh vrst pa imajo krajše nihajne čase od izvorne energije, imajo razširjen energijski spekter. Seveda se te lastnosti meri z nihalom, ne da se jih meriti z elektrotehničnimi napravami.

Biopolje rastlin na splošno ne more nevtralizirati škodljivih sevanj, ki izvirajo iz geoloških posebnosti zemljišča, niti ne motenj v biopolju, ki nastanejo zaradi elektromagnetnega sevanja. Na srečo pa je narava pri nekaterih rastlinah naredila izjemo, vendar takšnih rastlin ni veliko; sam žal poznam le tri primere − drevo in dve cvetlici.

Rastlina, ki je sposobna nevtralizirati škodljiva sevanja mora imeti biopolje z razširjenim energijskim spektrom. Med drevesi ima tako polje ginko biloba. Izvira s Kitajske in Japonske, veliko teh dreves raste tudi po parkih v Sloveniji. Če bi ga posadili pred hišo, bi njegovo polje nevtraliziralo škodljivo sevanje vse hiše, vendar šele tedaj, ko bi bilo debelo vsaj 30 centimetrov. Velikost njegovega biopolja narašča z debelino drevesnega debla. Že centimeter debela sadika ima energijsko polje s premerom pet metrov.

Ginko je torej drevo, ki zmore zmanjšati entropijo v biopolju okolice, je drevo, ki v prostor okoli sebe širi sintropijo. Tako kažejo meritve njegovega polja. Dogodki iz zgodovine pa te ugotovitve potrjujejo. Po eksploziji atomske bombe nad Hirošimo leta 1945 je bil ginko prva rastlina, ki je naslednjo pomlad pognala zelen poganjek. Pravijo, da je ta ginko rasel le 800 metrov od epicentra eksplozije. Ob omenjenem ginku, ki raste še danes, so pozneje postavili tempelj.

Presenetljive sposobnosti ginka so se potrdile tudi po eksploziji reaktorja jedrske elektrarne v Černobilu, ko je radioaktivni oblak zajel domala vso Evropo. Tedaj so v Nemčiji presenečeni ugotovili, da Geigerjev števec pod krošnjami ginkovih dreves ni zaznal radioaktivnega sevanja.

Poznam ljudi, ki so navdušeni nad izjemnimi lastnostmi tega drevesa in jih na lastno pobudo sadijo po naših gozdovih. Upam, da se pozneje ne bodo našli tudi ljudje, ki jih bodo ruvali, češ, da ginko ni avtohtona drevesna vrsta.

Med cvetlicami poznam dve, ki imata razširjen energijski spekter, zato v svojem biopolju nevtralizirata škodljivo sevanje. To sta svetlin in navadna ivanjščica. Sadika svetlina ima biopolje s premerom treh metrov, to pomeni, da nevtralizira škodljivo sevanje na tem območju. Žal pa to lahko nevtralizira le v času cvetenja. Enako velja za navadno ivanjščico. Bogat šopek nevtralizira škodljivo sevanje v manjši sobi le toliko časa, dokler je svež ali dokler roža cveti.

Franc Šturm, objavljeno v reviji AURA št. 302, oktober 2014

Fotografija: Bigstockphoto.com

 

 

Več ...