GRADITEV PO NAČELIH KITAJSKE MODROSTI

Starodavne civilizacije so pri izbiri bivališč, graditvi mest in palač upoštevale tisočletja staro znanje o energiji zemlje.

Feng šui se ukvarja z zajemanjem kakovostne in blagodejne energije v naš življenjski prostor. To se začne že pri izbiri pravilne lokacije za graditev. Vsak dom naj bi bil po načelih feng šuija narejen po posameznikovi meri in umeščen v okolje, ki ga podpira. Preden sezidamo hišo, najprej preverimo bioklimatsko okolje. To nam mora ustrezati in spodbudno vplivati na naše zdravje. Vsekakor so boljši kraji v naravi kakor v mestih, vendar se pokrajina od pokrajine močno razlikuje po svojih značilnostih. Nekaterim ljudem bolj ustrezajo vlažna, morska območja, drugi imajo raje suho podnebje. Pomemben dejavnik so tudi lokalni vetrovi, ki nam lahko prinašajo priložnosti in zdravo energijo ali pa izgube in bolezni. Vlažnost zraka, nadmorska višina, geografska lega, onesnaženost zraka in vode, pokrajina ter okoliški elementi na nas izredno vplivajo. Pri izbiri lokacije za graditev opazujmo naravo in vse umeščene zgradbe, ceste.

Položaj in oblika gradbenega zemljišča

Na splošno je najboljše zemljišče, ki je z zadnje hrbtne strani zavarovano s hribom ali z višjo zgradbo, spredaj pa ima odprt del z razgledom na reko, morje, jezero, potok, ribnik. Boljše je, da v bližini ni avtocest, železnice in križišč T. Zemljišče mora zajemati pozitivno energijo in jo zajeti. S pravilno umeščeno stavbo na takem zemljišču lahko to energijo pripeljemo tudi v prostor. Seveda pa je njena kakovost odvisna tudi od same lege zemljišča in stavbe. Na splošno je ugodna lega zemljišča sever−jug; sever naj bo zadaj in jug spredaj, kjer imamo prost pogled. Energija juga je živahnejša in dejavnejša, potrebujemo jo na vhodu in pred sabo, sever pa povezujemo z mirnostjo, zimo, s spanjem – to so kakovostne stvari, ki jih potrebujemo za hrbtom, za varnost.

Poleg tega je treba paziti na samo obliko parcel. Velikokrat so nepravilne oblike ali trikotniki. Trikotne, romboidne, ozke in dolge oblike parcel niso najboljše, saj ustvarjajo tako imenovane strupene puščice in vplivajo na naše zdravje. Pravilne oblike parcel so po načelih feng šuija pravokotne ali kvadratne. V takih se lahko energija enakomerno porazdeli, nikjer ne zastaja in tako ugodno vpliva na nas. Vse druge oblike skušajmo preoblikovati v kvadratne ali pravokotne. To lahko storimo z zasaditvijo dreves, namestitvijo primernih elementov (da z njimi, odvisno od manjkajočega dela, parcelo povežemo v pravokotnik).

Za zdravje stanovalcev sta pomembna tudi preudarna izbira gradbenega materiala in upoštevanje temeljnih načel kitajske modrosti za kakovostno bivanje. Gradbeni materiali naj bo predvsem naraven, iz okolju prijaznih sestavin.

Poleg tega je pomembna tudi sama oblika stavbe. Oba, stavba in gradbeni material, morata soditi v okolje in drug drugega dopolnjevati. Enako kot s parcelami je tudi s hišami: najboljše so pravokotne in kvadratne. Ogibajmo se graditvi hiš v obliki črke L in drugih nepravilnih oblikah. Vsak podaljšek ali primanjkljaj v tlorisu, ki ni pravokoten, nas lahko ovira na kakem življenjskem področju. Harmonična hiša ima tudi vhod in večji del steklenih površin na sprednji strani, torej tam, kjer je nižje pobočje ali odprt pogled na sosesko. Zadnji del je zavarovan z ograjo, višjo zgradbo ali idealno − s hribom. Vhodna vrata naj bodo opazna in prepoznavna, saj je to kraj, kjer hiša sprejema energijo in obiskovalce. Pot do vhodnih vrat naj bo rahlo zaobljena in ne povsem ravna. Kadar gre glavna cesta naravnost proti naši hiši, je to lahko za stanovalce zelo nevarno, saj povzroča prehitro in ostro energijo.

Pri graditvi ne uporabljajmo preveč stekla, saj se v takih prostorih ni mogoče umiriti in sprostiti, ker energija skoznje teče prehitro. Za vhodna vrata izberimo taka, ki so trdna in masivna, ogibajmo se steklenim in kovinskim. Kovinske konstrukcije rušijo ravnotežje in na nas ne delujejo blagodejno; povzročajo glavobole, težave z dihali, hladne odnose. Raje izberimo les, topel naraven material. Vendar tudi les lahko povzroča strupene puščice ali negativno energijo, kadar so iz njega na primer tramovi, ostre police in vogali. Kar je ostro in koničasto, naj ne bo usmerjeno v nas, sploh kadar spimo ali sedimo na istem kraju dlje časa. Priporočljive so krožne oblike, ki energijo mehčajo in pripomorejo k občutku domačnosti in prijetnosti.

V kleti ali mansardi se ne bomo dobro počutili

Kadar gradimo hišo v več nadstropjih, ne namenimo kletnih in mansardnih prostorov za bivanje. Klet ali polovična klet nista primeren življenjski prostor, povezujemo ju s podzemljem, temačno energijo. Ljudje bi v takih prostorih hitro postali depresivni.

Mansarde niso primerne za bivanje zaradi oblike strehe, ki potiska energijo navzdol. Poleg tega v mansardah nimamo »žabje perspektive«, zato so naše možnosti omejene. Priložnosti ne pustimo do nas, zdi se kakor, da bi živeli v škatli in bili ujetniki zidov. Pritlični prostori so dobri, imajo bolj zemeljsko energijo, stanovalci »stojijo na stvarnih tleh«. Toda kadar je naš pogled blokiran, imamo glede prihodnosti omejene možnosti. Višje lege so načeloma boljše, sploh kadar vidimo obzorje. Te lege povezujemo z dejavno energijo jang, nižje pa s pasivno jin. Zato je boljše, da v večstanovanjskih hišah starejši živijo na vrhu, saj tako dlje ostajajo vitalni in dejavni.

Za dobro počutje moramo upoštevati gradbene materiale, ter notranjo ureditev in razvrstitev prostorov po načelih feng šuija. V preteklosti so ljudje gradili hiše iz naravnih materialov. Bogati so pogosto vanje za leto dni naselili reveže, preden so se sami naselili v novo stavbo. Menili so, da je to varnostni ukrep, ki je nujen za ohranitev njihovega zdravja. Tako so preverili, ali je novogradnja dovolj zdrava za bivanje. Preden si sezidate hišo svojih sanj, razmislite, kam jo boste umestili in kakšne materiale boste uporabili.

Beton in naravno gradivo

Večina ljudi se žal ne zaveda, kako pomembno vlogo pri našem zdravju imajo »sestavine« doma. Betonske stavbe so zdravju izredno škodljive, pa vendar so v večini. Betonski bloki povzročajo stanovalcem revmatične in živčne bolezni, otopelost v vratu, ljudi se v takih stavbah pogosto loti nepojasnjena potrtost. Če je tako, bi morali oditi na počitnice v stavbo, narejeno iz opeke ali lesa, in težave bi izginile. Podobne težave se pojavijo tudi v vlažnih stavbah, kjer primanjkuje sonca ali se zidovi niso dovolj osušili, preden smo se nastanili.

Za zdravo bivalno kulturo je treba uporabljati naravne materiale: les, kamen, opeko. Pazljivi moramo biti tudi pri uporabi barv, premazov in lakov, ki so zelo strupeni. Danes je na trgu že mogoče dobiti naravnejše in okolju prijazne barve in lake, zato se raje odločimo za takšne, če si želimo kakovostnega bivanja. Tudi pri urejanju okolice se ogibajmo uporabi betona, cementa in asfalta.

Kakovost tal in vrste prsti

Poleg oblike, položaja in lege zemljišča, na katerem nameravamo graditi, se je treba prepričati tudi o kakovosti tal, zemlje. Za zdravje je zelo pomembno, ali je stavba na skalnatih, peščenih ali ilovnatih tleh. Najmanj primerna so vlažna tla, torej močvirje in barje. Na vodnih tleh se soočamo z obilico težav. Tla se pogrezajo, nenehno imamo težave z vlago. Po načelih feng šuija na vlažnih tleh ni dobro postaviti hiše, saj mora ta stati na trdnih temeljih, če želimo dolgotrajne in stabilne družinske odnose. Voda v feng šuiju pomeni gibanje, premikajočo se energijo, ki je usmerjena navzdol. Z uporabo vode moramo biti pazljivi, lahko pospešuje energijo ali jo zbira. Kitajci povezujejo ta element tudi z bogastvom in denarjem, zato je umestitev voda v okolje zelo pomembna. Sami zemlji, na kateri bomo postavili hišo, pripisujejo velik pomen tudi Indijski svetovalci za vastu. Glede na bazičnost ali kislost zemlje lahko določijo, kako primerna je za posameznika. Testiranje zemlje zajema okušanje, vonjanje, otipanje in opazovanje prsti.

Prst lahko uvrstimo v različne kategorije glede na barvo, okus, vonj in pobočje. Katera vrsta prsti je primerna, je odvisno od posameznika in namembnosti zgradbe, ki bo stala na tej prsti. Če prevladuje rdečkasta prst, je zemljišče primerno za dejavnosti, povezane s pravom, vlado, administracijo. Prst, ki je svetle barve, skoraj bela, je primerna za intelektualne in izobraževalne dejavnosti, akademije in tudi templje. Zelenorumena prst je najboljša za komercialne dejavnosti, finance, bančništvo in menjavo. Črna, kisla prst je najsplošnejša in primerna za skoraj vsako dejavnost, velja, da je taka prst najprimernejša za graditev. Tudi na Kitajskem je bila nekoč tradicija, da so strokovnjaki preiskali tla, preden so postavili nanje zgradbe. Tla so namreč morala ustrezati določenim merilom za zdravo bivanje.

Treba je upoštevati zakone narave in poslušati zemljo. Tudi živali si svoja bivališča izberejo tako. Skopljejo si votline, izdelajo gnezda, poiščejo kraj za spanje, kjer je zanje najprimernejše. Z opazovanjem živali in narave se lahko marsikaj naučimo. Psi si bodo svoj prostor vedno poiskali na energijsko ugodnem območju, nikoli ne bodo na primer legli na cementna tla.

Maša Zorn, objavljeno v reviji AURA, oktober 2010, št. 254

Fotografija: Bigstockphoto.com

 

 

 

 

Več ...