GOSTOTA ELEKTRIČNEGA POLJA, KI OGROŽA ŽIVLJENJE

Konec novembra 2014 me je poklicalo več bolnikov iz Nove Gorice, ki so zboleli za rakom, ker so sumili, da je v njihovem bivalnem okolju navzoče škodljivo sevanje. Med njimi je bila tudi oseba z medicinsko izobrazbo, ki je že drugič zbolela za levkemijo. Pojasnila mi je, da ne bi smela zboleti, ker so ji že prvič presadili krvni mozeg. To so bila znamenja, da je nekaj narobe.

V stanovanjih vseh teh ljudi sem izmeril velike motnje v informacijskem polju. Ko sem preverjal, od kod prihajajo, sem presenečen ugotovil, da so enake motnje po vsem mestu.

Motnje v informacijskem polju izmerimo z rozeto, objavljeno v tem prispevku. Če se s to rozeto in nihalom postavimo pod žico 400 kV daljnovoda − to je najmočnejši daljnovod, ki poteka čez državo − dobimo vrednost ¾. Jasno je, da je zadrževanje ljudi pod takšnim daljnovodom škodljivo zanje, zato to vrednost vzamemo kot referenčno vrednost škodljivosti. Skoraj povsod po Novi Gorici so bile izmerjene motnje nekoliko višje od ¾. Pozneje sem poklical še druge kolege, da bi preverili moje meritve. Dobili so enake izide.

Vedel sem, da se je v mestu pojavilo nekaj novega, zelo škodljivega, kajti približno tri leta pred tem, mi je župan naročil radiestezijske meritve vsega mesta. Takrat tam še ni bilo motenj v informacijskem polju. Bila so le sevanja, značilna za naravne okvire nižinskih zemljišč.

Iskali smo rešitve, kako čim prej zavarovati prebivalstvo. V soglasju z županom mestne občine smo se odločili, da bom doniral regulator biopolja, ki nevtralizira skalarno valovanje na območju vsega mesta. Napravo smo postavili 22. 12. 2015, v Ustanovi Zdenke Gustinčič, Fundacije za dobro ljudi in narave.

Takrat smo mislili, da je težava odpravljena, saj še nismo vedeli, da so škodljiva sevanja kombinacija visokofrekvenčnih oddajnikov in povečane dejavnosti Sonca, vendar žal to ni bilo vse. Kmalu za tem smo ugotovili motnje v informacijskem polju še povsod po Goriških brdih, v Ljubljani, na Brezovici in na Vrhniki. Drugje pa nismo merili. Kdor zna uporabljati nihalo lahko poskusi izmeriti kar sam, ni težko. Uporabite kar rozeto objavljeno v tem prispevku.

INIS in Zavod za zdravstveno varstvo

Sklenili smo obvestiti javnost, vendar se nam je zdelo prav, da meritve preveri še INIS, inštitut za neionizirna sevanja. Fundacija je bila pripravljena financirati njihove meritve, vendar smo razočarani ugotovili, da gostote naravnega magnetnega polja Zemlje sploh ne merijo, ne merijo nizkofrekvenčnih in visokofrekvenčnih sevanj skupaj, niti ne merijo skalarnega valovanja. Bili so pripravljeni izmeriti le povprečje nizkofrekvenčnih sevanj posebej in povprečje visokofrekvenčnih sevanj posebej. Odločili smo se, da take pomanjkljive meritve ne bomo naročali.

INIS seveda ne meri pomanjkljivo, saj meri natančno v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS 70/1996), ki določa mejne vrednosti za vsako električno napravo posebej. Uredba ne določa skupnega merjenja vseh obremenitev, tako kot jih sprejema človeško telo. V resnici je pomanjkljiva le naša zakonodaja na tem področju.

Zelo zabaven je tudi način, kako so določili mejne vrednosti elektromagnetnih sevanj za posamezno napravo. Raziskovalne meritve opravljajo na »fantomu«. To je plastična lutka, napolnjena s tekočino in merilnimi sondami. Lutko približujejo transformatorski postaji, dokler merilne sonde ne zaznajo spremembe v tekočini. Nato ponovijo vajo in lutko približujejo daljnovodu, in tako merijo, kako se segreva tekočina v lutki ob vsaki napravi posebej. Izidi so potem podlaga za določanje mejnih vrednosti po uredbi.

Nič hudega, da inštitut INIS ne meri prav, saj si lahko pomagamo tudi s statističnimi podatki o zdravju prebivalstva. Na našem, tolminskem območju, podatke že leta zbira in objavlja Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica. Še pred leti smo brali njihovo statistiko, kjer so bili podrobno zbrani vsi potrebni podatki, vendar smo presenečeni ugotovili, da Zavod že tri leta ne objavlja nobene statistike. Še več, s svoje spletne strani je izbrisal tudi vse starejše statistične podatke. Prav tako ne objavljajo nobene statistike drugi zavodi po statističnih regijah. Morda je to posledica varčevanja vlade v času krize. Ko bodo nazadnje le objavili podatke za vsa leta nazaj in za lani, jih bomo prebrali z zanimanjem. Da bi se lahko bolje seznanili s problematiko, si oglejmo nekaj temeljnih spoznanj o elektromagnetnem valovanju in sevanju, pomembnih za človeka in njegovo zdravje.

Avtor članka: Franc Šturm; Celoten članek lahko preberete v julijski številki revije AURA (št. 310)

 

 

Več ...