ENERGIJSKO UGODNA ZEMLJIŠČA PO FENG SHUIJU

Zemljišče, na katerem živimo, pomeni naše temelje. Zdravi temelji so pogoj za harmonično bivanje.

Energijsko ugodna tla pripomorejo k zdravju stanovalcev in sprotnemu doseganju njihovih življenjskih ciljev, torej so pogoj za kakovostno življenje. V stari Kitajski so cesarji naročili strokovnjakom, naj pregledajo tla, preden so nanje postavili mesto. Tla so pregledovali različno, šlo je za nekakšno akupunkturo prsti, v kateri so iskali zastoje energij in blagodejno gibanje. Zemljo so celo okušali, tipali in vonjali. Uporabljali so različne metode, ki so bile znane le izbrancem.

Pomembna je vrsta prsti

Tudi Indijci imajo svojo različico feng šuija, kjer skušajo najti blagodejno mesto za stanovalce. Pri določanju ugodnega bivališča pripisujejo velik pomen barvi, strukturi, značaju in pH prsti. Glede na bazičnost ali kislost tal lahko določijo, kako primerna so za posameznika. Preskušanje tal obsega okušanje, vonjanje, otipavanje in opazovanje prsti. Prst lahko uvrstimo v različne kategorije po barvi, okusu, vonju in pobočju. Katera vrsta prsti je primerna, je odvisno od posameznika in namembnosti stavbe, ki bo stala na tej prsti. Če prevladuje rdečkasta prst, je zemljišče primerno za dejavnosti, povezane s pravom, vlado, administracijo. Prst, ki je svetle barve, skoraj bela, je primerna za intelektualne in izobraževalne dejavnosti, akademije in tudi templje. Zeleno rumena prst je najboljša za poslovne dejavnosti, finance, bančništvo in menjavo. Črna, kisla prst je najbolj splošna in primerna za skoraj vsako dejavnost, šteje se, da je taka prst najprimernejša za graditev.

Vsekakor se je dobro prepričati, na kakšnih tleh bomo gradili, torej ali je zemljišče bolj ilovnato, peščeno, močvirnato. Na splošno velja, da so vlažna zemljišča manj ugodna za bivanje. Tudi živali si svoja bivališča poiščejo na suhih tleh. Če spremljamo vedenje živali, potem razumemo, da na primer psi ne bodo nikoli legli na cementna ali druga energijsko neprimerna tla.

Za dobro počutje moramo pri izbiri zemljišča paziti tudi na druge dejavnike, ne le na kakovost prsti.

Mikro in makro okolica

Pod besedo okolica razumemo zunanjost, ki obdaja naš dom. Lahko govorimo o mikrookolici, kamor sodita naš vrt in pripadajoče zemljišče, ali makrookolici, ki označuje širše okolje soseske, pokrajino, mesto. Sama pokrajina ima na stanovalce velik vpliv, zato se krajani posameznih predelov tudi razlikujejo po svojih lastnostih. V pokrajinah z ozkimi dolinami in hribovitim svetom so po navadi ljudje bolj ozko usmerjeni, ukvarjanje z malenkostmi jim gre dobro od rok. Ljudje, ki živijo ob morju z odprtim obzorjem, so bolj ekstrovertirani. Pokrajine s trdo zemljo ali puščavo, kjer je teren le malo razgiban, vplivajo na ljudi s svojo počasno energijo in manjšo motiviranostjo. Kjer se energija giba zelo hitro, kot na primer v velemestih, so tudi ljudje bolj jang narave, živijo hitro.

Boljše in slabše oblike

Pri izbiranju energijsko ugodnega zemljišča lahko v pokrajini prepoznamo nekatere oblike, ki so pozitivne in nam dajejo zavetje. Tako na primer na zemljišču poiščemo zadnji del ali »hrbet«, kjer je pokrajina višja, to idealno zagotavlja hrib, gora, zgradba in podobno. Z zavarovanim hrbtom stanovalce obvarujemo pred nesrečami, boleznimi in izgubo denarja, saj lahko obdržimo, kar smo privabili v naše življenjsko okolje. Spredaj želimo imeti čim bolj odprt pogled, po možnosti obzorje. Odprti prostor pred nami imenujemo »feniks« in pomeni našo prihodnost, priložnosti. Od tod sprejemamo energijo. Če je ta del blokiran z visoko stavbo, s hribom, velikimi drevesi, potem pridejo priložnosti do nas le stežka, odpreti jim moramo druge poti. Pozitivno vplivajo na nas reke, jezera, morje, potoki, ribniki, vodometi, postavljeni pred zgradbo. Element voda pomeni dotok energije in denarja, zato je idealno mesto za vodne elemente spredaj, kjer pozitivna energija lahko vstopi v naš prostor. Feniks lahko pomeni vrt pred hišo, dovoz, igrišče, pot in podobno. Ni napačno, da ga zavarujemo, torej ogradimo, le da ni ograja, ki bi nam blokirala pogled iz hiše, visoka. Ograja je celo pozitivna, saj pomeni vhod v naše območje, označuje parcelo, določa naš življenjski prostor ter prav tako zadržuje in postopno privablja energijo ter jo usmerja. Pomembni sta tudi leva in desna stran našega zemljišča. Najboljša je oblika, kjer je desna stran, kadar gledamo proti zemljišču, nekoliko nižja od zadnjega dela in višja od leve strani. Desna stran, imenovana zmaj, predstavlja moško energijo jang, ki jo povezujemo z dejavnostjo, moškimi člani v družini. Leva stran, tako imenovani tiger, pripada energiji jin in ženskim članom družine. Ta del povezujemo z denarnimi zadevami, intuicijo, materinstvom in drugim. Kjer se združita zmaj in tiger, je idealno mesto za postavitev hiše. Pokrajina v obliki naslanjača ima torej odlično obliko. Ponuja nam varovalo in odprt pogled naprej, kjer se počutimo varno, udobno in sproščeno. Take oblike iščemo tako v zunanjem kot tudi notranjem okolju (ko na primer spimo ali sedimo za pisalno mizo, v pisarni ali na primer pri ureditvi dnevne sobe).

Lega zemljišča in stavbe

Feng šui se ukvarja z zajemanjem kakovostne in blagodejne energije v življenjski prostor. Vse se začne že pri izbiri pravilne lokacije za graditev. Pravimo, da nas okolica lahko podpira ali pa nas izčrpava. Nekatere sestavine delujejo na zdravje izredno slabo in ob dolgoročnem vplivu se slabim posledicam ne moremo ogniti. Zelo moteči so telegrafski stolpi, strelovodi, pokopališča, cerkveni zvonovi, T-križišča, ostri robovi velikih zgradb, zapuščene stavbe, smetišča in vse, kar je neurejeno in grozeče, še posebno če je usmerjeno proti nam. Te sestavine prinašajo slabo energijo, zato se jim je bolje ogibati. Pri izbiri lokacije za graditev opazujmo naravo ter vse umeščene zgradbe, ceste. Boljše je, da v bližini ni avtocest, železnice in T-križišč. S pravilno umeščeno zgradbo na zemljišču lahko pozitivno energijo pripeljemo v prostor. Seveda pa je kakovost le te odvisna tudi od same lege zemljišča in stavbe. Na splošno je ugodna lega zemljišča sever – jug; sever naj bo zadaj in jug spredaj, kjer imamo odprt pogled. Energija juga je živahnejša in dejavnejša, potrebujemo jo na vhodu in pred sabo, sever pa povezujemo z mirnostjo, zimo, s spanjem, lastnostmi, ki jih potrebujemo za hrbtom, za varnost.

Oblika zemljišča

Izredno pomembno vlogo pri porazdelitvi energije in njenem gibanju ima sama oblika zemljišča. To je velikokrat razdeljeno na nepravilne oblike ali pa trikotnike. Trikotne, romboidne, ozke in dolge oblike zemljišč niso najboljše, saj ustvarjajo tako imenovane strupene puščice in škodujejo zdravju. Pravilne oblike parcel so po načelih feng šuija pravokotne ali kvadratne. V takih se lahko energija enakomerno porazdeli, nikjer ne zastaja in tako ugodno vpliva na nas. Vse druge oblike poskusimo preoblikovati v kvadratne ali pravokotne. To lahko storimo z zasaditvijo dreves, namestitvijo primernih elementov (odvisno od manjkajočega dela, pomembno je, da zemljišče povežemo v pravokotnik).

Kadar iščemo parcelo, moramo biti torej pozorni na njeno obliko, pokrajino, ki jo obdaja, in umeščenost v okolico. Pazimo na dobro lego, sončne lege imajo več aktivne energije jang, ki jo potrebujemo za vsakdanje dejavnosti. Ogibajmo se vlažnim predelom, takim, kjer je kroženje zraka oteženo, vendar tudi preveč vetrovna območja niso blagodejna, saj tam ničesar ne moremo zajeti, energija se giba prehitro − tudi to slabo vpliva na naše počutje. Nikoli ne izberimo zemljišča s slabim vonjem v zraku, okoliške rastline naj bodo zdrave in zrak čist. Oblika zemljišča naj bo čim bolj pravilna, pokrajina pa, najbolje, rahlo valovita. Hrib in reka na našem zemljišču pomenita prednost, saj sodita med dejavnike zdrave energije. Od zajetja te zdrave energije je odvisna lega, kamor bomo postavili stavbo.

Maša Zorn, objavljeno v reviji AURA št. 253, september 2010

Fotografija: Bigstockphoto.com

 

 

Več ...