DOMAČE ZDRAVILNE RASTLINE IN AJURVEDA

Andrej Majes je poslovnež, biološki kmet in terapevt Maharišijeve ajurvede, ki je s poznavanjem tradicionalnih zeliščnih rastlin in tudi ajurvedskih zdravilnih pripravkov pomagal že številnim ljudem k boljšemu počutju in zdravju. Transcendentalna meditacija in ajurveda, s katero je spoznal delovanje naravnih zakonov, sta mu korenito spremenili življenje, mu pripomogli k pretanjeni zavesti. Postal je diagnostik srčnega utripa in v Sloveniji vodja ajurvede, kot jo je utemeljil Mahariši Maheš Jogi. Z družino živi v Zagradcu, idilični vasi ob Krki, na kmetiji Bioplavica, kjer po starodavno prideluje številne zdravilne rastline. Hkrati vodi uspešno podjetje Plavica, d.o.o., v katerem vsi zaposleni redno izvajajo tehniko transcendentalne meditacije. Njegov cilj je velikopotezen: uresničiti Slovenijo brez bolezni.

Pri svojem delu povezujete starodavno znanje o domačih zdravilnih rastlinah z ajurvedo. Kako se to dvoje dopolnjuje?

En vidik vedske znanosti je, da po vsem svetu krepi tradicijo narodov. Opazil sem, da Maharišijeva ajurveda res spodbuja razvoj znanja o tradicionalnih slovenskih rastlinah. Tudi drugje, na primer v Amazoniji, Maharišijeva vedska znanost podpira znanje tamkajšnjih Indijancev, v Ameriki so se usmerili na ameriške Indijance. Človekov razvoj je usmerjen tako, da goji tradicijo svojega okolja.

Zakaj sta vas tako pritegnili prav vedska znanost in ajurveda?

Vedska znanost je edina, ki govori o življenju samem, sodobna znanost pa obravnava človeka z zornega kota atomov, molekul itn., in tam se počasi končuje. Nadaljuje se z obravnavo DNK in kromosomov, s stališča vedske znanosti pa se tam svet v bistvu šele začne. Vedska znanost temelji na ravni, ki je milijonkrat globlja kakor raven atomov, in ta raven je v točki, ko vse materialno izgine, ko se vse energije raztopijo v tem, kar joga poimenuje enost, v tem, kar prežema vse. In ta enost, ki prežema vse, je polje vseh zakonov narave, ki vedno neguje in podpira življenje. Z vidika ajurvede se na tej ravni, ki je zelo globoka in subtilna, začne manifestirati življenje v obliki doš. Doša dobesedno pomeni nečistoča, zato ker se iz tega absoluta, ki je čista zavest, začne materializirati pojavno. In to pojavno se izraža v došah, potem v tkivu, organih in organskih sistemih, človeku in kolektivno v narodu. Tu je temelj vsega. Če je neko znanje živo, zmore delovati na tej ravni. Ajurveda je znanje o tem, o tej točki, kjer se v resnici začne manifestirati zavest. In za to raven je danes večina ljudi zaprta. O resnici ni mogoče govoriti, če transcendenca ni živa. Z ajurvedo ustvarjate ojas, tisto, kar s prežemanjem vsega povezuje vse razlike, vse delce v skladno, lepo celoto. Ljudje ne namenijo časa gojenju tistega, kar v naravi vse povezuje, enosti, čisti zavesti, ki je nežna, ljubeča do ljudi in vseh živih bitij in zato trpi vsa družba. Gojiti življenje z meditacijo in vedskim znanjem je edino, kar je v življenju smiselno.

Se kje že kažejo zametki takšnega delovanja?

Kažejo se v nenehnem zviševanju zavesti človeštva zadnjih petdeset, šestdeset let. Zakaj ekonomija dandanes propada? Ujela se je v lastne zanke, ker je razvijala sisteme, ki ne podpirajo življenja, ga ne negujejo. Ljudje pa zmeraj znova razmišljajo in iščejo poti, kako bi oživljali nekaj, kar je obsojeno na propad. Pri tem mislim na ekonomski model porabništva, ki je zastarel. Kriza je pokazala, da je prihodnost v ekonomskih modelih, ki ustvarjajo dobrine, znanje, ki podpira življenje, ga pomaga ohranjati, negovati, da bi se povzdignilo na človeka vredno raven. Ampak tega je premalo. Človeštvo se bo moralo še bolj prebuditi. Manjka zdravja in zdravih odločitev, tudi na ravni naroda. Narod je prizadet kot celota, zato zdravih odločitev ni. Uradna napoved registra rakavih bolnikov je, da bo vsak drugi deček in vsaka tretja deklica, rojena po letu 2005, do svojega sedemdesetega leta zbolel(a) za rakom. Narod kot celota je zgubil kompas in tisto, kar se razglaša kot pozitivno, ne temelji na tem, da bi se pozitivno res zajemalo s tiste ravni, na kateri naravni zakon želi pomagati ljudem, z ravni, kjer je strukturirano pozitivno. Narava ima neverjetne zmožnosti: iz enega semena naredi plod in iz tega naprej tisoč semen. Lahko se tisočkrat reproducira. Ljudje govorijo, da ekonomija narašča z enoodstotno rastjo – to pa kaže, kako neuspešen je človeški razvoj, ki se je popolnoma oddaljil od te neskončne moči naravnega zakona, ki zmore v trenutku ustvariti galaksijo s tisoč sonc, takšnih, kakršno je sonce tukaj. In ta vidik je treba oživljati. Zavest vsakega posameznika je treba oživiti do točke, da bo v njem trajno budna, samozadostna. V tej budni zavesti so namreč živi vsi naravni zakoni. Ko človek to raven zavesti prebudi, spontano razume, da soseda ni dobro poškodovati, ker ti bo jutri povrnjeno. Ve, da ni dobro krasti, ker se bo to jutri zgodilo njemu. Ve, da je edino smiselno delovati tako, da podaljšuje življenje ljudi, da jih neguje – to se mu bo jutri povrnilo. To je tisto, kar je treba ljudi naučiti. Zdrav človek sprejema zdrave odločitve. Zdrav narod se oblikuje le iz zdravih posameznikov in le takšen narod bo lahko sprejemal zdrave odločitve. Narod je kakor človek, ima svojo zavest.

Ajurveda prinaša tudi postopke in znanje o pomlajevanju … V čem se skriva večna mladost?

V popolnoma oživljeni čisti zavesti vsakega posameznika. Pomlajevati človeka pomeni usmeriti se tja, kjer je v naravi skrita večna mladost. Poglejmo znanost: vse se vrti na ravni molekul, atomov in jeder. Jedrska fizika gre malo globlje, na raven jeder. In na vsaki ravni, kolikor globlje prodirate, toliko močnejše so energije. Moderna fizika je odkrila: v čim bolj subtilne ravni stvarjenja prodiramo, tem več je poenotenja. Odkrili so, da se elektromagnetizem in šibka sila na neki ravni poenotita. Polja energij in delcev se poenotijo v nekem superpoenotenju enotnega polja vseh zakonov narave. Moderni fiziki, na primer dr. John Hagelin, so natančno popisali enotno polje in naredili izredno natančno povezavo med nihanjem superstrun v enotnem polju in verzi, ki jih najdemo v Vedah in vedski literaturi. Enotno polje je hkrati tudi polje vseh naravnih zakonov, ti pa so ostali ves čas nespremenjeni. Če fizikalno opazujete razvoj enotnega polja v čedalje vidnejše oblike stvarjenja, se na neki ravni pojavita tudi prostor in čas. Če hočete odkriti, kje v naravi je tisto, kar je večno, morate pogledati, kaj je večno. In tisto, kar je večno v naravi, so naravni zakoni. Zakon gravitacije je deloval pred pet tisoč leti enako, kot deluje danes. Če bi se torej želeli usklajevati s tem, kar je večno v naravi, pomeni, da bi se morali usklajevati z naravnimi zakoni.

Kako naj bi se usklajevali z naravnimi zakoni?

Z naravnimi zakoni naj bi se usklajevali z redno vadbo tehnike transcendentalne meditacije. Ta spontano oživlja čisto zavest, v kateri so budni vsi zakoni narave. Mahariši je v svoji vedski znanosti dejal: to kar učijo Vede, to enotno polje, ni nič drugega kakor človekova čista zavest. To, kar prežema vse, in tam, kjer so vsi zakoni živi, ni nič drugega kot človekova čista zavest. Če oživljaš zavest s transcendentalno meditacijo, ta ustvarja transcendentalno zavest. Duh jo doseže, ko preseže najbolj pretanjeno misel. Ko gojimo zavest, meditiramo in oživljamo transcendentalno zavest, oživljamo v sebi in v naravi vse te zakone narave, ki so v bistvu zvoki. Ti zvoki so Veda. Če se želimo usklajevati s tem, kar je večno in neumrljivo, se moramo usklajevati s temi zvoki, z Vedo v sebi. Rišiji, vedski modreci, so izoblikovali tako prefinjeno zavest, da so te zvoke prepoznali v svoji zavesti. Izkušnje s čisto zavestjo, enostjo, so imeli tudi vsi veliki znanstveniki, kot na primer Nikola Tesla, ki je ob pogledu na zahajajoče sonce dobil vizijo indukcijskega motorja. Pater Ašič, denimo, je ves čas kombiniral študij zdravilnih rastlin z meditacijo. Meditacija mu je omogočila večjo prefinjenost zavesti, to pa je prebudilo v njem razumevanje naravnih zakonov. Spontano, z občutki je dojel, katere rastline so dobre za kaj. Narava želi negovati ljudi, ampak predvsem tiste, ki spoštujejo naravne zakone. Ljudje danes uporabljajo znanje za to, da ohranjajo temo. To ni cilj narave. Cilj narave je pripeljati luč k vsem ljudem. Ustvariti življenje brez trpljenja. Tudi moj cilj ni podpirati nekaj, kar bi pomagalo vzdrževati temo. Tema sama zase ne more obstajati, vedno potrebuje malo luči. Mahariši si je vedno prizadeval ustvariti nebesa na zemlji.

Pomemben postopek diagnosticiranja v ajurvedi je diagnoza srčnega utripa, in tega se ljudje lahko naučijo tudi na vaših tečajih. Kaj vam odkriva človekov srčni utrip?

Srčni utrip lahko diagnostiku poda dokaj dober uvid v človekovo zdravstveno stanje, stanje njegovega duha in fiziologije. Sodelujemo z dr. Wolfgangom Schachingerjem, zelo uglednim zdravnikom splošne medicine in tudi ajurvede. Vodi večjo kliniko Maharišijeve ajurvede v Riedu pri Linzu v Avstriji in pri nas izobražuje zdravnike in terapevte. Ima tudi splošno ordinacijo, hkrati pa opravlja diagnozo utripa in izpeljuje pančakarmo. Ljudi učimo postavljati diagnozo s srčnim utripom, prvi tečaj že poteka. Srčni utrip govori o stanju človekovih doš, tkiv, izločanja, agnija … na zelo subtilni ravni. Ko na tej ravni, kjer se fiziologija začne izražati, dosežete ravnotežje, se to preslika na celotno fiziologijo. Vata, pita, kapha so tri poglavitna subtilna polja na ravni Planckove lestvice. Te tri doše nadzirajo vse v naravi. Polje vata je polje gravitacije in ustvarja gibanje, kapha nadzoruje delce, pita pa transformacije. Znanost je to sicer odkrila, ampak pojasnjuje zadeve v drugačnem jeziku.

Z diagnozo srčnega utripa se torej prepozna subtilno neravnotežje na ravni, kjer se zavest razvija v fiziologijo in na tej ravni se z uporabo diet, rasajan in z meditacijo doseže tudi ravnotežje …. Ustvari ga ajurveda, odpre kanal, zavest, ki neguje vse, in začne negovati življenje. Tkiva se začno na novo strukturirati.

Maharishijeva ajurveda slovi po rasajanah, pripravkih za pomlajevanje …

Cilj rasajane je prebuditi najsubtilnejšo raven organa in oživiti njegovo zavest, ta pa z zmožnostjo samonegovanja obnovi tkivo organa. Rasajane pomagajo prebuditi notranjo inteligenco in ta potem obnavlja tkivo. Maharišijeva ajurveda ima širok spekter rasajan, ajurvedsko besedilo Čaraksamhiti navaja 32 000 različnih pripravkov. Maharišijeva ajurveda jih je doslej razvila 2500 za različne težave, uporabljajo se v Evropi. Imamo rasajane za pomirjanje vseh treh doš.

Kaj je značilno za vata došo?

Vata doša nadzira vse gibanje v človeškem telesu, odgovorna je za dihanje, utripanje srca, krvni obtok, za izražanje, komunikacijo, peristaltiko, izločanje. Če je vata prenakopičena, deluje neuravnoteženo. Če je vate v telesu preveč, lahko pomeni, da je človek poln skrbi, anksiozen, nemiren, otopel, razbolel … Če je vata doša zdrava, med drugim pomeni to uravnoteženo živčevje, izločanje, bitje srca … Če je vata prenakopičena, nastane na primer zaprtje, trdo blato. Če se vata doša ne odvaja pravilno iz prebavil, se začne seliti po telesu in povzročati nered. V druge dele telesa se recimo preseli pita doša. Vse bolezni se začnejo z neuravnoteženo vato došo. V sodobni civilizaciji povzroča neuravnoteženost vata doše preveč gibanja, preveč komunikacije, slaba rutina, predvsem pa stres in premalo počitka. Tisti, ki imajo vato že v fiziologiji, se ne morejo ustaviti, ves čas bi nekaj počeli. Ljudje vate so tudi zelo subtilni in subtilnost se v negativnem smislu izraža tako, da so zelo dojemljivi za stres. So kakor spužve, stres jih dobesedno duši. Zato jim vedno svetujem transcendentalno meditacijo, ki zavaruje pred stresom.

Kaj pomirja vato?

Vato pomirjajo nasprotne lastnosti vate. Vata je suha, gibljiva in hladna. To pomeni, da jo pomirja toplo, vlažno in mastno. Najpomembnejši napotek za pomirjanje vate je počitek. Počitek je zelo pomemben za pomlajevanje. Poglobiti se moraš v notranjo kakovost in skušati prebuditi naravne zakone, da začno delovati, da boš žel njihovo moč. Narava namreč deluje po načelu najmanjše akcije. To pomeni, da je z manj truda treba ustvarjati zelo veliko. Če želiš narediti kaj večjega, skušaj to doseči z ustvarjalnim nenaporom: s prebujanjem tišine v sebi, v tišini pa je naravni zakon vedno buden. To pomeni stanje zavesti, v katerem se budnost poveže s tišino, to je pomirjena vata.

Zelo pomirja tudi masaža telesa z olji. Vata je suha, dobro je, če dodamo toplo in mokro lastnost toplih olj – oboje dosežemo z masažo telesa. Zato je masaža telesa najboljša za pomlajevanje. Zima je čas vate, pomeni, v zraku je je torej veliko in oljenje telesa vato zelo pomiri. Vata je zelo povezana s čutili in živčevjem. Po koži imate veliko čutnih celic in vsaka je povezana z živčevjem. Olje prodre do njih in neposredno pomirja živčevje. Takšno masažo lahko opravimo sami doma z ustreznimi ajurvedskimi olji. Za pomirjanje vata doše je najboljše sezamovo olje, vendar pa mora biti izboljšano, to pomeni enkrat segreto na 100 stopinj. Samo prvič ga segrejemo na 100 stopinj, potem pa ga pred vsako uporabo segrejemo na temperaturo telesa. Poleg tega obstajajo v ajurvedi herbalizirana olja za masažo. To so olja, v katerih se lahko nekatere zdravilne rastline tudi nekajkrat prekuhajo. To so t. i. medificirana olja: olja vata, pita, kapha. Olje vata pomirja vata došo – telo segreje. Olje pita telo hladi – pomirja pita došo. Olje kapha telo poživlja – pomirja kapha došo. Maharišijeva ajurveda uporablja za pomirjanje vseh doš tudi pančakarmo.

Kakšen je postopek pančakarme?

Pančakarma je, če povem popreprosteno, sistem zdravljenja z notranjim in zunanjim oljenjem. Olje se uživa kot medificirani ghi in ricinus – t. i. virečana v prvem delu zdravljenja. V drugem delu sledijo raznovrstne masaže telesa (t. i. zunanje oljenje) ali obravnave, npr. nasya. Večina ljudi se želi razstrupljati , vendar ne vedo, da se večina strupov, ki zelo škodujejo telesu, v vodi ne razkroji. Razkrojijo pa se v maščobah, ki jih uživamo pod zdravnikovim nadzorom. Zato se pri pančakarmi uporablja notranje in zunanje oljenje za temeljito čiščenje telesa. Najprej se olja vmasirajo v telo, nato se s pitjem tekočin prenesejo v črevo, potem pa s klistiranjem in bastiji strupi odvajajo iz telesa.

Kaj je značilno za pita došo?

Pita doša uravnava presnavljanje in transformacijo. Najbolj pretanjena pita je agni, ki preobraža hrano v gradnike − ojase, ti pa gradijo vse telo. Agni je najbolj pretanjen način transformacije − prebavni ogenj. Ponazorimo to s hišo, v kateri je kmečka peč. Če je ogenj zdrav in nanj nekaj naložimo, zagori in naloženo sežge ter prijetno ogreje vso hišo. Če pa je ogenj šibak, nastanejo saje, zamašijo dimnik in sčasoma postane peč neuporabna. Če ogenj »pobegne« v kateri drug del hiše, hiša zgori in je namesto toplote pogorišče. Zdrav agni je v telesu tako, kakor zdrav ogenj v hiši, torej izredno pomemben. Če pita ni uravnotežena, nastane neskladje. Klasično najbolj znano neravnotežje je pogosto zakisanost telesa; veliko ljudi ima težave s kislostjo v želodcu, iz tega se razvijejo razjede kot posledica neuravnoteženega prebavnega ognja … Vsa vnetja so izraz preveč nakopičene doše pite, kronična se razvijejo v raka. Dobro je, če je pita uravnotežena; neuravnotežena se kaže tudi v boleznih jeter, kožnih obolenjih, boleznih oči, vnetju oči, občutljiva postanejo za svetlobo. Za uravnoteženje pite imamo olje pita za masažo, in to pito pomirja. V ta namen se lahko uporablja tudi kokosovo olje. Od hrane je za uravnoteženje pite najprimernejši ghi, prečiščeno maslo. V poštev pridejo tudi pripravki, na primer rasajana za moč na podlagi rastline amalaki, ki je kisla in odpravlja kislost. Vsebuje vseh pet okusov, razen slanosti. Amalaki je rasajana, saj najbolj pomirja pito in tudi druge doše.

Pita se nakopiči tudi zaradi prevelike ambicioznosti. Človek bi moral delati po šest ur na dan, dela pa dvanajst ur. Zato ima veliko menedžerjev znake prenakopičene pita doše. Ta se lahko izraža v hitrih izbruhih jeze ali pa npr. kot izgorelost, ki je posledica trajnega pretiranega telesnega napora. Prst pite je sredinec, ki je daljši od drugih prstov. Podobno je z utripom pita.

Pri utripu vata se občuti trdota. Veliko ljudi je na videz zdravih, ko pa otipaš njihovo tkivo, ugotoviš, da je zelo trdo. To pomeni, da se stres seli s površine v globino tkiva in ta trdota v globlje ravni. Vata je spremenljivejša, napetost se čuti kakor struna, čutiti je bolečino. Pita pa je ostrejša in tudi utrip je ostrejši, kakor trn, in ker je v človeku vročina, tudi malo vroč.

Kakšno prehrano priporoča ajurveda?

Naslednji vidik ajurvede je pravilno prehranjevanje. Diet je več. Cilj nekaterih je odstranjevanje ame. Če je v telesu veliko nečistoč, se utrip sploh ne izrazi. Jezik je obložen, telo težko, nesposobno delati, ni živahnosti, budnosti, ustvarjalnosti, vse je zelo težko, inertno. To pomeni, da je v telesu veliko ame, in tedaj ga je treba prečistiti. Sicer pa je zdaj čedalje bolj priporočljiva biološko pridelana hrana. Znanstveniki so primerjali analizo tkiva mumije in človeka, ki kupuje hrano v veleblagovnicah v Evropi, in v njegovem tkivu odkrili 500 različnih kemikalij, v tkivu mumije pa nobene. Ljudje se ne zavedajo, da se te kemikalije izredno težko razkrajajo, pesticidi pa zelo pospešujejo oksidacijo. Oksidacija pomeni, da postane kisikov atom tako močno radikaliziran, da je sposoben v bilijoninki sekunde uničiti na milijardo molekul okoli sebe, ker jih veže nase zaradi nestabilnega elektrona in jih uničuje.

Fitofarmacevtska sredstva zelo močno pospešujejo oksidacijo. Veliko ljudi ima raka, čeprav trdijo, da so živeli zdravo. Kako to? Očitno ljudje niti približno ne občutijo, kaj se z njimi dogaja. Konvencionalna pridelave hrane je eden poglavitnih vzrokov za nastanek raka. V Sloveniji je zelo majhen odstotek biološko obdelanih površin. Po površinah v Evropi smo med zadnjimi, večina površin so pašniki na nekih alpskih odročnih območjih, ki jih je lahko registrirati, za pridelavo pa se odloča izredno malo kmetov. In če bi hoteli bolezni zajeziti, bi morali najprej spodbuditi naravno pridelavo. Toda če boste hoteli pridelovati hrano sami, bo moral pridelovalec nujno razvijati zavest. Samo z razvojem zavesti bo lahko naravne zakone, ki so v njegovi zavesti, toliko prebudil, da bodo začeli negovati njegovo kmetijo. Ko sem gojil zdravilne rastline, sem to inteligenco narave, svojo zavest, toliko spodbujal, da so se naravni zakoni tako obnovili in harmonizirali, da so rastline dobile, kar so potrebovale.

Andreja Paljevec, objavljeno v reviji AURA, april 2012, št. 272

Fotografija: Andreja Paljevec

 

 

 

 

 

Več ...