AVRA – IZSLEDKI S KIRLIANOVO KAMERO

Po tradicionalnem indijskem duhovnem izročilu, v skladu z jogo in ajurvedo, potrebujemo za srečo zdravje, gmotno preskrbljenost, dobrega partnerja, otroke in sosede, zdravo okolje, v katerem živimo in delamo, ter duhovnega učitelja. Za človekovo zdravje pa sta posebno pomembna zdrava hrana in naravno, skladno življenje. Da bi ohranili čisto energijo, priporočajo uživanje le izbrane hrane in pijače, pozitivno družbo in opravljanje duhovne prakse (molitev, petje manter, meditacijo, telesne in dihalne jogijske vaje ipd.). Danica Kocuvan Poredoš, prevajalka in učiteljica joge v vsakdanjem življenju, ki raziskuje vpliv življenjskega sloga in redne jogijske vadbe na zdravje sodobnega človeka s slikanjem avre s Kirlianovo kamero, namreč ugotavlja: »Izsledki kažejo, da resnice starodavnih indijskih modrecev še vedno veljajo: ljudje, ki živijo disciplinirano in v naravnem ritmu, imajo najpogosteje lepo avro. Slab življenjski slog pa avro zelo poslabša.«

 

Podatki, ki jih dobimo s kamero s posodobljeno programsko opremo, so namreč natančni in obširni. Prikažejo energijsko stanje različnih človekovih telesnih sistemov (živčnega, srčno-žilnega, mišičnega, žleznega ipd.), organov, čaker ipd. Poleg navadne slike avre celotnega telesa in tridimenzionalne slike glave ter telesa vidimo tudi energijske vrednosti posameznih organov, žlez ipd., adaptacijski koeficient osebe (koliko se zna prilagoditi stresu, zunanjim okoliščinam ipd.), njen telesni, čustveni, intelektualni, intuitivni ali duhovni bioritem idr. Programska oprema naprave omogoča vpogled v ves človekov energijski potencial, posebej pa razbere tudi potencial glave (meritve so navedene v pikslih). »Če imamo telesni energijski potencial 25000 ali 30000 pikslov, je to odlično. Če je njegova vrednost nižja od 15000 pikslov, nam že precej zmanjkuje energije. Vrednosti pod 10000 piksli nas opozarjajo na izgorelost. Pri merjenju glave je najodličnejše stanje med 8000 in 10000 piksli, stanje pod 5000 piksli pa slabo. Sicer pa je energijski potencial zgolj trenuten, luknje v avri pa je treba natančneje obravnavati,« pravi Danica Kocuvan Poredoš.

V Rusiji je že močno uveljavljeno zdravstveno diagnosticiranje s slikanjem avre. Tehniko slikanja avre GDV – to uporablja moja sogovornica – uporabljajo pod pokroviteljstvom Ruskega ministrstva za zdravje v ruski medicini in vrhunskem športu. Sprejele so jo številne bolnišnice in medicinske fakultete. Program prikaže, ali je energijsko stanje organov normalno, zvečano, ali pa je energije premalo. »Morda na nekem področju ali organu, žlezi ipd. zaradi previsoke ravni energije že poteka kakšen ‘bolezenski’ proces na energijski ravni – telo namreč v tisti del že pošilja dodatno energijo. Če traja takšno stanje organa ali žleze dlje, sprva opazimo, da ima ta preveč energije, šele potem zaznamo tudi bolezensko stanje na telesni ravni.«

Naprava prikaže še psihosomatske vzroke posameznikovega stanja, ki so jih zbrali predvsem ruski zdravniki in psihologi: »Zavemo se, kateri dejavniki lahko povzročajo naše slabo stanje – izmed prikazanih prepoznamo tistega, ki zadeva nas. Na prostato na primer vplivajo: konflikt z nasprotnim spolom, nemir zaradi zaskrbljenosti, energijska in spolna izpraznjenost ter jeza (ker se nam je zgodilo nekaj nepravičnega). Na srce pa stres, nenehni (namišljeni) občutek, da nimamo dovolj denarja, odnosi z drugimi ljudmi, obremenjenost s kariero, strah pred samoto in verjetje, da moramo doživljati stres.«

Skladno življenje – dobra avra

Sodobnemu človeku, ki hoče imeti stvarne dokaze za vse in si po navadi ne prizna, kdaj je na robu svojih zmožnosti, lahko prav slika avre omogoči dobršen vpogled v njegovo resnično psihofizično stanje. Šele ko natančno vidi, kje se na njegovih subtilnih ravneh kaže neravnotežje, se zave, da mora nekaj spremeniti, če želi ostati zdrav. »Vsak človek ima svojevrstno avro. In po dobljeni sliki na zaslonu lahko precej natančno sklepamo, v kakšnem energijskem stanju je. Težave namreč sprva zaznamo na mentalni in nato na energijski (pranski) ravni – ljudje jih tudi čutijo, saj se psihično in energijsko počutijo slabše.«

Danica je s sodelavci fotografirala avre številnih oseb z različnim življenjskim slogom. Izsledki kažejo, da resnice starodavnih indijskih modrecev še vedno veljajo: ljudje, ki živijo disciplinirano in v naravnem ritmu – redno in zdravo jedo, dovolj spijo in se zmerno gibljejo – imajo najpogosteje lepo avro. Tisti, ki vadijo jogo v vsakdanjem življenju, imajo praviloma zelo dobro avro. Zelo dobro se tudi vidi, kadar nekaj časa joge ne vadijo. Slab življenjski slog avro zelo poslabša, v njej lahko povzroči luknje in to pomeni, da nekateri organi ali žleze ne dobijo dovolj energije. Čezmerno uživanje alkohola in ponočevanje že kaj hitro bistveno poslabšata avro. Fotografije so prikazale tudi pogosto navzočnost stresa v vsakdanjiku sodobnega človeka.«

 Kaj je avra?

»Če želimo razumeti, kaj je avra, moramo vedeti, da naše telo ni sestavljeno le iz vidnega telesa, saj tega obdajajo še štirje subtilni ovoji. Vsak človek ima torej pet teles ali koš (to in več o tem si lahko preberete v knjigi njegove svetosti P. S. Maheshwaranande: Skrite moči v človeku – čakre in kundalini), in te imenujemo: anamaja koša – telo hrane ali fizično telo, pranamaja koša – telo energije, manomaja koša – telo uma ali astralno telo, vigjanamaja koša – telo znanja in anandamaja koša – telo radosti ali kavzalno telo,« razlaga Danica.

»Pranamaja koša je subtilni ovoj kozmične energije, ki prežema in obdaja fizično telo. Sestavlja našo avro, žarenje, ki izvira iz nas. Prana je subtilna hrana, ki jo potrebujemo prav tako kakor navadno hrano in pijačo. Z vsakim vdihom ne sprejemamo le kisika, temveč tudi prano. Živila nas namreč ne oskrbujejo zgolj s hranilnimi snovmi, temveč tudi s prano. Kakovost naše prane je odvisna od zunanjih vplivov, nanjo pa prav tako odločilno vplivajo tudi naše misli in občutki. Kakovost prane vpliva tudi na druge koše.«

 Stanje energijskih središč ali čaker

»Nezdrava hrana, napačne vaje, slaba družba in negativno razmišljanje lahko spremenijo tudi smer vrtenja čaker. Tako izgubljamo energijo – to pa lahko pelje v bolezni in duševne motnje,« pripoveduje moja sogovornica. »Čakre ustvarjajo energijo in jo shranjujejo, delujejo podobno kot dinamo. Na nas učinkujejo z več vidikov in na več ravni našega bivanja. V predelu glavnih čaker so pomembne žleze in živčni vozli. Pet t. i. človeških čaker je nanizanih vzdolž hrbtenice. Med skrajnim vrhnjim delom hrbtenice in temenom so še tri čakre, čeprav so znanstveniki doslej odkrili le dve.«

Treba je poudariti, da s slikanjem avre ni mogoče videti ali prepoznati duhovne razvitosti in kakovosti čaker. Lahko pa vidimo, ali so glavne čakre uravnotežene, ali so v pravilni legi vzdolž hrbtenice in se vrtijo v pravo – desno smer. »Če se vrtijo v levo, nam to pokaže, da nam naše energijske elektrarne ne dajejo ‘elektrike’ – življenjske energije. K sreči lahko slabo energijsko stanje, nepravilno vrtenje ali nepravilno lego čaker učinkovito uravnamo z vajami za čakre, ki jih poznamo iz joge v vsakdanjem življenju. Eno od vaj naredimo takole: desno dlan držimo približno centimeter nad mestom, kjer je čakra. Tri do štiri minute z dlanjo v smeri urnega kazalca krožimo nad čakro. Vaj ne opravljamo na vseh čakrah hkrati, vsak dan obravnavamo drugo čakro. Tako zagotovimo, da se bodo naše čakre vedno vrtele v pravo smer.«

Bolezen lahko velikokrat preprečimo

Pri obravnavah Danica in sodelavci ne postavljajo diagnoz in ne vsiljujejo svetovanja. Sliko svoje avre si lahko ljudje razlagajo sami ali se o sliki pogovorijo s svetovalcem. Stanje čaker pa jim znajo razložiti le izkušeni učitelji joge ali osebe, ki dolga leta vadijo jogo – ti ljudem svetujejo tudi primerne jogijske vaje, ki jim lahko pomagajo. »Če me oseba povpraša za nasvet, ji priporočam posvet z zdravnikom, psihoterapevtom ali drugim strokovnjakom. Če pa me kdo vpraša, kako si lahko pomaga uravnotežiti svoje stanje z jogo, mu svetujem natančno določene jogijske vaje ali pa jih napotim v društva Joge v vsakdanjem življenju, ki delujejo po vsej Sloveniji, z odličnimi učitelji z mednarodno priznanim certifikatom.«

Če bi ljudje več vedeli o prani, bi laže nadzorovali svoje energijsko stanje in spremljali svoje psihofizično počutje. »Prana je kozmična energija. Vse, kar obstaja, jo vsebuje. Prana je moč, energija, vitalnost. Je temelj živega sveta in življenjska energija, ki napolnjuje vesolje. Z njo je prepojeno vse, kar obstaja. Povezuje materijo, zavest in duha. Omogoča življenje na snovni ravni. Uravnava vse telesne procese (dihanje ali oskrbo s kisikom, sprejemanje hranilnih snovi, izločanje). Telo namreč deluje kot pretvornik – iz prane sprejema energijo, jo razporeja in oddaja. Če neka oseba ali prostor zbuja v ljudeh prijetne, lepe občutke, pravimo, da ima dobro prano. Motnje in zastoji pretoka prane pa povzročijo bolezen. Če svojo prano nadzorujemo, ohranjamo telesno in duševno zdravje.

Izžarevajočo svetlobo zaznali tudi znanstveniki

Sodobni znanstveniki potrjujejo navedbe iz indijskih Ved, da vse, kar obstaja, obdaja svetloba – energijsko ali pranično polje, saj so odkrili, da energija telesa izžareva svetlobno avro in da ni značilna le za svetnike (na zahodu so prikazovali le svetnike, obdane s svetniškim sijem okoli glave), temveč za vsakogar. Vsako telo ima elektromagnetno polje, ki je merljivo in ga je mogoče fotografirati s t. i. Kirlianovo kamero, ki sta jo leta 1939 iznašla ruska zakonca Kirlian.

Fluorescenco pa so znanstveniki zaznali že prej – leta 1777 jo je opazil prof. Lichtenberg. Nikola Tesla je leta 1880 prikazal, da se okoli človekovega telesa, ki ga povežemo z visokofrekvenčnim električnim krogom, ustvari svetleča se fluorescenca. Konec 19. stoletja je Y. O. Narkeviç – Yodko v polju visokonapetostnega generatorja odkril svetlikanje človeških dlani in to ujel na fotografsko ploščo, brazilski katoliški duhovnik L. de Morua pa je iznašel elektrografsko kamero. Ko pa sta Kirlianova iznašla metodo visokofrekvenčne fotografije, se je ta hitro razširila po svetu. Slika avre se pojavi, ko prste položimo na ploščo z visokonapetostnim elektromagnetnim poljem in jih ujamemo na poseben fotografski material. Fotografijo imenujemo kirlianogram ali kronogram. Energijsko stanje nekega prsta kaže energijsko stanje nekega območja človekovega organizma (v skladu z jogo, ajurvedo in akupunkturo). Tako imenovani Kirlianov efekt je torej fluorescenčni pojav ali avra okoli predmeta, prsta, roke, dlani – ko prste položimo na ploščo z visokonapetostnim elektromagnetnim poljem in jih ujamemo na posebno fotografsko gradivo.

Znanstveniki Mandel, Milhomens, Oldfield, Coghill in Snelgrove so pozneje razvili še učinkovit sistem diagnosticiranja z integracijo zahodnega analitičnega in vzhodnega holističnega načina, ruski znanstveniki pa še praktične programe za uporabo kirlianografije in nove digitalne Kirilianove instrumente – kamere. Iznašli so tudi t. i. kamero GDV, prvo napravo, ki omogoča izžarevanje energije v prostor. Kamera GDV ni zgolj diagnostična metoda, je tudi znanstveni instrument, ki omogoča nov način razumevanja resničnosti.

 Elena Danel; objavljeno v reviji AURA št. 289, september 2013

Fotografija: Bigstockphoto.com

 

Več ...