AURORA – CIVILIZACIJA INTUICIJE*

Sposobnost najti parkirno mesto? Začutiti kaj se s kom dogaja na drugem kraju sveta? Predvideti prihodost? Uzreti preteklost? Izkusiti zunajtelesno razširitev zavesti? Natančno vedeti, kdo te kliče po telefonu, čeprav še nisi dvignil slušalke? Vedeti, kako naložiti delnice? Zdraviti z magnetizmom besede in objema? Ne se bati smrti? Gojiti srčne odnose s soljudmi? Imeti čut za lepoto? Ustvariti vrhunsko umetniško delo? Utemeljiti novo znanstveno spoznanje? Izkusiti zavest enosti vseh bitij, vsega sveta, vesolja? Imeti čut za dharmo in pravo smer evolucije?

Da, vse to in še veliko več. Nekaj od naštetega so drobni utrinki intuicijskih zmožnosti, bolj povezani s senzitivnostjo in inteligenco naših teles (etrskega, čustvenega, miselnega), nekaj so neposredni globoki uvidi, ki vse postavijo na pravo mesto in širijo zavedanje.

Intuicija je srce nas samih. Je pretanjena duhovna energija; energija ljubezni in modrosti; svetloba, ki nas vodi k najglobljemu spoznanju.

Zakaj jo razvijati?

Zato, da postaneš to, kar zares si – duhovno bitje, bitje luči, ljubezni in volje. Da spoznaš svojo pravo indentiteto, iz nje živiš in s tem bogatiš svoje življenje ter pripomoreš k boljšemu svetu. Da z notranjim uvidom rešuješ svoje življenjske uganke, se učiš pravilno in mirneje živeti. Živeti z več polnine, več zavesti, več svobode, več ljubezni.

Rase človeštva

Razvoj intuicije je proces, pot majhnih korakov, po katerih se v nas prebujajo velike moči, velike zmožnosti. Pomembna je rednost in da to gojimo – kot nekaj zelo dragocenega.

To je proces v človeku samem in tudi proces, skozi katerega gre veliko bitje, ki mu pravimo človeštvo. Kajti tudi človeštvo kot enota ima svoj razvoj, skozi katerega se uči postajati vse manj žival in vse bolj duhovno bitje – duša. Človeštvo se razvija po etapah – ki se imenujejo rase (to niso rase, kakršne poznamo sicer, na primer povezane z barvo kože, temveč označujejo stopnje razvoja zavesti).

Doslej smo šli skozi štiri razvojna obdobja. Adamitska in hiperborejska rasa sta bili na etrski ravni, torej sploh ne še fizični. To sta bili pripravljalni rasi, s katerima se je človeštvo pripravljalo na inkarnacijo. Nekaj podobnega kot obdobje nosečnosti, preden se človek rodi. Dosegli sta voljo človeštva do manifestacije, do življenja na fizični ravni ter povezanost in usklajenost teles za življenje na tej ravni.

Sledila je tretja rasa – prva fizična – ki se je imenovala lemurija. Civilizacija je dobila ime po celini Lemuriji, ki naj bi bila nekje v Tihem oceanu. Tu je bil človek še napol žival, učil se je pravilno uporabljati svoje telo, telesno koordinacijo, učil se je hranjenja, reprodukcije (spolnosti), razvijal je nagone … predvsem zato, da bi preživel v neprijaznem okolju divjine, kjer vladajo zakoni narave. Za naprednejše posameznike v tem obdobju je bila razodeta prva oblika joge – hatha joga, ki je usmerjena na prefinjevanje fizične in etrske ravni življenja.

Ko je izpopolnil svoje telo, se je razvoj nadaljeval – v razvoj čustev, čustvovanja, želenja. Temu je bil namenjen čas Atlantide. V obdobju atlantske rase je človeštvo razvijalo svojo čustveno-željno naravo, nekaj analognega, kot je puberteta v otrokovem razvoju. Legende jo opisujejo kot zlato dobo, ko so »bogovi hodili med ljudmi«. Ta božanska bitja so bili v resnici redki samouresničeni posamezniki, ki so javno delovali med takratnimi ljudmi. Z modrostjo in ljubeznijo so pomagali ustvariti takšno civilizacijo, ki je po tehničnih dosežkih prekašala današnji čas; to je za tisti čas omogočilo dokaj lagodno življenje, po drugi strani pa je v takšnem ozračju človeštvo hitreje zorelo in razvijalo svoje zmogljivosti. Vendar je sčasoma zaradi pretiranega in nenadzorovanega bohotenja čustev – to je pripeljalo do grobega osebnostnega okoriščanja, začela cvetoča civilizacija izgubljati sijaj. Zaradi naraščajočega razvrata in nasilja so se tudi samouresničeni morali umakniti v manj dostopna okolja in civilizacija je postopno propadala. V tem obdobju je bila za naprednejše posameznike razodeta bhakti joga – joga predanosti, ki za svojo »odskočno desko« uporablja astralno raven. Razum je bil v obdobju Atlantide še speč.

Trenutno smo v obdobju pete rase – rase razuma, ki ima ezoterično ime – arijska rasa (to je bilo, žal, v zgodovini zlorabljeno); v njej razvijamo svoj mental in njegove sposobnosti, kot so razločevanje, analiziranje, sklepanje, predvidevanje. Človek se uči razmišljati in si razvija intelekt. To je obdobje, ko postane znanje pomembno in omogoča človeku, da se bolje znajde v svetu, ki ga obdaja, hkrati pa z njegovo pomočjo laže razume svoje osebnostne potrebe.

Ko zaživi razum, postane človek sposoben razločevati med tistim, kar je on sam, kar je njegovo, in tistim, kar ni povezano z njegovo identiteto, kar mu ne pripada. Iz plemenske ali čredne zavesti se “rodi” v individualno zavest – postane individualist. Ko se razum prebudi in razvije svoje speče zmožnosti, človek postopno integrira svojo osebnost. To pomeni, da vse ravni osebnosti spravi pod nadzor razuma, in ta poslej povečini vodi njegovo življenje. Tak posameznik je pogosto zelo uspešen v življenju, saj obvlada svoje nagone, čustva in misli, ima znanje in pozna zakonitosti, ki mu lahko omogočajo primeren finančni položaj in ugled v okolju, v katerem prebiva. Vendar, ker deluje kot individualist za dobro sebe ali tistega, za kar meni, da je del njega, se v tem času precej karmično zapleta, saj je njegovo delovanje precej oddaljeno od lastne notranje narave in zakona duhovne ljubezni.

To obdobje ima prednosti pa tudi slabosti takšnega, zgolj intelektualnega načina dojemanja sveta. Joga, ki je človeštvu razodeta v tem obdobju njegovega razvoja, je radža joga – joga prefinjevanja razuma.

Peta rasa je najpomembnejša za duhovni prelom – duhovno renesanso človeštva (razvoj uma je bistven za individualno duhovno renesanso), kajti razum je temelj človekove sposobnosti samospoznanja, samozavedanja, samorefleksije in sposobnosti razločevanja. Temelj prepoznanja, kdo zares si in kaj nisi.

Po obdobju razvoja razuma nastane v evoluciji velika kriza, v tej začne človek slutiti in prepoznavati skrito notranjo naravo. To ga pelje prej v iskanje, poglabljanje in razodevanje skrivnosti, ki je v ozadju oblik. Tako vlaga trud, ki ga postopno vodi v stik z intuicijo. Človek (človeštvo) išče pravo identiteto in razvija skupinsko zavest. Sreča se z meditacijo – kraljevsko potjo k sebi. In tu se začne sestavljati mozaik šeste rase – rase intuicije in življenja z intuicijo.

Aurora civilizacija sožitja in delitve – civilizacija intuicije

Auroro (novo zoro ali jutro) bo prinesla razširitev zavesti – iz individualistične v skupinsko. Ob tem se bo človeštvo osvobajalo lupin intenzivnega astralnega (čustvenega) doživljanja sveta in mentalnih fiksacij. Oboje nadomeščajo čistejša ljubezen, sočutje in razsvetljeni ustvarjalni um. Vstop intucije v življenje prinaša pravi razcvet ustvarjalnosti na vseh področjih: znanosti, umetnosti, politke, vzgoje, ekonomije … Izobraženost in ustvarjalnost bosta nekaj normalnega za vse, znanje bo dostopno vsem. Razvila se bo superinteligenca – intuitivna zavest. V ospredju bodo sposobnost sodelovanja, pravilni odnosi, sočutje, skupinskost. Identiteta posameznikov in skupin bo jasnejša, nedovumno prepoznana bo individualna in skupinska dharma. Skupinska zavest bo normativ in vrednota, tako kot je danes to individualistična. Vojne, nasilje in agresija bodo stvar preteklosti. V ospredju bo lepota – lepota mest, ki bodo povsem drugačna od današnjih – razvila se bo nova, intuicijska veda o oblikovanju prostora – ki bo skladna z etrskimi danostmi in devskim svetom. Skrivnosti in zakladi narave se bodo razodeli v nesluteni lepoti. Navezali bomo pristen stik z devskimi bitji pokrajin, gora, voda …

Postali bomo akterji razvoja pravičnih odnosov, sodelovanja, duha bratstva med ljudmi in narodi (Prešernova Zdravljica!) ter skrbništva do nižjih kraljestev narave. Povsem naravna bo delitev (pretočnost!) energije, znanja, zamisli, spoznanj, dosežkov, duhovnih energij, enkratnosti in različnosti s ciljem: bogatiti vse dele skupnega življenja in celoto.

Razcvetele se bodo umetnost, glasba, arhitektura, kakršne si ne moremo niti zamisliti. Pravi domet znanosti se bo kazal v utemeljitvi obstoja notranjih svetov, v prvi vrsti etra in s tem v razvoju etrske tehnologije ali tehnologije luči. Le-ta bo prinesla nove vire energije, nova prevozna sredstva in veliko tišine. Eden od pogojev za vstop človeštva v dobo intuicije je prav znanstveno odkritje, potrditev, etra.

Na področju medčloveških odnosov bomo izražali več srčnosti in sočutja, več reda in ravnotežja.

Tisto, kar bo najpomembneje zaznamovalo prihod aurore – to je tudi pogoj zanjo – pa je: »da bodo bogovi znova hodili med ljudmi«. To pomeni vnovični prihod velikih duš – Belega bratstva – med ljudi. Torej nedovumno razodetje in sprejetje obstoja duhovne Hierarhije, ki sobiva z nami in notranje pomaga človeštvu in vsem bitjem na poti razvoja …

Dandanes, ko smo v vrtincu krize, se morda zdi to še bolj utopično kot kadar koli do zdaj. Vendar je to uresničljiv in dosegljiv cilj. Civilizacija intuicije je pred nami! Razvoj intucije danes pomeni postavljanje temeljev za civilizacijo, ki bo daleč presegala vse, kar smo doslej v svojih najdrznejših sanjah lahko predvideli, ali vse, do kamor seže naš (človeški) spomin. Zato je dobro nameniti svoj čas in pozornost – če prepoznamo v sebi to kot magnetično vrednoto, ki nas vabi naprej po duhovni poti – razvoju teh potencialov. Vsakdo, ki prebuja intuicijo in se jo uči uporabljati na vseh področjih svojega življenja, postaja dragocen val v plesu človeštva, iz katerega se bo kmalu začela dvigati šesta, intuitivna rasa.

Nataša Zorc, objavljeno v reviji AURA št. 229, september 2008

Fotografija: Bigstockphoto.com

* Ezoterična veda nam razodeva, da se bo naša prihodnja civilizacija, ki bo temeljila na intuiciji, imenovala aurora.

 

Več ...