O nas

AURA ZALOŽNIŠTVO, d. o. o.
Celovška 189, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 507 36 88
Faks: 01/ 510 19 56
E-pošta: aura@amis.net, info@aura.si

 

Osnovna dejavnost: izdajanje revije AURA, založniška dejavnost
Leto ustanovitve podjetja: 1990

Revija AURA: prva številka je izšla 8. 9. 1989

Davčna številka: SI30054265
Matična številka podjetja: 5351359

Številka registrskega vložka: 1/05681/00, sodišče v Ljubljani.
Šifra dejavnosti: 58.110
Osnovni kapital: 10.432,00 €
Transakcijski račun NLB: 02045-0014170921

Direktor podjetja: Daja Kiari